Influencer Marketing

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Romana Králová

Klíčová slova: influencer, marketing, ovlivňovatel

Synonyma: marketing prostřednictvím ovlivňovatelů trhu

Související pojmy:

nadřazené - marketing, word of mouth marketing
podřazené -


Influencer Marketing je jednou z marketingových technik tzv. Word of Mouth Marketingu (ústního marketingu, „šeptandy“). Spíše než na velké skupiny se zaměřuje na vlivné jednotlivce.

"Influencer marketing je praxe, zaměřená na zacílení a budování vztahů s klíčovými jednotlivci, kteří mají vliv na cílový segment trhu - cílové zákazníky."[6]


Definice

Word of Mouth Marketing Asociace (nezisková organizace zabývající se propagací Word of Mouth Marketingu) definuje influencer marketing jako aktivní marketingovou taktiku, při níž "obchodník identifikuje, vyhledává a získává ovlivňovatele trhu (influencery) na podporu svého podnikatelského cíle". [10]

Kdo je Influencer (Ovlivňovatel)

Word of Mouth Marketing Asociace definuje influencera (ovlivňovatele) jako "osobu, která má prostřednictvím ústní cesty větší než průměrný vliv nebo dopad na příslušném trhu". [10] Influencer je tedy člověk, který svými názory ovlivňuje tržní chování a rozhodování ostatních lidí a tak má vliv na trhu. Jeho názory lidé poslouchají, cení si jich a nechávají se jimi ovlivnit. V současné době, zejména díky sociálním sítím, blogům apod., je influencer schopen přímo či nepřímo ovlivnit velké množství lidí, které osobně ani nezná. Influenceři se zapojují do veřejného života, vyskytují se v online komunitách, rádi pomáhají ostatním, slouží jako most spojující lidi a pocházejí ze všech společenských vrstev.

Jsou to zejména:

 • Formální autority - politici, hospodářská komora…
 • Uznávaní experti - akademici, vědci, autoři knih, odvětvoví analytici…
 • Média - novináři, komentátoři…
 • Celebrity - kulturní, sportovní,…
 • Komunitní názoroví vůdci - leadeři komunit, zakladatelé blogů, diskusních fór… [3]


Jako první význam influencerů vyzdvihl Malcolm Gladwell, který kategorizuje osobnosti do tří různých kategorií:

 1. Spojovatelé (Connectors) jsou lidé, kteří umějí „spojovat“ svět (znají mnoho lidí a mají velkou sociální síť)
 2. Maveni (Mavens) jsou "informační specialisté", kteří hromadí a sdílejí znalosti, předávají je ostatním bez úmyslu zisku
 3. Prodejci (Salesmen) jsou lidé, kteří mají silné vyjednávací schopnosti a dokáží lidi přesvědčit


Protože se svět mění a neustále vyvíjí, Rohit Bhargava nedávno navrhl kategorizaci pro ovlivňovatele nových médií. Jsou to:

 1. Tvůrci obsahu (bloggeři)
 2. Spotřebitelé obsahu (on-line prohlížejí, čtou, ale nejsou tvůrci obsahu)
 3. "Sdíleči" obsahu (najdou, uloží zajímavý obsah a sdílejí ho s ostatními)

Výhody

Díky influencer marketingu se obchodníci mohou dozvědět mnoho věcí o psychologii spotřebitele obecně i o psychologii a chování jejich vlastních spotřebitelů a zákazníků. Pomocí vlivných osobností (influencerů) obchodníci propagují své výrobky.

Influencer marketing je také velmi efektivní způsob, díky němuž obchodník může:

 1. zvýšit povědomí o své obchodní značce v rámci odvětví
 2. zvýšit webový provoz stránek své firmy
 3. otestovat své zprávy, které rozesílá zákazníkům a hodnotu své nabídky
 4. vytvářet dotazy týkající se společnosti
 5. budovat důvěryhodnost své firmy

Trendy

Influencer marketing vstupuje do hlavního proudu (stává se mainstreamem). Každé rozhodnutí se stává sociálním. Sociálně vlivné osobnosti budou řídit prodej. Lidé jsou a budou ovlivňováni každý den, více než kdy dříve dají na názor vlivných osobností. Sociální média budou mít stále větší vliv. Lidé si uvědomí, že „volné“ vazby (např. přátelé na Facebooku) jsou stejně hodnotné jako vazby „silné“ (blízcí přátelé, rodina), protože jsou to právě „volné“ vazby, které do jejich světa přinášejí nové nápady a myšlenky. Reklama bude stále více sociální a zaměřená na zákazníka, který bude ovlivňovat trh. Zákazníci budou více zapojeni do vytváření značek a výrobků přesně na míru (např. zákazníci firmy Heineken si mohli navrhnout svoje vlastní lahve od piva).

Použitá literatura

 1. BROWN, Duncan; HAYES, Nick. Influencer Marketing : who really influences your customers? [online]. 1st ed. Oxford : Butterworth-Heinemann, 2008 [cit. 2011-05-02]. Dostupné z WWW: <http://books.google.cz/books?id=250VSJ5JwjIC&printsec=frontcover&dq=influencer+marketing&hl=cs&ei=uoa-Ta6RIpGWswbvgamBBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDkQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false>.
 2. Business Marketing Plan.net [online]. c2011. Social Influence Marketing Trends. Dostupné z WWW:<http://www.businessmarketingplan.net/marketing-trends/social-influence-marketing-trends.html>.
 3. D3Business Consulting. D3Business Consulting : akcelerujte svůj business [online]. c2009 [cit. 2011-05-02]. Slovník pojmů : influencer marketing. Dostupné z WWW: <http://www.d3bc.cz/uvodni-stranka/slovnik-pojmu/influencer-marketing.html>.
 4. GLADWELL, Malcolm. Bod zlomu : o malých příčinách s velkými následky. 3. vyd. v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2008. 254 s. ISBN 9788073631994.
 5. MAKSYMIW, Amanda. OpenView Labs : turn your vision into reality [online]. JAN 14, 2011. 5 Benefits of Influencer Marketing.Dostupné z WWW: <http://labs.openviewpartners.com/5-benefits-of-influencer-marketing/>.
 6. MAKSYMIW, Amanda. OpenView Labs : turn your vision into reality [online]. DEC 24, 2010 [cit. 2011-04-28]. What is Influencer Marketing?. Dostupné z WWW: <http://labs.openviewpartners.com/what-is-influencer-marketing/>.
 7. ROBERTS, David. Word of Mouth and Influencer Marketing Literature Review Summary [online]. [s.l.] : The Knowledge Partnership, c2009. Dostupné z WWW:<http://www.theknowledgepartnership.com/uk/downloads/reputation/Word%20of%20Mouth%20Lirerature%20Review%20The%20Knowledge%20Partnership%20September%2026%202009.pdf>
 8. SINGH, Shiv. Slideshare : present yourself [online]. January 21, 2010. Social Influence Marketing Trends. Dostupné z WWW:<http://www.slideshare.net/razorfishmarketing/social-influence-marketing-trends-2974341>.
 9. SINGH, Shiv. GOING SOCIAL NOW [online]. March 9, 2009. Trends in Social Influence Marketing. Dostupné z WWW: <http://www.goingsocialnow.com/2009/03/trends-in-social-influence-mar.html>.
 10. The Word of Mouth Marketing Association. WOMMA : word of mouth marketing association [online]. c2010 [cit. 2011-04-28]. Influencer Handbook. Dostupné z WWW: <http://womma.org/influencerhandbook/2/>.
 11. ZIKMUND, Martin. BUSINESSVIZE [online]. 06 KVĚTEN 2010. Word of mouth – moderní strašák každého businessu. Dostupné z WWW: <http://www.businessvize.cz/zakaznici/word-of-mouth-moderni-strasak-kazdeho-businessu>.