IaaS

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Filip Kocián

Klíčová slova: Cloud computing, virtualizace, IaaS, Infastructure as a Service

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené: Cloud computing, Utility computing
podřazené: Virtualizace


Cloud computing

Cloud computing je způsob využití vzdálených hardwarových center k matematickým výpočtům, jejichž výsledky jsou pomocí internetové sítě zobrazeny koncovému uživateli. Tyto služby nejsou závislé na znalostech v oblasti IT, lokaci nebo technickém zázemí koncového uživatele. Nejuznávanější definice, kterou vytvořili pracovníci NITS[1], zní:

„model pro pohodlný a všudypřítomný přístup k výpočetním zdrojům (např. síťové servery, datová úložiště, aplikace a služby), které mohou být poskytnuty a využity s minimálním úsilím poskytované služby“[2]

Předností cloudových služeb je jejich poskytnutí "na vyžádání" angl. "on-demand". V praxi to znamená okamžité nasazení všech dostupných prvků, bez zásahu do infrastruktury společnosti. Mezi nejznámější poskytovatele patří Amazon, Google a Salesforce. NITS definice rozděluje cloud computing na tři základní modely nasazení. (Paas - Platform as a Service, SaaS - Software as a Service, IaaS - Infrastructure as a service).

IaaS

IaaS, neboli „Infrastructure as a Service“ definuje jeden ze tří servisních modelů cloud computingových služeb. IaaS je nejvíce komplexní možností při využití cloud computingu. Jako službu poskytovatelé distribuují vzdálené hardwarové prostředí, které kombinuje služby Paas (Platform as a Service) a SaaS (Software as a Service), pro koncového uživatele je služba totožná s fyzickým datovým centrem a je dostupná po internetové síti. IaaS je tedy virtuální prostředí plně nahrazující server s operačním systémem, bez nutnosti fyzického zásahu do výpočetních zdrojů zákazníka. [3] Mezi výhody patří především možnost okamžitého nasazení služby v řádu hodin. Dříve trvalo vybudovat fyzické datové centrum týdny. Další výhodou jsou modely zpoplatnění. První, pomocí metody TPM "Transaction per minute", zákazník pak platí pouze za využitý výpočetní výkon.[4] Existují také další dvě metody. Zákazník platí za využití operační paměti RAM, tj za počet operací na vzdáleném serveru. Poslední metoda se odvíjí od objemu zpracovaných dat.

Virtualizace

Virtualizace je funkce, která umožňuje instalovat vlastní aplikace na vzdálený výpočetní server, uživatel nemusí znát jeho lokaci ani infrastrukturu. Nazývají se tak také všechny odlišné přístupy než-li fyzické k výpočetním zdrojům. V IaaS službách se využívá také pro migraci dat ze serveru na server poskytovatele služeb. Je tak zajištěna deklarovaná dostupnost dat uložených v cloudovém prostředí, pokud by jeden ze serverů nebyl z jakéhokoliv důvodu dostupný. Zákazník nezaregistruje žádné výpadky služby.  

Bezpečnost dat v IaaS

Odborníci se shodují, že budoucnost cloud computingu a IaaS je především v zabezpečení dat. Při využití služeb IaaS dochází k plnému svěření firemních dat druhé straně (poskytovateli IaaS služby). Nedůvěra zákazníků ve vzdálené úložiště dat je běžným jevem. Poskytovatelé se snaží najímat nejlepší odborníky v oblasti zabezpečení dat a posilovat tak záruku na svěřená data. Strach o zabezpečení dat je způsoben pouze neznalostí služeb. V posledních 15 letech mají společnosti uložené emaily s citlivými daty na serverech poskytovatelů emailových klientů a nepovažují toto jednání za rizikové. Přitom tato data jsou mnohem více ohroženy než data poskytnutá provozovatelům cloudových služeb. [5] Tlak spotřebitelů na poskytovatele služeb ohledně bezpečnosti v roce 2013 sílí, především s popularizací DDoS[6] útoků v posledních měsících. 

Poznámky

 1. National Institute of Standards and Technology
 2. NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. The NIST Definition of Cloud Computing: Recommendations of the National Institute of Standards and Technology Peter Mell. Gaithersburg, 2011. Dostupné z: http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf
 3. SOSINSKY, Barrie. Cloud computing bible. Indianapolis, IN: Wiley, c2011, xxviii, 497 p. ISBN 9780470903568.s 66.
 4. Ibid.,s 67.
 5. SVOBODA, Jiří. Cloud Computing. Česká společnost pro systémovou integraci.[Online] únor, 2009.
 6. V určitý moment je cílový server zahlcen fiktivními přístupy, nedokáže reagovat na požadavky a stává se nedostupným

Použitá literatura

 • BHARDWAJ, Sushil; JAIN, Leena; JAIN, Sandeep. Cloud computing: A study of infrastructure as a service (IAAS). International Journal of engineering and information Technology, 2010, 2.1: 60-63.
 • DAWOUD, Wesam; TAKOUNA, Ibrahim; MEINEL, Christoph. Infrastructure as a service security: Challenges and solutions. In: Informatics and Systems (INFOS), 2010 The 7th International Conference on. IEEE, 2010. p. 1-8.
 • FINNIE, SCOT. Where Will IT Be in 5 Years?. Computerworld. 2012, roč. 46, č. 19, s. 40-40. ISSN 00104841.
 • NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. The NIST Definition of Cloud Computing: Recommendations of the National Institute of Standards and Technology Peter Mell. Gaithersburg, 2011. Dostupné z: http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf
 • SOSINSKY, Barrie. Cloud computing bible. Indianapolis, IN: Wiley, c2011, xxviii, 497 p. ISBN 9780470903568.
 • VAQUERO, Luis M., et al. A break in the clouds: towards a cloud definition. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 2008, 39.1: 50-55.