IZIP - Elektronická zdravotní knížka

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Šárka Žampachová

Klíčová slova: Elektronická zdravotní knížka, IZIP, elektronická zdravotnická dokumentace, elektronické zdravotnictví

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - elektronická zdravotnická dokumentace, elektronické zdravotnictví
podřazené - ---


Společnost IZIP, a. s. byla založena v roce 2001. Specializuje se na tzv. elektronické zdravotnictví. Jedním z produktů je systém IZIP, prostřednictvím kterého se zřizují a provozují Elektronické zdravotní knížky.


Pojem Elektronická zdravotní knížka

„Elektronická zdravotní knížka (dále jen zkratka EZK) je vysoce zabezpečený souhrn zdravotních informací pacienta v elektronické podobě přístupný 24hodin denně prostřednictvím internetu. Zároveň je to bezpečné prostředí propojující poskytovatele zdravotní péče, pacienty a zdravotní pojišťovny. Slouží k předávání zdravotních informací mezi lékařem a pacientem a mezi lékaři navzájem.“[1] Vedení a zřízení EZK je zdarma pro pojištěnce VZP ČR. Princip EZK spočívá ve sdílení nejaktuálnějších informací o zdravotním stavu konkrétního pacienta mezi zdravotníky, kterým to pacient umožní. Zapisovat zdravotní záznamy do EZK mohou jen zdravotničtí pracovníci registrovaní v systému IZIP|EZK. Lékař má tedy k dispozici vždy kompletní lékařské záznamy o daném paciontovi. Registrací si pacient zakládá EZP, do které mohou vpisovat nejen povolení zdravotníci, ale také pacient sám.

Funkce systému IZIP|EZK

Pro pacienta

 • pacient je informování o zdravotní péči a o výsledcích vyšetření i léčbě
 • je umožněna lepší komunikace mezi pacientem a lékařem
 • pacient může díky EZK předejít opakování některých vyšetření
 • „zrychluje se stanovení diagnózy a léčba je zahájena bez zbytečných odkladů“[2]
 • informace v EZK jsou přístupné přes internet kdekoliv na světě
 • odpadá nutnost sebou nosit papírovou formu zdravotnické dokumentace

Pro lékaře

 • lepší komunikace mezi lékaři i mezi lékařem a pacientem
 • „lékař má k dispozici objektivní a přesné informace o zdravotním stavu svého pacienta“[3]
 • lékař má informace k dispozici včas a v době, kdy je pacient v ordinaci
 • lékař nemusí provádět duplicitní vyšetření nebo předepisovat pacientovi léky, které již předepsal jiný lékař

Pro zdravotnický systém

 • zdravotní péče je rychlejší a kvatnější
 • je předcházeno duplicitním zdravotním výkonům
 • lepší koordinace předepisování léků
 • úspory v systému veřejného zdravotního pojištění
 • „citlivé zdravotní informace jsou v systému IZIP a tedy i v IZIP l Elektronických zdravotních knížkách dokonaleji chráněny před ztrátou či zneužitím než v kartotékách v ordinacích“[4]

Dosažená ocenění IZIP|EZK

 • titul Projekt roku 2005
 • INVEX - Cena ministryně informatiky (za významný přínos v rozvoji informační společnosti)
 • MEFA – Cena generálního ředitele
 • Ocenění Institutu ekonomických studií FSV UK - Nejlepší sociálně - ekonomický projekt 
 • Nejlepší e-Content projekt v kategorii e-Health na světě za rok 2005
 • Diplom eEurope Awards for eHealth - vybrán Evropskou komisí mezi 12 nejlepších projektů EIPA

Demoverze EZK

Pro zájemce je připravena demoverze EZK, ve které si lze systém osahat. Do systému se lze přihlásit jako pacient nebo lékař a vyzkoušet si jednotlivé jeho funkce. K dispozici je na webových stránkách www.izip.cz.

Přístup do EZK přes mobilní zařízení

Uživatelé Elektronické zdravotní knížky se mohou dostat ke svým zdravotním záznamům i přes svůj iPhone, iPad nebo iPod Touch. Pacienti tak mají přístup ke své EZK kdekoliv a kdykoliv a mohou ji například ukázat lékařům v ordinaci. Mobilní aplikace EZK obsahuje tyto aplikace: záznamy, zdraví, léky, lékaři, stav pojištění a vyúčtování. Služba je pro držitele EZK zdarma.

Ukončení EZK

Podle článku zpravodajského serveru ihned.cz z 10.5.2012 „Projekt elektronických zdravotních knížek IZIP končí“[5] „Lékaři nechtějí systém používat. VZP dávala ročně na provoz systému až 50 milionů korun.“[6]

Poznámky

 1. Jak funguje IZIP. IZIP: Elektronická zdravotní knížka [online]. Praha: IZIP, a.s. [cit. 2012-05-19]. Dostupné z: http://www.izip.cz/system-izip/jak-funguje-izip
 2. Výhody systému IZIP. IZIP: Elektronická zdravotní knížka [online]. Praha: IZIP, a.s. [cit. 2012-05-19]. Dostupné z: http://www.izip.cz/system-izip/vyhody-systemu-izip
 3. Výhody systému IZIP. IZIP: Elektronická zdravotní knížka [online]. Praha: IZIP, a.s. [cit. 2012-05-19]. Dostupné z: http://www.izip.cz/system-izip/vyhody-systemu-izip
 4. Výhody systému IZIP. IZIP: Elektronická zdravotní knížka [online]. Praha: IZIP, a.s. [cit. 2012-05-19]. Dostupné z: http://www.izip.cz/system-izip/vyhody-systemu-izip
 5. BIT. Elektronické zdravotní knížky IZIP končí. Premiér Nečas zastavil projekt za dvě miliardy. Hospodářské noviny IHNED [online]. 2012, 10.5.2012 [cit. 2012-05-19]. ISSN 1213-7693. Dostupné z: http://zpravy.ihned.cz/cesko-zdravotnictvi/c1-55761680-elektronicke-zdravotni-knizky-izip-konci-premier-necas-zastavil-projekt-za-dve-miliardy
 6. BIT. Elektronické zdravotní knížky IZIP končí. Premiér Nečas zastavil projekt za dvě miliardy. Hospodářské noviny IHNED [online]. 2012, 10.5.2012 [cit. 2012-05-19]. ISSN 1213-7693. Dostupné z: http://zpravy.ihned.cz/cesko-zdravotnictvi/c1-55761680-elektronicke-zdravotni-knizky-izip-konci-premier-necas-zastavil-projekt-za-dve-miliardy

Použitá literatura