ISO 9000

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Milan Spisar

Klíčová slova: norma jakosti, management, certifikát ISO

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené: management, business, úroveň kvality
podřazené: jakost, audit, certifikační společnost, konzultační firma


Charakteristika

ISO 9000 je jeden z nejužívanějších postupů k zabezpečení úrovně kvality. Spolu se systémem norem ISO 14000 patří k nejznámějším ISO normám vůbec (ISO 9000:2000 a 14001:2004 jsou aplikovány ve zhruba milionu firem ze 175 zemí světa). Zatímco „rodina“ norem ISO 14000 je orientována na šetrnost k životnímu prostředí,“rodina“ ISO 9000 je zamířena na zabezpečení a postupné zvyšování úrovně kvality výrobků či služeb. Zákazníci firem disponujícími certifikátem normy ISO 9000 mají jistotu stálosti kvality výrobků a služeb poskytované těmito firmami.

Historie

V roce 1947 byla v Ženevě založena nevládní Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization) se zkratkou ISO. Zkratka ISO však není zkratkou anglického názvu, jak by mohlo být při letmém pohledu zřejmé, ale jde o zkratku vytvořenou z řeckého slova „iso“, tedy zřejmý/rovný. V současné době funguje ve 159 zemích světa. Organizace ISO má demokratický charakter, každý její člen, bez ohledu na svou velikost a význam, má právo podílet se na rozvoji norem. S ISO normami se setkáváme prakticky každý den, patří mezi ně nejrůznější tvary a rozměry šroubů, matiček a elektrických konektorů, klasifikace publikací ISBN, přenosové protokoly počítačových sítí, formáty papíru nebo například přenosový souborový formát PDF (vycházející z verze 1.7).

V roce 1987 byly vydány první normy řady ISO 9000, které byly postupně několikrát revidovány. První, tzv. Malá revize, proběhla v roce 1994 a v roce 2000 pak tzv. Velká revize. Úkolem těchto revizí bylo zjednodušit jejich strukturu a přiblížit ji tak potenciálním zákazníkům, tedy firmám usilujícím o zvýšení kvality a jejím podložením certifikátem ISO 9000, resp. 9000:2000. Normy řady ISO 9000 mají univerzální charakter (jsou aplikovatelné ve výrobních organizacích i podnicích nabízející služby bez ohledu na jejich velikost), jsou pouze souborem minimálních požadavků, které by měla firma neustále zvyšovat – „Celá koncepce by měla být chápána jako začátek cesty ke špičkové kvalitě, nikoli její cíl“[1] (v opačném případě by mohlo dojít k zakonzervování úrovně kvality a postupné nekonkurenceschopnosti).

Současné standardy požadavků norem ISO 9000:2001

I. ČSN EN ISO 9000:2001 Systémy managementu jakosti – Základy, zásady a slovník

II. ČSN EN ISO 9004:2001 Systémy managementu jakosti - Směrnice pro zlepšování výkonnosti

III. ČSN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu jakosti - Požadavky

IV. ISO 19011 Směrnice pro auditování systémů managementu jakosti a systémů enviromentálního managementu [1]


Kroky při přijímání koncepce ISO 9000

1. Rozhodnutí i přijetí koncepce ISO

2. Analýza současného stavu (jak moc podniková realita odpovídá požadavkům norem ISO 9000?, jinak také audit)

3. Vzdělávání zaměstnanců

4. Popis a dokumentování systému jakosti (zřejmě nejpracnější fáze)

5. Prosazení dokumentovaných postupů do podnikové praxe

6. Běžné působení systému jakosti v podniku (v tuhle dobu firma dospěla do stavu, kdy smí žádat o certifikaci systému jakosti)

7. Další rozvoj systému jakosti (jinak by docházelo k zakonzervování úrovně kvality)


Použitá literatura

1. NENADÁL, Jaroslav, NOSKIVEVIČOVÁ, Darja, a jiní. Moderní systémy řízení jakosti: Quality Management. 2. doplněné vydání. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-071-6.

2. FIALA, Alois, HŘEBÍČEK, Jiří. Management jakosti s podporou norem ISO 9000:2000. Praha: Verlag Dashöfer, 2002. ISBN 80-86229-19-X.

3. MBK Consulting s.r.o. [online]. c2008 [cit. 2010-04-05]. Dostupný z WWW <http://www.mbk.cz/iso>.

4. ISO – International Organization for Standardization [online]. c2010 [cit. 2010-04-05]. Dostupný z WWW <http://www.iso.org/iso>.