ISBD

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Gabriela Obstová

Klíčová slova: bibliografický popis - bibliografické záznamy - jmenná katalogizace - mezinárodní standardy - ISBD

Synonyma: International Standard Bibliographic Description - Mezinárodní standardní bibliografický popis

Související pojmy:

nadřazené: katalogizace - standardy
podřazené: --

Charakteristika

ISBD (International Standard Bibliographic Description) = Mezinárodní standardní bibliografický popis. ISBD pro jednotlivé druhy dokumentů určují oblasti popisných (identifikačních) údajů v bibliografickém záznamu. Stanoví, jaké údaje budou jednotlivé oblasti obsahovat a jakou budou mít interpunkci. Znalost dané struktury popisných údajů, jejich interpunkce, umožňuje porozumět jakémukoliv bibliografickému záznamu z jakékoliv knihovny ve světě. Z ISBD vycházejí další standardy jako UNIMARC (mezinárodní výměnný formát) a AACR2 (anglo-americká katalogizační pravidla). ISBD má svůj terminologický systém, který se částečně lišil od užívané knihovnické terminologie, ale nyní již existuje nová česká terminologie, která vznikla začleněním termínů při překladech ISBD.[1] Standard ISBD umožňuje tvorbu vzájemně směnitelných záznamů (sdílení a výměna) z různých zdrojů, pomáhá překonat jazykovou bariéru (orientace v bibliografickém záznamu na základě znalosti dané interpunkce) a také umožňuje konverzi tištěných nebo rukopisných bibliografických záznamů do strojem čitelné podoby.[2]

Historie ISBD

Počátky ISBD sahají do roku 1969. Tehdy v Kodani, na základě rozhodnutí Mezinárodního setkání katalogizačních odborníků, které organizoval Katalogizační výbor IFLA (nyní Stálý výbor Katalogizační sekce IFLA), vznikl standard pro popis dokumentů s hlavním cílem vytvořit koherentní výměnu bibliografických údajů. Rozhodnutí mělo stanovit jednotná pravidla pro bibliografický popis po stránce formální i obsahové.[3] Na základě tohoto rozhodnutí vznikl první standardní bibliografický popis pro monografie - ISBD(M) v roce 1971, po revizi v roce 1974. Postupně vznikaly další standardy pro další druhy dokumentů (1974-1990). Praxe vyžadovala revizi jednotlivých standardů a vytvoření souladu mezi jednotlivými ISBD pro různé druhy dokumentů (soulad řeší ISBD(G), 1977). Potřeba revizí dala vzniknout Reviznímu výboru ISBD, který stanovil zásadní body, jež byly zahrnuty do revizí ISBD v průběhu 80. let. V 90. letech docházelo k harmonizaci některých ISBD s požadavky na údaje dle FRBR (funkční požadavky na bibliografické záznamy). Byly stanoveny povinné a nepovinné údaje. V r. 2002 byly aktualizovány postupy pro provedení revizí s možností využití elektronického prostředí. Technický vývoj po roce 2000 a vznik nových forem dokumentů byl rychlejší než vývoj a změny pravidel a než revizní proces ISBD. Důsledkem toho bylo doporučení Revizního výboru ISBD vytvořit jednotné ISBD.[4]

Použité zdroje

  1. ISBD(G) : všeobecný mezinárodní standardní bibliografický popis : anotovaný text / připr. Prac. skupina Revizního výboru ISBD vytvořená Katalogizačním výborem IFLA ; z angl. orig. přel. a čes. příklady opatř. Hana Vodičková. - 1. čes. vyd. - Praha : Národní knihovna, 1993. - s. I. - ISBN 80-7050-159-6.
  2. Národní knihovna České republiky [online]. c2006, 14.4.2010 [cit. 2010-05-02]. České překlady mezinárodních standardů, které vydala NK ČR. Dostupné z WWW: <http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_publ.htm>.
  3. ISBD(CR) : Mezinárodní doporučení pro bibliografický popis : pokračující zdroje [online] / doporučeno Pracovní skupinou ISBD(S) ; schváleno komisemi IFLA Sekce pro katalogizaci a Sekce seriálových publikací ; do češtiny přeložila Edita Lichtenbergová. -- 1. čes. vydání. -- Praha : Národní knihovna ČR, 2008 [cit. 2010-05-02]. Dostupné z WWW: <http://www.nkp.cz/pages/files/fond_ISBD_CR2008.pdf>.
  4. Ein Schritt nach vorn: die Zusammenführung und terminologische Vereinheitlichung der einzelnen ISBD-Ausgaben in der konsolidierten ISBD. (German) / Rodríguez, Elena Escolano; McGarry, Dorothy. IFLA Conference Proceedings [online]. 2007, p1-18. [cit. 2010-05-02]. Dostupné z Databáze: Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text <http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=5&hid=12&sid=81eaeb4c-3b9d-4927-bbff-fb5714608826%40sessionmgr11&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=lih&AN=43971649#db=lih&AN=43971649>.