ISBD

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Gabriela Obstová, Karel Starý

Klíčová slova: bibliografický popis - bibliografické záznamy - jmenná katalogizace - mezinárodní standardy - ISBD - IFLA - FRBR

Synonyma: International Standard Bibliographic Description - Mezinárodní standardní bibliografický popis

Související pojmy:

nadřazené: katalogizace - standardy
podřazené: ISBD(G)

Charakteristika

Mezinárodní standardní bibliografický popis (International Standard Bibliographic Description, zkráceně ISBD) je sada katalogizačních pravidel vytvořená  Mezinárodní federací knihovnických sdružení a institucí (International Federation of Library Associations and Institutions zkráceně IFLA). ISBD pro jednotlivé druhy dokumentů určují oblasti popisných (identifikačních) údajů v bibliografickém záznamu. Stanoví, jaké údaje budou jednotlivé oblasti obsahovat a jakou budou mít interpunkci.Znalost dané struktury popisných údajů, jejich interpunkce, umožňuje porozumět jakémukoliv bibliografickému záznamu z jakékoliv knihovny ve světě. Z ISBD vycházejí další standardy jako UNIMARC (mezinárodní výměnný formát) a AACR2 (anglo-americká katalogizační pravidla).[1] [2]


ISBD má svůj terminologický systém, který se částečně lišil od užívané knihovnické terminologie, ale nyní již existuje nová česká terminologie, která vznikla začleněním termínů při překladech ISBD.[3] Standard ISBD umožňuje tvorbu vzájemně směnitelných záznamů (sdílení a výměna) z různých zdrojů, pomáhá překonat jazykovou bariéru (orientace v bibliografickém záznamu na základě znalosti dané interpunkce) a také umožňuje konverzi tištěných nebo rukopisných bibliografických záznamů do strojem čitelné podoby.

Historie ISBD

Kořeny ISBD můžeme datovat od roku 1969, kdy se uskutečnilo mezinárodní setkání katalogizačních expertů (International Meeting of Cataloguing Experts), jež, krom jiného, také vyústilo v koncept Mezinárodního standardu bibliografického popisu. V roce 1971 byl jako první z pravidel zaveden Mezinárodní standard bibliografického popisu pro Monografie ISBD(M). Počínaje rokem 1973 pak tato pravidla přijaly mnohé národní komise pro katalogizaci. V roce 1974 vyšly pravidla pro periodika ISBD(S), v roce 1977 byl přidán standard ISBD(G), který rozšiřoval použití tohoto standardu na všechny typy dokumentů. V návaznosti na tento vývoj byl pak v roce 1978 upraven i původní standard pro monografie. Postupně pak byly přidány ISBD(CM) pro kartografické materiály, ISBD(NBM) pro materiály neknižní, ISBD(A) pro staré monografie a ISBD(PM) pro tištěné hudebniny.[4]

V roce 1981 byla zformována komise pro revizi ISBD. Pravidla byla postupně zrevidována a zaváděna nová. ISBD(M), ISBD(CM) a ISBD(NBM) byla upravena  v roce 1987. ISBD(S) byla upravena v roce 1988. V roce 1990 byla zavedena ISBD(CF) pravidla pro počítačové dokumenty (for computer files). ISBD(A) a ISBD(PM) byla revidována v roce 1991 a ISBD(G) v roce 1992. V roce 1997 pak byla zavedena ISBD(ER) pravidla pro elektronické dokumenty (for electronic resources ) místo původních ISBD(CF).[5][6]

Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí (IFLA) vytvořila v roce 1992 skupinu  pro Funkční požadavky na bibliografické záznamy (Functional Requirements for Bibliographic Records - FRBR). V roce 1998 pak byl publikován "Final Report," ve kterém bylo navrženo znovuupravení  ISBD pravidel.V letech 2000 až 2006 probíhalo druhé kolo úprav. ISBD(S) bylo transformováno na ISBD(CR) (pro seriálové dokumenty a jiné pokračující zdroje) a pod. V roce 2007 pak došlo k vydání sloučeného ISBD které nahradilo dřívější oddělené ISBD.[7]

Jedním z původních účelů ISBD bylo poskytnout standardní formu bibliografického popisu, která bude moci být použita k mezinárodní výměně záznamů.

Druhy ISBD

Celý soubor ISBD byl v Národní knihovně přeložen do češtiny. [8]

ISBD(G) - všeobecný mezinárodní standardní bibliografický popis (překlad vydán 1993)

ISBD(M) - mezinárodní standardní bibliografický popis pro monografie (překlad vydán 1993)

ISBD(S) - mezinárodní standardní bibliografický popis pro seriálové dokumenty (překlad vydán 1994)

ISBD(PM) - mezinárodní standardní popis pro tištěné hudebniny (překlad vydán 1995)

ISBD(CF) - mezinárodní standardní bibliografický popis pro počítačové soubory (překlad vydán 1995)

ISBD(NBM) - mezinárodní standardní bibliografický popis pro neknižní dokumenty

ISBD(CM) - mezinárodní standardní bibliografický popis pro kartografické dokumenty (překlad vydán 1997)

ISBD(A) - mezinárodní standardní bibliografický popis pro staré tisky a prvotisky (překlad vydán 1997)

Doporučení ISBD pro popis částí dokumentu (překlad vydán 1997)

ISBD(ER) - mezinárodní standardní bibliografický popis pro elektronické zdroje (překlad vydán 1999)

Struktura záznamu:

ISBD stanovuje devět oblastí popisu:Každá z oblastí, kromě oblasti 7, se skládá z více prvků se strukturovanou klasifikací. Prvky a oblasti, které se nevztahují na určitý zdroj, jsou z popisu vynechány. K oddělení prvků a oblastí je použita standardizovaná interpunkce (dvojtečky, středníky, lomítka, pomlčky, čárky a tečky).

 1. Forma obsahu a typ média
 2. Název a údaj o odpovědnosti obsahujíc
  1. 1 Řádný název
  2. 2 typ dokumentu
  3. 3 souběžný název
  4. 4 ostatní informace o názvu
  5. 5 údaj o odpovědnosti   
 3. Edice
 4. Oblast specifická pro konkrétní materiál nebo typ zdroje (například měřítko mapy nebo číslo periodika)
 5. Vydání, výroba, distribuce atd.
 6. Fyzický popis (například počet stran)
 7. Série
 8. Poznámky
 9. Identifikátor zdroje (např. ISBN, ISSN) a podmínky dostupnosti

Všeobecný mezinárodní standardní bibliografický popis stanoví údaje, které jsou nutné k popisu (identifikaci) všech druhů dokumentů = popisné údaje. Tento všeobecný standard tvoří základ pro další specializovaná ISBD dle druhu dokumentů.[9]

Použité zdroje

 1. VODIČKOVÁ, Hana. Organizační údaje. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000014279&local_base=KTD.
 2. KOVÁŘOVÁ, Dana. Model FRBR a jeho aplikace. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, 2009. 118 s. Vedoucí práce Ing. Zdeněk Kadlec, Dr.
 3. ISBD(G) všeobecný mezinárodní standardní bibliografický popis anotovaný text. Připravila Pracovní skupina Revizního výboru ISBD vytvořená Katalogizačním výborem IFLA z angl. orig. přel. a čes. příklady opatř. Hana Vodičková. 1. čes. vyd. Praha Národní knihovna, 1993. 36 s. ISBN 80-7050-159-6.
 4. International Standard Bibliographic Description. IFLA website [online]. 2009, 14.12.2009 [cit. 2010-05-02]. Dostupné z WWW: http://www.ifla.org/publications/international-standard-bibliographic-description
 5. ISBD International Standard Bibliographic Description: Consolidated Edition. International Standard Bibliographic Description [online]. 2011 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-cons_20110321.pdf
 6. ŠTEKROVÁ, Ivana. IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions. NKP [online]. 2004 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=08_Spo/ifla.htm
 7. RODRÍGUEZ, Elena Escolano; MCGARRY, Dorothy. Ein Schritt nach vorn: die Zusammenführung und terminologische Vereinheitlichung der einzelnen ISBD - Ausgaben in der konsolidierten ISBD. (Deutsch) [online]. 2007 [cit. 2010-05-02]. IFLA Conference Proceedings. Dostupné z WWW: http://archive.ifla.org/IV/ifla73/papers/145-EscolanoRodriguez_McGarry-trans-de.pdf http://archive.ifla.org/IV/ifla73/papers/145-EscolanoRodriguez_McGarry-trans-de.pdf
 8. Národní knihovna České republiky [online]. c2006, 14.4.2010 [cit. 2010-05-02]. České překlady mezinárodních standardů, které vydala NK ČR. Dostupné z WWW: http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_publ.htm
 9. ISBD(CR)Mezinárodní doporučení pro bibliografický popis pokračující zdroje [online]. Doporučeno Pracovní skupinou ISBD(S) schváleno komisemi IFLA Sekce pro katalogizaci a Sekce seriálových publikací do češtiny přeložila Edita Lichtenbergová. 1. čes. vydání. PrahaNárodní knihovna ČR, 2008 [cit. 2010-05-02]. Dostupné z WWW: <[http://www.nkp.cz/pages/files/fond_ISBD_CR2008.pdf http://www.nkp.cz/pages/files/fond_ISBD_CR2008.pdf