ISBD: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
Řádek 68: Řádek 68:
 
#Národní knihovna České republiky [online]. c2006, 14.4.2010 [cit. 2010-05-02]. České překlady mezinárodních standardů, které vydala NK ČR. Dostupné z WWW: <http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_publ.htm>.
 
#Národní knihovna České republiky [online]. c2006, 14.4.2010 [cit. 2010-05-02]. České překlady mezinárodních standardů, které vydala NK ČR. Dostupné z WWW: <http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_publ.htm>.
 
#ISBD(CR) : Mezinárodní doporučení pro bibliografický popis : pokračující zdroje  [online]  / doporučeno Pracovní skupinou ISBD(S) ; schváleno komisemi IFLA Sekce pro katalogizaci a Sekce seriálových publikací ; do češtiny přeložila Edita Lichtenbergová. -- 1. čes. vydání. -- Praha : Národní knihovna ČR, 2008 [cit. 2010-05-02]. Dostupné z WWW: <http://www.nkp.cz/pages/files/fond_ISBD_CR2008.pdf>.
 
#ISBD(CR) : Mezinárodní doporučení pro bibliografický popis : pokračující zdroje  [online]  / doporučeno Pracovní skupinou ISBD(S) ; schváleno komisemi IFLA Sekce pro katalogizaci a Sekce seriálových publikací ; do češtiny přeložila Edita Lichtenbergová. -- 1. čes. vydání. -- Praha : Národní knihovna ČR, 2008 [cit. 2010-05-02]. Dostupné z WWW: <http://www.nkp.cz/pages/files/fond_ISBD_CR2008.pdf>.
#Ein Schritt nach vorn: die Zusammenführung und terminologische Vereinheitlichung der einzelnen ISBD-Ausgaben in der konsolidierten ISBD. (German)  / Rodríguez, Elena Escolano; McGarry, Dorothy. IFLA Conference Proceedings [online]. 2007, p1-18. [cit. 2010-05-02]. Dostupné z Databáze: Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text <http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=5&hid=12&sid=81eaeb4c-3b9d-4927-bbff-fb5714608826%40sessionmgr11&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=lih&AN=43971649#db=lih&AN=43971649>.
+
#RODRÍGUEZ, Elena Escolano; MCGARRY, Dorothy. Ein Schritt nach vorn: die Zusammenführung und terminologische Vereinheitlichung der einzelnen ISBD-Ausgaben in der konsolidierten ISBD : German. ''IFLA Conference Proceedings'' [online]. 2007, p1-18. [cit. 2010-05-02]. Dostupné z Databáze: Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text <http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=5&hid=12&sid=81eaeb4c-3b9d-4927-bbff-fb5714608826%40sessionmgr11&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=lih&AN=43971649#db=lih&AN=43971649>.
 
#IFLA website [online]. 2009, 14.12.2009 [cit. 2010-05-02]. International Standard Bibliographic Description. Dostupné z WWW: <http://www.ifla.org/publications/international-standard-bibliographic-description>.
 
#IFLA website [online]. 2009, 14.12.2009 [cit. 2010-05-02]. International Standard Bibliographic Description. Dostupné z WWW: <http://www.ifla.org/publications/international-standard-bibliographic-description>.

Verze z 12. 5. 2010, 22:02

Autor: Gabriela Obstová

Klíčová slova: bibliografický popis - bibliografické záznamy - jmenná katalogizace - mezinárodní standardy - ISBD

Synonyma: International Standard Bibliographic Description - Mezinárodní standardní bibliografický popis

Související pojmy:

nadřazené: katalogizace - standardy
podřazené: --

Charakteristika

ISBD (International Standard Bibliographic Description) = Mezinárodní standardní bibliografický popis. ISBD pro jednotlivé druhy dokumentů určují oblasti popisných (identifikačních) údajů v bibliografickém záznamu. Stanoví, jaké údaje budou jednotlivé oblasti obsahovat a jakou budou mít interpunkci. Znalost dané struktury popisných údajů, jejich interpunkce, umožňuje porozumět jakémukoliv bibliografickému záznamu z jakékoliv knihovny ve světě. Z ISBD vycházejí další standardy jako UNIMARC (mezinárodní výměnný formát) a AACR2 (anglo-americká katalogizační pravidla). ISBD má svůj terminologický systém, který se částečně lišil od užívané knihovnické terminologie, ale nyní již existuje nová česká terminologie, která vznikla začleněním termínů při překladech ISBD.[1] Standard ISBD umožňuje tvorbu vzájemně směnitelných záznamů (sdílení a výměna) z různých zdrojů, pomáhá překonat jazykovou bariéru (orientace v bibliografickém záznamu na základě znalosti dané interpunkce) a také umožňuje konverzi tištěných nebo rukopisných bibliografických záznamů do strojem čitelné podoby.[2]

Historie ISBD

Počátky ISBD sahají do roku 1969. Tehdy v Kodani, na základě rozhodnutí Mezinárodního setkání katalogizačních odborníků, které organizoval Katalogizační výbor IFLA (nyní Stálý výbor Katalogizační sekce IFLA), vznikl standard pro popis dokumentů s hlavním cílem vytvořit koherentní výměnu bibliografických údajů. Rozhodnutí mělo stanovit jednotná pravidla pro bibliografický popis po stránce formální i obsahové.[3] Na základě tohoto rozhodnutí vznikl první standardní bibliografický popis pro monografie - ISBD(M) v roce 1971, po revizi v roce 1974. Postupně vznikaly další standardy pro další druhy dokumentů (1974-1990). Praxe vyžadovala revizi jednotlivých standardů a vytvoření souladu mezi jednotlivými ISBD pro různé druhy dokumentů (soulad řeší ISBD(G), 1977). Potřeba revizí dala vzniknout Reviznímu výboru ISBD, který stanovil zásadní body, jež byly zahrnuty do revizí ISBD v průběhu 80. let. V 90. letech docházelo k harmonizaci některých ISBD s požadavky na údaje dle FRBR (funkční požadavky na bibliografické záznamy). Byly stanoveny povinné a nepovinné údaje. V r. 2002 byly aktualizovány postupy pro provedení revizí s možností využití elektronického prostředí. Technický vývoj po roce 2000 a vznik nových forem dokumentů byl rychlejší než vývoj a změny pravidel a než revizní proces ISBD. Důsledkem toho bylo doporučení Revizního výboru ISBD vytvořit jednotné ISBD.[4]

Druhy ISBD

Celý soubor ISBD byl v Národní knihovně přeložen do češtiny.[2]

ISBD(G) - všeobecný mezinárodní standardní bibliografický popis (překlad vydán 1993)

ISBD(M) - mezinárodní standardní bibliografický popis pro monografie (překlad vydán 1993)

ISBD(S) - mezinárodní standardní bibliografický popis pro seriálové dokumenty (překlad vydán 1994)

ISBD(PM) - mezinárodní standardní popis pro tištěné hudebniny (překlad vydán 1995)

ISBD(CF) - mezinárodní standardní bibliografický popis pro počítačové soubory (překlad vydán 1995)

ISBD(NBM) - mezinárodní standardní bibliografický popis pro neknižní dokumenty

ISBD(CM) - mezinárodní standardní bibliografický popis pro kartografické dokumenty (překlad vydán 1997)

ISBD(A) - mezinárodní standardní bibliografický popis pro staré tisky a prvotisky (překlad vydán 1997)

Doporučení ISBD pro popis částí dokumentu (překlad vydán 1997)

ISBD(ER) - mezinárodní standardní bibliografický popis pro elektronické zdroje (překlad vydán 1999)

Popisné údaje dle ISBD(G) - General International Standard Bibliographic Description

1. Oblast údajů o názvu a odpovědnosti

2. Oblast údajů o vydání

3. Oblast specifických údajů (druh publikace)

4. Oblast nakladatelských údajů

5. Oblast údajů fyzického popisu

6. Oblast údajů o edici

7. Oblast údajů poznámky

8. Oblast údajů o standardním (nebo alternativním) čísle a dostupnosti

Všeobecný mezinárodní standardní bibliografický popis stanoví údaje, které jsou nutné k popisu (identifikaci) všech druhů dokumentů = popisné údaje. Tento všeobecný standard tvoří základ pro další specializovaná ISBD dle druhu dokumentů.[1]

ISBD dnes

V letech 2003-2006 došlo k jednáním, která vedla k vytvoření konsolidovaného znění ISBD. Katalogizační sekce IFLA a revizní skupina ISBD vytvořily předběžné konsolidované znění ISBD, které bylo představeno na světovém kongresu v Jižní Africe v roce 2007. Revize se očekávala v roce 2009.

Konsolidované znění ISBD slučuje texty ze sedmi specializovaných ISBD (monografie, mapy, seriály, zvukové záznamy, počítačové soubory a jiné elektronické zdroje, atd.) do jediného textu. V tomto znění jsou ustanovení pro katalogizaci různých zdrojů aktualizovány ve vzájemném souladu. Povinné prvky ISBD byly dány do souladu s požadavky na základní úroveň národního bibliografického záznamu dle FRBR (funkční požadavky na bibliografické záznamy). Konsolidace by měla zjednodušit a zrychlit budoucí revize a úpravy ISBD.[5]

Použité zdroje

  1. ISBD(G) : všeobecný mezinárodní standardní bibliografický popis : anotovaný text / připr. Prac. skupina Revizního výboru ISBD vytvořená Katalogizačním výborem IFLA ; z angl. orig. přel. a čes. příklady opatř. Hana Vodičková. - 1. čes. vyd. - Praha : Národní knihovna, 1993. - s. I. - ISBN 80-7050-159-6.
  2. Národní knihovna České republiky [online]. c2006, 14.4.2010 [cit. 2010-05-02]. České překlady mezinárodních standardů, které vydala NK ČR. Dostupné z WWW: <http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_publ.htm>.
  3. ISBD(CR) : Mezinárodní doporučení pro bibliografický popis : pokračující zdroje [online] / doporučeno Pracovní skupinou ISBD(S) ; schváleno komisemi IFLA Sekce pro katalogizaci a Sekce seriálových publikací ; do češtiny přeložila Edita Lichtenbergová. -- 1. čes. vydání. -- Praha : Národní knihovna ČR, 2008 [cit. 2010-05-02]. Dostupné z WWW: <http://www.nkp.cz/pages/files/fond_ISBD_CR2008.pdf>.
  4. RODRÍGUEZ, Elena Escolano; MCGARRY, Dorothy. Ein Schritt nach vorn: die Zusammenführung und terminologische Vereinheitlichung der einzelnen ISBD-Ausgaben in der konsolidierten ISBD : German. IFLA Conference Proceedings [online]. 2007, p1-18. [cit. 2010-05-02]. Dostupné z Databáze: Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text <http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=5&hid=12&sid=81eaeb4c-3b9d-4927-bbff-fb5714608826%40sessionmgr11&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=lih&AN=43971649#db=lih&AN=43971649>.
  5. IFLA website [online]. 2009, 14.12.2009 [cit. 2010-05-02]. International Standard Bibliographic Description. Dostupné z WWW: <http://www.ifla.org/publications/international-standard-bibliographic-description>.