ISBD: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
m
m
Řádek 67: Řádek 67:
 
#Identifikátor zdroje (např. ISBN, ISSN) a podmínky dostupnosti
 
#Identifikátor zdroje (např. ISBN, ISSN) a podmínky dostupnosti
  
Všeobecný mezinárodní standardní bibliografický popis stanoví údaje, které jsou nutné k popisu (identifikaci) všech druhů dokumentů = popisné údaje. Tento všeobecný standard tvoří základ pro další specializovaná ISBD dle druhu dokumentů.<ref><ref>ISBD(CR)Mezinárodní doporučení pro bibliografický popis pokračující zdroje '' [online]. Doporučeno Pracovní skupinou ISBD(S) schváleno komisemi IFLA Sekce pro katalogizaci a Sekce seriálových publikací do češtiny přeložila Edita Lichtenbergová. 1. čes. vydání. PrahaNárodní knihovna ČR, 2008 [cit. 2010-05-02]. Dostupné z WWW: <[http://www.nkp.cz/pages/files/fond_ISBD_CR2008.pdf http://www.nkp.cz/pages/files/fond_ISBD_CR2008.pdf </ref></ref>
+
Všeobecný mezinárodní standardní bibliografický popis stanoví údaje, které jsou nutné k popisu (identifikaci) všech druhů dokumentů = popisné údaje. Tento všeobecný standard tvoří základ pro další specializovaná ISBD dle druhu dokumentů.<ref><ref>ISBD(CR)Mezinárodní doporučení pro bibliografický popis pokračující zdroje '' [online]. Doporučeno Pracovní skupinou ISBD(S) schváleno komisemi IFLA Sekce pro katalogizaci a Sekce seriálových publikací do češtiny přeložila Edita Lichtenbergová. 1. čes. vydání. PrahaNárodní knihovna ČR, 2008 [cit. 2010-05-02]. Dostupné z WWW: <[http://www.nkp.cz/pages/files/fond_ISBD_CR2008.pdf http://www.nkp.cz/pages/files/fond_ISBD_CR2008.pdf </ref>
  
 
== Použité zdroje ==
 
== Použité zdroje ==
 
<references/>
 
<references/>

Verze z 2. 12. 2014, 01:01

Autor: Gabriela Obstová, Karel Starý

Klíčová slova: bibliografický popis - bibliografické záznamy - jmenná katalogizace - mezinárodní standardy - ISBD - IFLA - FRBR

Synonyma: International Standard Bibliographic Description - Mezinárodní standardní bibliografický popis

Související pojmy:

nadřazené: katalogizace - standardy
podřazené: ISBD(G)

Charakteristika

Mezinárodní standardní bibliografický popis (International Standard Bibliographic Description, zkráceně ISBD) je sada katalogizačních pravidel vytvořená  Mezinárodní federací knihovnických sdružení a institucí (International Federation of Library Associations and Institutions zkráceně IFLA). ISBD pro jednotlivé druhy dokumentů určují oblasti popisných (identifikačních) údajů v bibliografickém záznamu. Stanoví, jaké údaje budou jednotlivé oblasti obsahovat a jakou budou mít interpunkci.Znalost dané struktury popisných údajů, jejich interpunkce, umožňuje porozumět jakémukoliv bibliografickému záznamu z jakékoliv knihovny ve světě. Z ISBD vycházejí další standardy jako UNIMARC (mezinárodní výměnný formát) a AACR2 (anglo-americká katalogizační pravidla).

ISBD má svůj terminologický systém, který se částečně lišil od užívané knihovnické terminologie, ale nyní již existuje nová česká terminologie, která vznikla začleněním termínů při překladech ISBD.[1] Standard ISBD umožňuje tvorbu vzájemně směnitelných záznamů (sdílení a výměna) z různých zdrojů, pomáhá překonat jazykovou bariéru (orientace v bibliografickém záznamu na základě znalosti dané interpunkce) a také umožňuje konverzi tištěných nebo rukopisných bibliografických záznamů do strojem čitelné podoby.[2]

Historie ISBD

Kořeny ISBD můžeme datovat od roku 1969, kdy se uskutečnilo mezinárodní setkání katalogizačních expertů (International Meeting of Cataloguing Experts), jež, krom jiného, také vyústilo v koncept Mezinárodního standardu bibliografického popisu. V roce 1971 byl jako první z pravidel zaveden Mezinárodní standard bibliografického popisu pro Monografie ISBD(M). Počínaje rokem 1973 pak tato pravidla přijaly mnohé národní komise pro katalogizaci. V roce 1974 vyšly pravidla pro periodika ISBD(S), v roce 1977 byl přidán standard ISBD(G), který rozšiřoval použití tohoto standardu na všechny typy dokumentů. V návaznosti na tento vývoj byl pak v roce 1978 upraven i původní standard pro monografie. Postupně pak byly přidány ISBD(CM) pro kartografické materiály, ISBD(NBM) pro materiály neknižní, ISBD(A) pro staré monografie a ISBD(PM) pro tištěné hudebniny.

V roce 1981 byla zformována komise pro revizi ISBD. Pravidla byla postupně zrevidována a zaváděna nová. ISBD(M), ISBD(CM) a ISBD(NBM) byla upravena  v roce 1987. ISBD(S) byla upravena v roce 1988. V roce 1990 byla zavedena ISBD(CF) pravidla pro počítačové dokumenty (for computer files). ISBD(A) a ISBD(PM) byla revidována v roce 1991 a ISBD(G) v roce 1992. V roce 1997 pak byla zavedena ISBD(ER) pravidla pro elektronické dokumenty (for electronic resources ) místo původních ISBD(CF).

Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí (IFLA) vytvořila v roce 1992 skupinu  pro Funkční požadavky na bibliografické záznamy (Functional Requirements for Bibliographic Records - FRBR). V roce 1998 pak byl publikován "Final Report," ve kterém bylo navrženo znovuupravení  ISBD pravidel.V letech 2000 až 2006 probíhalo druhé kolo úprav. ISBD(S) bylo transformováno na ISBD(CR) (pro seriálové dokumenty a jiné pokračující zdroje) a pod. V roce 2007 pak došlo k vydání sloučeného ISBD které nahradilo dřívější oddělené ISBD.[5]

Jedním z původních účelů ISBD bylo poskytnout standardní formu bibliografického popisu, která bude moci být použita k mezinárodní výměně záznamů.

Druhy ISBD

Celý soubor ISBD byl v Národní knihovně přeložen do češtiny.Chybná citace: Chybí ukončovací </ref> k tagu <ref>

Použité zdroje

  1. ISBD(G) všeobecný mezinárodní standardní bibliografický popis anotovaný text. Připravila Pracovní skupina Revizního výboru ISBD vytvořená Katalogizačním výborem IFLA z angl. orig. přel. a čes. příklady opatř. Hana Vodičková. 1. čes. vyd. Praha Národní knihovna, 1993. 36 s. ISBN 80-7050-159-6.