ICDL

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Veronika Linhartová

Klíčová slova: počítačová gramotnost, certifikace, znalosti, dovednosti

Synonyma: ECDL, počítačová gramotnost

Související pojmy:

nadřazené - informační technologie
podřazené - certifikát

Charakteristika

ICDL je zkratkou pro International Computer Driving Licence. Je to celosvětově rozšířená sada certifikačních programů počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností. ICDL garantuje a také vydává ECDL Foundation, ECDL(European Computer Driving Licence) je ICDL známou v Evropě.[1] Vznikl na základě závěrů vědeckovýzkumného projektu ESPRIT zadaného Evropskou komisí v polovině 90. let minulého století. Držitelem národní licence konceptu ECDL v České republice je neziskové občanské sdružení Česká společnost pro kybernetiku a informatiku, která je mimo jiné oprávněná vydávat úspěšným absolventům zkoušek ECDL certifikáty.[2] Zahrnuje škálu vzdělávacích a certifikačních programů, z nichž nejrozšířenější jsou programy ECDL Core (počítačová, resp. digitální gramotnost a digitální kvalifikace).[3]

Koncept ICDL/ECDL

 • ECDL Sylabus - veřejně dostupné dokumenty definující tématické oblasti a hloubku znalostí a dovedností v každé oblasti počítačové gramotnosti
 • Databáze otázek a úkolů - neveřejná sada otázek a úkolů odpovídajícím tématům definovaným příslušným ECDL Sylabem
 • Směrnice pro organizaci a vedení ECDL testování - obsahující mezinárodně standardizovaná organizační a procesní pravidla pro ECDL testování
 • Metodiku zabezpečení a kontroly testování - obsahující soubor technických, organizačních a procesních pravidel podporujících kvalitu procesů
 • Soubor chráněné symboliky ECDL chráněných názvů a jejich zkratek
 • Mezinárodně standardizovaný soubor ECDL dokladů[4]

Vzdělávací a certifikační části

Program ICDL/ECDL

 • Cerifikát ICDL Start

Mezinárodní doklad digitální gramotnosti uživatele, který dokládá, že držitel tohoto certifikátu je digitálně gramotný (ovládá základy práce s počítačem, tedy s informačními a komunikačními technologiemi v nejběžnějších oblastech jejich využití).

 • Certifikát ICDL (ICDL Certificate)

Mezinárodní doklad počítačové kvalifikace držitele (Digital Competence). Dokládá, že držitel uvedeného certifikátu je plně digitálně kvalifikovaný, to znamená, že je plně připraven pro efektivní využívání informačních a komunikačních technologií tak, jak vyžaduje trh práce.

Program ICDL/ICDL Advanced

 • Certifikát ICDL Advanced (ICDL Advanced Certificate)

Mezinárodní doklad profesionálních uživatelských počítačových znalostí a dovedností držitele v odpovídající oblasti. Držitel tohoto certifikátu je schopen účelně,efektivně a na profesionální úrovni využívat kancelářské aplikace v oblasti, pro kterou byl příslušný doklad vydán.

 • Cerifikát ICDL Expert (ICDL Expert Certificace)

Mezinárodní doklad profesionálních uživatelských digitálních znalostí a dovedností držitele, držitel tohoto certifikátu je schopen účelně, efektivně a na profesionální úrovni využívat kancelářské aplikace ve všech běžných oblastech.[5]

Využití ICDL v praxi

Vlastnictví certifikátu je pro organizace, jejich pracovníkem či uchazečem, dokladem o dosažená určitého stupně kvalifikace v počítačové gramotnosti, je tedy často vyžadován v požadavcích na některé pracovní pozice a uchazeči jej uvádějí ve svých životopisech. ICDL/ECDL certifikace je mezinárodně uznávaná a celosvětově procesně standardizovaná, objektivní a nezávislá; je tedy přenosná mezi jednotlivými státy.[5] Přínos konceptu ICDL/ECDL konceptu spočívá v tom, že předkládá mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu pro ověření uživatelských počítačových znalostí a dovedností, od základního povědomí, před digitální gramotnost a kvalifikace, až po profesionální počítačové znalosti a dovedností, a to formou převážně praktických testů v prostředí různých operačních systémů, různých, běžně používaných aplikací a s využitím běžných počítačů.[4]

Poznámky

 1. KOLÁŘ, Josef. Využití konceptu ECDL ve střední odborné škole. In: Metodický portal RVP [online]. 23. 03. 2010 [cit. 2015-01-07]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/8209/vyuziti-konceptu-ecdl-ve-stredni-odborne-skole.html/.
 2. ECDL CZECH REPUBLIC. Mezinárodní koncept ECDL v České republice. [online]. [cit. 2014-12-26]. Dostupné z: http://www.ecdl.cz/index.php/.
 3. BUDÍN, Emil, Alžběta LUKŠŮ, Adéla KEREKOVÁ a Martina ANTLOVÁ. Deskresearch: Kurz počítačové gramotnosti pro studenty MU. In: Inflow [online]. 6. 3. 2013 [cit. 2015-01-07]. Dostupné z: http://www.inflow.cz/vyzkum-od-stolu-kurz-pocitacove-gramotnosti-pro-studenty-mu.
 4. 4,0 4,1 OSSU. Testování ECDL. [online]. [cit. 2014-12-26]. Dostupné z:http://www.ossu.cz/testovani_ecdl.php/.
 5. 5,0 5,1 MANAGEMENT MANIA. ICDL (International Computer Driving Licence) - certifikát počítačové gramotnosti. [online]. [cit. 2014-12-26]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/icdl-international-computer-driving-licence.pdf/. Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „ICDL“ použit vícekrát s různým obsahem

Seznam zdrojů