IBM SPSS

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Klíčová slova: kvantitativní výzkum, sociální vědy, software

Související pojmy:

Nadřazené pojmy: analýza dat, statistický software, IBM

Podřazené pojmy: ---


IBM SPSS

IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) je mocným, uživatelsky příjemným programovým balíkem pro manipulaci s daty a statistickou analýzu dat. Tento analytický software byl vyvinut společností IBM pro usnadnění statistického zpracování kvantitativních dat. Své využití nalézá především v psychologii, sociologii, psychiatrii, ekonomii a dalších vědách úzce spojených s chováním lidí, a to v akademické i komerční sféře.[1] Jeho první verze byla vyvinuta již v roce 1968 společností SPSS Inc., která je dceřinnou firmou korporace IBM. V současnosti je možné s programem SPSS pracovat na platformách Microsoft Windows, Apple Mac i Linux. (spss.com)


Software SPSS se skládá ze základní báze a z přídavných modulů, které nabízejí specifické funkce. Základní statistické funkce obsažené ve všech verzích jsou:

- deskriptivní statistické funkce: křížové tabulky, výskyty, popisy, explore

- funkce biavirační analýzy: průměry, t-test, ANOVA, korelace, neparametrické testy

- numerické výstupy: lineární regrese

- identifikace skupin: faktorová analýza, klastrová analýza, diskriminant

Doplňky (Add-ons)

Společnost SPSS nabízí mnoho rozšiřujících modulů:

SPSS Programmability Extension. Umožňuje Python, R, and .NET programovaní SPSS.

SPSS Data Validation. Programování logické kontroly a reportování podezřelých hodnot.

SPSS Regression Models. Logistická, ordinální a mnohonásobná regrese.

SPSS Advanced Models. Multivariační GLM and opakovaná měření ANOVA.

SPSS Classification Trees. Vytváří klasifikace a rozhodovací stromy pro identifikaci skupin a předpovídání jejich chování.

SPSS Tables. Uživatelem definovaná kontrola výstupů.

SPSS Exact Tests. Statistické testování na malých vzorcích.

SPSS Categories

SPSS Trends

SPSS Conjoint

SPSS Missing Value Analysis. Jednoduchá imputace založená na regresi.

SPSS Map

SPSS Complex Samples. AMOS (Analysis of Moment Structures) – doplněk, který umožňuje modelování strukturních rovnic a kovariačních struktur, a také analýzy cest (spss.com)

Použitá literatura a zdroje:

LEVESQUE, Raynald. SPSS Statistics Base 17.0 User’s Guide. ISBN 1-56827-400-9. Dostupné z WWW: [1]

http://www.spss.com
  1. Leversque