IAML

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Martina Sochorová

Klíčová slova: IAML, ČNS IAML, hudební knihovny, archivy, dokumentační střediska

Synonyma: International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres

Související pojmy:

nadřazené - IFLA
podřazené -


IAML

IAML (Mezinárodní sdružení hudebních knihoven, archivů a dokumentačních středisek) bylo založeno v roce 1951 v Paříži a je organizací spojující knihovny a další instituce s hudebními fondy. V současnosti má sdružení 2000 členů v 45 zemích, nejvíce členů pochází z Evropy a Severní Ameriky. Oficiálními jazyky IAML jsou angličtina, francouzština a němčina.[1]


IAML podporuje aktivity spojené s hudebními knihovnami, archivy a dokumentačními středisky a posiluje tak spolupráci mezi nimi. Snaží se podpořit realizaci projektů hudebního knihovnictví na národní i mezinárodní úrovni, aby zajistilo, že hudební knihovnictví není v oblasti knihovnictví přehlížené. Také prosazuje dostupnost dokumentů týkajících se hudebního knihovnictví a snaží se pozvednout chápání důležitosti hudebních knihoven. Kromě toho IAML podporuje bibliografické zpracování dokumentů a jejich dlouhodobé uchování a ochranu.[2]

Aby IAML posílilo výměnu informací, čtvrtletně vydává časopis Fontes artis musicae, kde informuje o hlavních cílech, úkolech a působení IAML v oboru hudebního knihovnictví. Časopis obsahuje studie, katalogy, bibliografie v oblasti hudby i texty z výročních setkání.[2]


IAML je členem několika dalších organizací:

 • IFLA (Mezinárodní federace knihovnických sdružení)
 • ICA (Mezinárodní rada pro archivy)
 • EBLIDA (Evropská kancelář knihovnických, informatických a dokumentaristických sdružení)
 • IMC (Mezinárodní hudební rada)
 • UNESCO[1]

Organizační struktura IAML

Organizační strukturu sdružení je tvořena třemi složkami:

 • „Radou, která se skládá z představitelů národních skupin IAML a ze zástupců odborných a pracovních složek Sdružení.“ [2]
 • „Výborem vytvořeným z volených a jmenovaných funkcionářů: předsedy, čtyř místopředsedů, bývalého neboli čestného předsedy, pokladníka a generálního tajemníka (je navrhován výborem a schvalován radou).“ [2]
 • „Všeobecným shromážděním, které se schází zpravidla jednou za tři roky na kongresech IAML.“ [2]


Samotná činnost IAMl je organizována odbornými skupinami a předmětovými komisemi. Existuje pět odborných skupin: „pro archivy a hudební dokumentační střediska, archivy rozhlasových stanic a orchestrů, knihovny v hudebně vzdělávacích institucích, veřejné knihovny, vědecké knihovny“.[2]


„Předmětové komise jednají v rámci stejného typu hudebně-knihovnické a hudebně-dokumentační aktivity; v současnosti existují čtyři takové komise, a to pro::

 • audiovizuální materiály
 • bibliografii
 • katalogizaci
 • služby a školení“[2]


Specifickými úkoly se zabývají pracovní skupiny pro:

 • Access to Music Archives
 • Hofmeister
 • Access to Performance Ephemera
 • Libraries in Music Teaching Institutions and Accreditation[3]

Projekty

IAML sponzoruje společně s dalšími mezinárodními organizacemi několik dalších projektů.


RISM - Répertoire international des sources musicales (Mezinárodní soupis hudebních pramenů) byl založen v roce 1952 také v Paříži a je to nejobjemnější dokumentace hudebních pramenů. [2]


RILM - Répertoire international de littérature musicale (Mezinárodní soupis literatury o hudbě) byl založen v roce 1966 a v rámci tohoto projektu vzniká bibliografie odborné literatury týkající se hudby. [2]


RIdIM - Répertoire international d’iconographie musicale (Mezinárodní soupis hudební ikonografie) byl založen roku 1971 a jeho cílem je rozvíjení metodiky a prostředků pro evidenci, katalogizaci, klasifikaci, reprodukci a studium vizuálních materiálů s hudební tematikou. [2]


RIPM - Répertoire international de la presse musicale (Mezinárodní soupis hudebního tisku) byl založen roku 1980. Tento projekt se snaží o vytvoření anotovaného soupisu článků a ilustrací v hudebním periodickém tisku v rozmezí let 1800 až 1950.[2]

ČNS IAML

ČR se připojilo k IAML v roce 1971 a vznikla tak Česká národní skupina IAML (původně ještě československá skupina), spolupráce s IAML probíhala ale už od roku 1956. ČNS IAML sleduje hlavní cíle IAML, zaměřuje se na oblast veřejných knihoven, katalogizační postupy, soupisy historických hudebních pramenů, literatury, hudební ikonografii.[4] ČNS IAML je Národní knihovna ČR, dalšími členy IAML je např. Moravská zemská knihovna, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Městská knihovna v Praze, Knihovna Jiřího Mahena v Brně…

Pro hudební knihovny je důležité spojit se, jen tak mohou ovlivňovat legislativní změny a řešit další problémy týkající se digitalizace, dostupnosti na internetu atd. Takovou možnost spojení jim nabízí např. ČNS IAML nebo SKIP.[5]


Poznámky

 1. 1,0 1,1 What is IAML? IAML: International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres [online]. [2012] [cit. 2013-05-06]. Dostupné z: http://www.iaml.info/organization/what_is_iaml
 2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 HŮLEK, Julius. Co je a co znamená IAML. Národní knihovna: knihovnická revue. Praha: Národní knihovna ČR, 2002, roč. 13, č. 4. [cit. 2013-05-05] ISSN 1214-0678. Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/Nkkr0204/0204295.html
 3. Working Groups. IAML: International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres [online]. [2012] [cit. 2013-05-06]. Dostupné z: http://www.iaml.info/en/organization/working_groups
 4. IAML. Národní knihovna České republiky [online]. 2012 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/hudebni-oddeleni/oh-iaml
 5. FOBEROVÁ, Libuše. Dokonalé služby v hudebních knihovnách. Duha [online]. 2011-01-06 (All day) [cit. 2013-05-05]. ISSN 1804-4255. Dostupné z: www.duha.mzk.cz/clanky/dokonale-sluzby-v-hudebnich-knihovnach

Použité zdroje

 1. FOBEROVÁ, Libuše. Dokonalé služby v hudebních knihovnách. Duha [online]. 2011-01-06 (All day) [cit. 2013-05-05]. ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/dokonale-sluzby-v-hudebnich-knihovnach
 2. HŮLEK, Julius. Co je a co znamená IAML. Národní knihovna: knihovnická revue. Praha: Národní knihovna ČR, 2002, roč. 13, č. 4. [cit. 2013-05-05] ISSN 1214-0678. Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/Nkkr0204/0204295.html
 3. IAML. Národní knihovna České republiky [online]. 2012 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/hudebni-oddeleni/oh-iaml
 4. Governance. IAML: International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres [online]. [2012] [cit. 2013-05-06]. Dostupné z: http://www.iaml.info/organization/governance
 5. What is IAML? IAML: International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres [online]. [2012] [cit. 2013-05-06]. Dostupné z: http://www.iaml.info/organization/what_is_iaml
 6. Working Groups. IAML: International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres [online]. [2012] [cit. 2013-05-06]. Dostupné z: http://www.iaml.info/en/organization/working_groups