Heaven's Gate

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Magdaléna Švancarová

Klíčová slova: sekta, náboženství, kult

Synonyma: Nebeská brána


Související pojmy:

nadřazené: náboženství v kyberprostoru, UFO kult, sekta

podřazené:


Historie

Heaven's Gate, česky Nebeská brána, je UFO kult, který roku 1975 v USA založil Marshall Herff Applewhite a Bonnie Lu Trousdale Nettlesová. Marshall Applewhite pocházel z presbyteriánské rodiny a živil se jako učitel hudby do té doby, než jej vyhodili kvůli sexuální aféře s jedním ze studentů. V roce 1972, poté, co jej opustila manželka a dva synové, svěřil léčení svých problémů v oblasti sexuality do péče lékařů v psychiatrické léčebně. Tam se poznal se zdravotní sestrou Bonnie Nettlesovou, členkou Teosofické společnosti, jejíž manželství se v té době také hroutilo.

Objevili své společné zájmy o UFO, astrologii a sci-fi a došli k přesvědčení, že právě oni jsou tzv. "dva svědkové" zmiňovaní v 11. kapitole Zjevení Janova. Ve víře, že jsou vtělenými mimozemšťany, jejichž posláním je "sklízet duše" a zachránit co nejvíce lidí, zpřetrhali veškeré vazby s rodinami a přáteli (Nettlesová opustila své čtyři děti) a pod společným jménem The Two odjeli z Houstnu šířit své poselství. Objevili se i v televizních pořadech, kde mluvili o své víře a zázracích, které konají. Díky tomu o nich mohl vědět celý národ. Nicméně nepřesvědčili tolik lidí kolik si představovali. Připojilo se jich kolem dvaceti.

V roce 1975 určili datum odletu do kosmu. Se svými skalními příznivci se shromáždili v určenou dobu na určeném místě, jenže příletu kosmické lodi, která je měla vyzvednout se nedočkali. Proto Applewhite o dvacet let později musel určit druhý termín a vše proběhlo podle plánu.

Nauka

Učení této náboženské skupiny kombinuje prvky křesťanství, okultismu, theosofie a víry v existenci mimozemských civilizací. Podle něj před 2000 lety přiletěli na Zem mimozemšťané, o jakousi evoluční úroveň vyšší než člověk, z tzv. Království nebeského a zanechali zde jednoho z nich - Ježíše, který ovšem byl zabit a Zemi ovládli tzv. luciferiáni.

Applewhite a Nettlesová byli prý také mimozemšťané, říkali si Do a Ti, a připravovali skupinu na odlet v kosmickém korábu do Království nebeského. Applewhite svým učedníkům napsal: "Tento "návrat" vyžaduje, že budu připraven odložit své vypůjčené lidské tělo, abych mohl znovu vstoupit do svého těla (biologického), jež náleží Božímu království (tak, jak jsem učinil přibližně před 2000 lety jako Ježíš, kdy jsem odložil své lidské tělo staré asi 33 let, abych opět vstoupil do svého těla náležícího Nebeskému království)" [1, s.84] "Je zjevné, že kdykoli my (nebo jiní) z Nadlidské úrovně přicházíme na Zemi nebo ji opouštíme, používáme vesmírné plavidlo náležící Vyšší úrovni" [1, s.85]

Za přesvědčením, že člověk může dosáhnout Vyšší úrovně stála původně myšlenka, že i zvířata sžitá s lidským prostředím (např. psi a kočky) se mohou dostat až na úroveň člena lidské rodiny. Podobně by mohl člověk žijící svůj život podle přísných pravidel, zvlášť když je vychováván mimozemšťany z Vyšší úrovně, po smrti oné Vyšší úrovně dosáhnout.[3] Přísná kázeň vyžadovala, aby se členové zřekli veškerých dosavadních sociálních vazeb a soukromí, ctili oraganizaci a její hierarchii, přijali nová jména, ostříhali si vlasy, nosili androgynní a uniformní oblečení a dokonce se nechali vykastrovat.

Své učení šířila Nebeská brána skrze Internet a její členové dokonce založili firmu Higher Source Inc.,zabývající se webdesignem a počítačovou grafikou.[5] Tyto skutečnosti nejen zajistily skupině popularitu, ale i varovaly okolní svět před případným nebezpečím plynoucím ze spojení náboženských kultů a kyberprostoru.

Masová sebevražda

Roku 1997 se na obloze objevila Hale-Boppova kometa, což Do považoval za vhodný okamžik k nalodění a odletu ze Země. 27. března tedy 39 členů Nebeské brány spáchalo ve své vile v Rancho Santa Fe nedaleko San Diega hromadnou sebevraždu. Zemřeli poté, co požili otrávené jídlo a vypili otrávené pití a lehli si na poslete s igelitovými taškami na hlavách. Mezi mrtvými bylo 21 žen a 18 mužů ve věkovém rozmezí od 26 do 72 let. Většina z nich se k Nebeské bráně přidala již během sedmdesátých let, nicméně osm členů se připojilo až v letech devadesátých.

Použitá literatura:

1. LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženská hnutí. Brno : Ústav religionistiky (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta), 1997. 184 s.

2. TruTV [online]. cit. 2010-06-16]. The Heaven's Gate Cult. Dostupné z WWW: <http://www.trutv.com/library/crime/notorious_murders/mass/heavens_gate/1.html>.

3. NOVOTNÝ, Tomáš.: Nebeská brána. Devět znaků sekty, Praha, Oliva, 1997

4. Grano Salis [online]. 1.2.2005 [cit. 2010-06-16]. Grano Salis - Sekty. Dostupné z WWW: <http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=3531>.

5. PETŘICOVÁ, Jana . Transformace náboženského terorismu: Reflexe vybraných nových náboženských hnutí. [s.l.], 2004. 62 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita.

6. PARTRIDGE, Christopher H.; VOJTÍŠEK, Zdeněk . Encyklopedie nových náboženství : Nová náboženská hnutí, sekty a alternativní spiritualita. Praha : Knižní klub, 2006. 446 s.

7. Heaven's Gate : How and When It May Be Entered [online]. 1996 [cit. 2010-06-16]. Dostupné z WWW: <http://www.heavensgate.com/

8. ZBÍRAL, David. Stručný úvod do problematiky nových náboženských hnutí [online]. Pub. 11.4 2007.[cit. 2010-06-11].[ http://www.david-zbiral.cz/NNHuvod.htm]