Hardware

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Veronika Krausová

Klíčová slova: vnitřní komponenty, elektronika, výkon pc

Synonyma: -

Související pojmy:

nadřazené: počítač
podřazené: HDD, základová deska, monitor, RAM


Charakteristika

Hardware tvoří veškeré vnitřní funkční komponenty počítače, nebo jiného elektronického přístroje. Doslova reprezentuje fyzické části.

Dělení hardwaru

Hardware můžeme dělit na zařízení:

vnitřní - sem se zahrnují komponenty, které nejsou viditelné pro běžného uživatele

 • CPU - Central Processor Unit (Procesor) je výpočetním střediskem všech operací, které PC provádí. V současnosti se o trh dělí dvě majoritní společnosti vyrábějící CPU. Jsou to AMD (Advanced Micro Devices) a Intel (Integrated Electronics). Procesor je samostatný čip, složený z jednoho či více výpočetních jader. Kromě své hlavní funkce má dnes už i mnohé podpůrné obvody zabudované v sobě, jako je aritmeticko-logická jednotka, řídící jednotka, registry, pomocné vyrovnávací paměti L1, L2, L3 a jiné. Protože vývoj technologie dosáhl maximální frekvence pro kovy používané k výrobě CPU, nový trend přinesl rozšiřování počtu jader pro zvýšení výkonu.
 • RAM - Random Access Memory (označovaná jako hlavní či operační paměť) tvoří dočasné úložiště právě spravovaných dat, zda se jedná o spuštěný program nebo přenášení souborů. Je složena z paměťových bloků.
 • Motherboard (Matiční nebo mateřská deska) spojuje všechny vnitřní komponenty počítače do funkčního celku. Připojuje se na ni CPU, RAM, různé karty s rozšiřujícími funkcemi (grafická, zvuková) a také pevná paměťová média jako HDD (Harddisk) nebo CD / DVD mechanika a jiné. Pro prvotní přístup ke všem částem hardwaru poskytuje základní deska i pevně nahraný BIOS (jedná se o firmware, jednoduchý program pro přístup všech základních částí počítače, nezbytných pro vyšší operační systém jako například Windows, Linux, Mac OS atd..). Navíc obsahuje i základní grafický a zvukový čip.
 • HDD - Harddisk je pevný odkládací prostor pro všechna data. Je složený z čtecí hlavice a rotačního kotouče, na kterém jsou uložena fyzická data. Jeho výkon se odráží v přenosové cestě (SATA nebo ATA připojení - (Serial) advanced technology attachment), v rychlosti čtení hlavy a v množství uložitelných dat.
 • Grafická karta - reprezentuje samostatnou přídavnou část obvodu k základní desce, která nese vlastní grafický procesor (GPU - Graphic procesor unit) a vlastní paměť, neboť 3D grafické textury zabírají ohromnou část paměti a výpočetního času. Mnohé grafické karty mají vícenásobné výstupy pro několik monitorů nebo výstup na televizní obrazovku.
 • Disketová mechanika - v dnešní době ji již zcela nahradily CD / DVD mechaniky a Flash disky. Slouží na čtení starých disket založených na magnetickém principu zapisování.
 • Zdroj - přivádí elektrický proud do celého počítače. Obsahuje transformátor, kterým rozděluje vstupní proud z elektrické sítě na různé malé napětí potřebné pro všechny komponenty vnitřních části PC. Zvláštní napájení má i samotný procesor a také všechny mechaniky v počítači. Kromě toho má i 1 nebo více ventilátorů pro chlazení vnitřku skříně (sám generuje větší množství tepla).
 • PCI karty - tvoří skupinu nejrůznějších dodatečných obvodů pro další funkce počítače jako přídavné porty (USB, LAN, Serial atd..). Název PCI (Peripheral Component Interconnect) nesou podle typu připojení. Kromě tohoto existují i ​​například AGP, PCIe a jiné.
 • Čtečka paměťových karet - je přídavný obvod pro několik dnešních paměťových karet využívajících se v mobilních telefonech, fotoaparátech či kamerách (SD, XD, microSD atd.)


vnější vstupní - jsou takové, s nimiž uživatel přímo komunikuje s počítačem.

 • Myš - slouží pro volný pohyb v grafickém rozhraní. Mezi základní typy patří například laserová, vyznačující se nejvyšší přesností, optická a kuličková, jejíž typ se v posledních letech úplné přestává produkovat (nepřesnost a rychle se znečistí).
 • Klávesnice - tvoří hlavní vstupní prostředek počítače pro uživatele. Dělí se na alfanumerickou, numerickou, funkční část a jiná přídavná tlačítka. Dnešní klávesnice se vyrábějí z různých materiálů a tvarů, aby přinesly co největší komfort.
 • Mikrofon a webkamera - jsou audiovizuálními vstupními zařízeními pro komunikaci na dálku.
 • Scanner - je to zvláštní zařízení, které dokáže skenovat celé dokumenty a přenést je do virtuální podoby. Často bývá spojeno v multifunkčních zařízeních spolu s tiskárnou nebo kopírkou.
 • Tablet - je dotyková plocha, často také s elektronickým perem pro přesnější ruční kreslení v počítači. Skládá se z dotykových senzorů po celé své ploše.
 • Touchpad - je jednoduchá malá snímací plocha reagující na dotek. Nahrazuje myš při přenosných počítačích.
 • Hráčské přístroje - sem patří nejrůznější prostředky jako jsou volant, joystick, elektrická kytara atd.. Tyto rozšiřují funkce běžných vstupů a zejména zvýrazňují realistický efekt při hrách.


vnější výstupní

 • Monitor - slouží k zobrazování grafických informací. Podle produkce se dělí na CRT (Cathode ray tube), LCD (Liquid Crystal Display), LED a plazma monitory. CRT se dnes už skoro ani nevyrábějí, kvůli vysoké nepřesnosti obrazu a způsobování zrakových problémů. Nahradily je dnešní ploché monitory se stále většími úhlopříčkami. LCD monitory (nejrozšířenější) se skládají z kapalných krystalů, ovládacích elektrod, polarizačních filtrů a zdroje světla.
 • Tiskárna - dokáže přenést textový či obrazový dokument na papír. Dělíme je na jehličkové, laserové a inkoustové. Skládají se z pomocného obvodu pro zpracování dat z počítače, vstupního zdroje elektrické energie a samotných tonerů, které nanášejí barvu na papír.
 • Reproduktory - reprezentují audio výstup a podle možností počítače se mohou skládat z několika reproduktorů, poskytujíc tak co nejlepší zvuk. Při složitějších sestavách mohou mít i vlastní zesilovač vstupního signálu.
 • Projektor - je zařízení pro promítání obrazu na stěnu či vhodné plátno. Má vlastní zdroj napájení a obsahuje sérii čoček, silnou lampu a filtry pro zobrazení celého spektra barev.
 • Plotter - je speciální typ tiskárny pro vektorovou grafiku. Toto zařízení dokáže tisknout velké plochy vhodně pro mapy či reklamy atd.

Jiná hardwarová zařízení

Kromě PC existují i různá jiná zařízení využívající hardware. Patří mezi ně všechny elektronické přístroje a pomůcky. Například:

 • Síťové komponenty (Router, switch, hub,...) - Obsahují velmi zjednodušené verze základní desky (oproti normálním PC) a nesou jednoduchý program pro výkon své funkce. Všechny mají vlastní napájení a mnohé vstupy a výstupy pro LAN porty a jiné.
 • Flash disky - jsou to jednoduché obvody, které mají jeden nebo více paměťových čipů. Dokáží uchovat relativně málo (oproti běžným HDD) gigabytů dat, ale vyznačují se snadným používáním, rychlým zápisem a čtením, čímž se značně zvýšila jejich oblíbenost při rychlém přenášení dat.
 • Mobilní a pevné telefony - můžeme rozdělit od jednodušších po složitější. Už dávno nenesou jen roli správy telefonních rozhovorů ale díky vlastnímu procesoru a paměti dokáží spouštět mnoho programů. Obsahují i vlastní baterie, vstupní numerickou ale i složitější alfanumerickou klávesnici, mikrofon, reproduktor a zobrazovací display.
 • Přenosné PC (iPad, notebook či tablet) - obsahují všechny potřebné komponenty jako normální stolní PC, ale v zmenšených a často energeticky úspornějších verzích. Nesou vlastní baterii. Špičkové typy se dokáží plně vyrovnat výkonem stolním počítačům.
 • Bezpečnostní kamery, zesilovače, pokladny v obchodech a jiné - jsou části hardwaru, vykonávají specifické funkce, často s vlastním programem pro podporu provádění daného úkolu.
 • Televizor - je zobrazovací zařízení obrazového signálu podobně jako monitor, ale obsahuje navíc i TV tuner, reproduktory a vnitřní program pro ladění obrazu a pod.

Použité zdroje

ROUBAL, Pavel. Hardware pro úplné začátečníky. 1. vydání. Praha : Computer Press, 2002. 153 s. ISBN 80-7226-730-2.

HORÁK, Jaroslav. Hardware : učebnice pro pokročilé. 4., aktualiz. vyd.. -- Brno : Computer Press, 2007. 360 s. : il. ISBN 9788025117415.

Vše o Hardware [online]. 2006 [cit. 2011-05-20]. Dostupné z: <vseohw.net>.