Harddisk

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání


Harddisk

Autor: Kamila Horáková

Datum vložení: 16. 6. 2010

Klíčová slova: počítačové zařízení, vybavení počítače, IBM

Synonyma: pevný disk, HDD

Související pojmy:

nadřazené – Hardware, počítačové zařízení

podřazené – Kapacita HDD, rychlost zápisu dat na HDD, hlava HDD, stopy, sektory


Charakteristika

Zkráceně HDD a přeloženo do češtiny jako pevný disk. Pevný disk je počítačové zařízení, které se užívá k dočasnému nebo trvalému uchování dat. Na pevný disk je nainstalována nějaká verze operačního systému, která se spustí po startu počítače. Na pevný disk se dále ukládají všechny nainstalované programy a veškeré informace, které jsou v počítači. Tyto data se uchovávají pomocí magnetické indukce. Dříve se místo pevných disků používaly magnetické pásky a diskety. Novějšími nástupci jsou SSD disky a USB flash disky. Harddisk je celosvětově rozšířeným zařizením a to díky vysoké rychlosti zápisu a čtení dat a výhodou je i nízká cena a vysoká kapacita disku. Za nevýhodu můžeme považovat mechanické řešení, spotřebu energie nebo poškození při neopatrném zacházení.


Fyzická stavba pevného disku

Harddisk je soustavou tuhých kotoučů s magnetickým povrchem. Mezi nimi se pohybují čtecí hlavy. Hlavy se povrchu nedotýkají, pouze se nad ním vznáší, to vše díky aerodynamickému vztlaku nad roztočeným povrchem.


Fyzická struktura

Povrch se dělí na stopy, což jsou soustředná mezikruží, a na sektory, což jsou části kruhové výseče. Celý pevný disk se dělí na malé části=sektory, které jsou jednoznačně identifikovány svým číslem. Jeden sektor bývá obvykle 512 bytů.


Dělení podle rychlosti otáček

5400 otáčkové - pro běžné kancelářské aplikace, výhodou je levné pořízení

7200 otáčkové - pro multimediální a grafické aplikace nebo rozsáhlé databáze

10 000 nebo 15 000 otáčkové - vysoká přenosová rychlost, přídavný chladič


Povrch pevného disku

Povrch pevného disku se měnil spolu s rostoucí kapacitou. První pevné disky měly na povrchu nanesenu vrstvičku oxidu železitého. V době vývoje, kdy se vytvářely miniaturní pevné disky s velkou kapacitou a velkými otáčkami, se hlavy přiblížily k povrchu disků a bylo nutné zajisti, aby nebyl poškozen ani povrch ani hlava, na povrchu je tedy naneseno několik vrstev na sebe. Všechna data jsou zapsána na vrstvě o tloušťce cca 30 nanometrů a na této vrstvě je vrstvička uhlíku, která zajišťuje některé vlastnosti diamantu, hlavně tvrdost.


Historie pevných disků

V roce 1956 byl v laboratoři IBM vynalezen první pevný disk. Tento disk měl kapacitu 4,4 MB a jeho průměr byl 24 palců. Teprve v roce 1973 se dostaly na trh první uzavřené disky pod označením Winchester. V roce 1975 byly k dostání disky o průměru 14 a 8 palců. Pevné disky s rozhraním ST506 se objevily v polovině 80. let. Rozhraní od firmy Seagate bylo schopno přenést maximálně 625 kB/s a kapacity byla 5 MB. Malé krokové motorky pohybovaly hlavami disku. Alternativa disku s rozhraním ST506 se označovala jako ESDI (Enhanced Small Device Interface). V roce 1983 ji vyvinula firma Maxtor. Rozhraní bylo schopno přenést 2,4 MB/s. Dnes má pouze okrajový význam. Dnes jsou disky vybaveny rozhraním SCSI (Small Computer Systems Interface). Firma Western Digital vyrobila v roce 1984 standardní rozhraní pro sběrnici PC, dnes známé jako IDE (Integrated Disk Electronic). Specifikaci IDE se od roku 1988 věnovala pracovní skupina ANSI a předložila návrh normy pod označením ATA (AT-Attachment). Na diskové jednotce byly integrovány řídící prvky i řadič. Karta rozhraní byla spojením mezi jednotkou a sběrnicí. Karta podporovala maximálně dva disky, což bylo považováno za nevýhodu. Vylepšením v podobě EIDE (Enhanced IDE) se nedostatky částečně odstranily. Podporuje čtyři jednotky s maximální kapacitou 8,3 GB.

Soubor:HDD.jpeg

Stará harddisková jednotka


Použité zdroje:

TIŠNOVSKÝ, Pavel . Současnost a budoucnost pevných disků. Co se děje v počítači [online]. 11. 8. 2008, [cit. 2010-06-15]. Dostupný z WWW: <http://www.root.cz/clanky/soucasnost-a-budoucnost-pevnych-disku/>.


KUBELKA, Martin . Pevný disk. Katalog notebooků [online]. 21.6.2007, [cit. 2010-06-15]. Dostupný z WWW: <http://clanky.katalognotebooku.cz/slovnik-pojmu-notebooky/pevny-disk/ >.


GÜTTLER, Jan . Pevný disk neboli HDD. Katalog notebooků [online]. 27. 7. 2007, [cit. 2010-06-15]. Dostupný z WWW: <http://clanky.katalognotebooku.cz/slovnik-pojmu-notebooky/pevny-disk-neboli-hdd/>.


Pocitacove-sestavy.ezin.cz [online]. 15. 12. 2009 [cit. 2010-06-16]. Počítačové sestavy. Dostupné z WWW: <http://pocitacove-sestavy.ezin.cz/category/pevne-disky>.


File:IBM old hdd mod.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 11. 11. 2005, last modified on 6. 8. 2009 [cit. 2010-06-16]. Dostupné z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IBM_old_hdd_mod.jpg>.