Hacktivismus

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jakub Alt

Klíčová slova: internet, aktivismus,

Synonyma: internetové pirátství

Související pojmy:

nadřazené - počítačová kriminalita, kyberaktivismus
podřazené - kyberterorismus

Definice

,,Hacktivismus je spojením hackingu a aktivismu, politiky a technologie. Více podrobně hacktivismus je popisován jako hacking k politickým účelům. V tomto kontextu je je výraz hacker používán ve svém originálním smyslu. Jak je definováno v New Hacker's dictonary[1], hacker je : "osoba která si užívá objevování detailů programovatelných systémů a jak rozšířit rozlohu jejich možností a ten kdo je schopný kreativně překonávat a obcházet jeho limity. Aktivismus je definován jako : taktika použití přímé a násilné akce k dosažení politických, nebo společenských cílů. Takže, konečná definice je, že Hacktivismus je způsob hackingu, phreakingu, nebo vytváření technologií k dosažení politických nebo společenských cílů."[1]

Používané metody útoků

1. Blokování webových stránek a e-mailových schránek

,,Ve virtuálním světě může mít značný dopad na provozovatele znemožnění přístupu na jeho webové stránky. Zablokování webové stránky lze nejsnáze dosáhnout současným připojením velkého množství lidí k dané stránce. Tento způsob je sice neetický, ale není nezákonný. Stejného výsledku lze dosáhnout na základě vysílání falešných požadavků prostřednictvím určitého programu z jednoho a více počítačů. Při těchto útocích dochází k vyslání mnoha požadavků na internetový server, který není následně schopen zpracovat požadavky skutečných uživatelů."[2]


,,Podobný dopad může mít zasílání velkého množství (většinou uměle generovaných) e-mailů. Zaplavení e-mailové schránky obrovským množstvím e-mailů způsobuje nepříjemné narušení informačního toku. Poškozená e-mailová schránka je doslova ucpána tisíci e-maily, což znemožňuje její normální fungování. V případě, že je schránka tímto způsobem cíleně „zaspamovávaná", hovoříme o e-mail bombingu. Tímto způsobem lze nejen zcela znemožnit využívání schránky, ale též lze docílit zhroucení serveru, kde je e-mailová schránka umístěna."[3]


2. Narušování obsahu webových stránek

Tento způsob vyjádření nespokojenosti patří k poněkud složitějším metodám, než je snaha o dosažení odmítnutí síťových služeb, ale také při něm se setkává s mnohem větší mediální pozorností. Na rozdíl od předchozích metod dochází k útoku přímo na obsah webových stránek a k jejich modifikaci. Často můžeme v nejrůznějších médiích ČR zaznamenat útoky na webové stránky především politických stran, ale terčem se ve světě též velmi často stávají weby, jež jsou v rozporu s názory aktivistů z oblasti lidských práv a ekologie. Výjimkou není ani „nabourání" portálů veřejné správy různých států.[4]

,,Další taktikou je vytváření webových stránek, které na první pohled působí jako oficiální stránky skupiny, na níž je zaměřena pozornost aktivistů. Vytvořené stránky jsou umístěny pod co možná nejpodobnější doménou stránek oficiálních a mají obvykle velmi kritický obsah a často danou skupinu zesměšňují."[5]

3. Spamming

Internetový aktivismus mimo jiné využívá i spammingu k šíření svých sdělení nebo zahlcení e-mailové schránky svého „nepřítele". Především prostřednictvím řetězových dopisů a řetězových petic dochází k získávání velkého množství e-mailových adres, které mohou být dále využívány k zasílání nevyžádané pošty. [4]

Použitá literatura

  1. metac0m. What Is Hacktivism? 2.0. 2003 [online]. [cit. 2011-06-10]. Dostupný z www: http://www.thehacktivist.com/whatishacktivism.pdf
  2. RADCLIFFOVÁ, Deborah. DoS : odmítnutí síťových služeb. Computerworld. 2003, roč. 14, č. 6, s. 22, zdroj citace v [4]
  3. DENNING, Dorothy E. Activism, Hactivism, and Cyberterrorism : the Internet as a Tool for Influencing Foreign Policy. In ARQUILLA, John, RONFELDT, David. Networks and Netwars : the Future of Terror, Crime, and Militancy. Santa Monica : RAND, 2001. s. 239-288. ISBN 0-8330-3030-2. s. 268 - 271, zdroj a překlad citace v [4]
  4. HOLOUBKOVÁ, Hana. Kyberaktivismus. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet informačních studií aknihovnictví, 2009. 64 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Miroslav Jurman.
  5. VEGH, Sandor. Classifying Forms of Online Activism : the Case of Cyberprotests against the World Bank. In MCCAUGHEY, Martha, AYERS, Michael D. Cyberactivism : Online Activism in Theory and Practice. New York : Routledge, 2003. Cyber-Social Movements Emerging Online. s. 71-95. ISBN 0-415-94320-5. s. 85, překlad a zdroj citace v [4]