HTML

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Iveta Levová
Klíčová slova: značkovací jazyk, internetové stránky
Synonyma: ---
Související pojmy:
nadřazené: internet, tvorba www stránek
podřazené: tagy, WYSIWYG editory


Co je html?

Html (HyperText Markup Language) je základní značkovací jazyk, používaný pro výrobu a editování internetových stránek. Tvoří se pomocí tzv. tagů, které se uzavírají do špičatých závorek <>. S jeho základní znalostí lze vytvořit jednoduché, ale pěkně vypadající webové stránky. Větší znalosti jazyka HTML, ale i jiných (např. XHTML, XML, CSS apod.) samozřejmě pomůžou stránky udělat propracovanější a efektnější. To však bohužel neznamená vždy i kvalitnější.


Vývoj aneb troška historie

Předchůdce HTML je SGML (Standard Generalized Markup Language)5, byl však velmi složitý a těžkopádný, proto se hledalo něco jednoduššího. Tak v roce 1990 Tim Bernes-Lee se svým týmem vyvinul první verzi HTML, ta však ještě vůbec neobsahovala formátování textu, zahrnovala jen formuláře, tabulky a obrázky s popiskem. Protože se internet, world wide web, trendy a hlavně webové prohlížeče stále vyvíjejí, musí se zákonitě vyvíjet i tento značkovací jazyk.

Verze přibývaly, ale až v roce 1996 byla uvedena verze HTML 3.2, kterou mnoho uživatelů považuje za počátek historie HTML. Avšak hned na konci dalšího roku byla schválena další verze HTML 4.0. Za další 2 roky, tj. v roce 1999, bylo vydáno HTML 4.1. To v podstatě platí dodnes, ale už se pilně pracuje na vývoji HTML 5.0, které má být dokončeno někdy v letech 2010 – 2012.3


Druhy tagů

HTML stránka se skládá ze dvou věcí – samotného obsahu a slovních značek, tzv. tagů, které obsah formátují a upravují. Tagy jsou dvojího druhu – párové a nepárové.2 Většina tagů je párovných, to znamená, že je určen jak začátek, tak konec působení určitého formátování.

První, co je třeba udělat při tvorbě stránky (při tvorbě ručně) je označit, že výsledek bude HTML stránka. Na to se používá párový tag <html></html>. Dále se vlastní stránka skládá ještě z hlavičky <head></head>, tu uživatelé nevidí a slouží spíše vyhledávačům k zjištění, o čem daná stránka je či pro účely SEO. A poslední, nejdůležitější část, je vlastní tělo <body></body>, kde je vše, co se potom uživatelům zobrazí. Další párové tagy slouží k označení úpravy textu, např. <"i">kurzíva<"/i">, <"b">tučné<"/b">, <"h1">vetší písmo<"/h1"> (to vše bez uvozovek) apod. Ne všechny jsou takto jednoduché, nastavení barev, fontu písma či odkazy jsou kvůli určení druhu trošku složitější.

Již z názvu vyplývá, že druhý druh tagů – nepárový – je jen jeden, nic jej nemusí uzavírat. Nejčastěji to bývá nastavení pozadí, vodorovná linka či vložení obrázku. Pro ilustraci si ukážeme tag na vložení obrázku: <img src=“obrázek1.gif“>.


V čem tvořit – WYSIWYG vs. ručně

Webové stránky se dají vytvářet dvěmi způsoby – buď přímo psaním HTML kódu, či WYSIWYG editorem.1Základním programem na přímou tvorbu www stránek je Poznámkový blok. Nemusí se nikde stahovat a je jednoduchý, takže v něm může pracovat každý. Lepší program je ovšem např. PSPad, musí se stáhnout, ale je přehlednější, dopisuje párové tagy a rozlišuje je barvami i odstavci.

WYSIWYG editor je zkratka „What you see is what you get“, tedy Dostaneš, co vidíš. Stránku tvoříte podobně jako třeba ve Wordu, nepotřebujete tedy znalost HTML, ten tvoří editor automaticky. Jenže to je právě výhoda, ale zároveň nevýhoda těchto editorů, protože se může stát, že stroj kód zapíše špatně a stránka pak nefunguje, tudíž je důležité kód kontrolovat. Někteří pokročilejší uživatelé těmto editorům říkají WYSIWYNG (What you see is what you never get – Co vidíš nikdy neodstaneš).

Ať už se tvoří stránky jakýmkoliv způsobem, určitě je vhodné, kontrolovat přímo v prohlížeči jak vypadají. A nejlépe vyzkoušet prohlížečů několik, protože v každém mohou vypadat úplně jinak.


Použitá literatura

1. DOMES, Martin. Tvorba www stránek pro úplné začátečníky. vydání první. Brno : Computer Press, a. s., 2008. 246 s. ISBN 978-80-251-2160-3.

2. HLAVENKA, Jiří, et al. Vytváříme WWW stránky a spravujeme moderní web site. vydání první. Praha : Computer Press, 2000. 520 s. ISBN 80-7226-293-9.

3. Html. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 28.10.2004, last modified on 2.12.2007 [cit. 2010-06-10]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Html>.

4. LAPÁČEK, Jiří. Tvorba www stránek jednoduše. vydání první. Praha : Computer Press, 2003. 81 s. ISBN 80-7226-871-6.

5. PÍSEK, Slavoj. HTML a XHTML : začínáme programovat. První vydání. Praha : Grada Publishing a. s., 2003. 256 s. ISBN 80-247-0571-0.

6. PÍSEK, Slavoj. HTML : tvorba jednoduchých internetových stránek. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha : Grada Publishing a. s., 2006. 108 s. ISBN 978-80-247-1767-8.