Grand Biblio

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Alexandra Dvořáková

Klíčová slova: informační periodika, knihovnická periodika, knižní kultura, informační společnost, čtenářství

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - informační periodika, knižní kultura, informační společnost, literatura
podřazené - knihovny, uživatelé knihoven, čtenáři


Základní informace

Informačně-kontaktní měsíčník GRAND BIBLIO zaměřený na oblast knižní kultury v širokém záběru. Přináší zpravodajství z činnosti knihoven, informace o tvorbě knih, jejich produkci, prezentaci a prodeji. Obsahuje informace o aktuálním dění v těchto oblastech, statistiky, ale rovněž čtení pro nejširší veřejnost – rozhovory s populárními osobnostmi, původní reportáže o všem, co se týká knih, knižní novinky, novinky z oblasti multimédií, knížky jako předmět dramatizace, zhudebnění a zfilmování. [1]

Časopis nemá charakter odborného periodika se zaměřením na obor knihovnictví a informační vědu a není primárně určen pro pracovníky knihoven, ale jeho specifikem je otevírání se knihoven veřejnosti a představování jejich služeb a informační nabídky pro uživatele. [2]

Měsíčník Grand Biblio vydává vydavatelství bezplatných časopisů s vlastní distribuční sítí Grand Princ. Vydavatelství zahájilo svou činnost v České republice v roce 2000 a od roku 2006 funguje i na Slovensku. Cílovou skupinou čtenářů měsíčníku je široká knihovnická a čtenářská veřejnost, tedy zaměstnanci a provozovatelé knihoven a čtenáři a zájemci o oblast knižní kultury. Část tohoto periodika je tematicky věnována knihovnám, které se mohou zapojit do tvorby konkrétního obsahu každého čísla. Knihovny v ČR tak zároveň mají nárok na získání části nákladu časopisu zdarma. Vedle knihoven je obsah časopisu věnován nakladatelstvím a dalším subjektům knižní sféry (knižního trhu); polovinu časopisu v podstatě zabírá inzerce – proto se také hovoří o informačně-inzertním měsíčníku. [3]

Distribuce měsíčníku Grand Biblio

Tištěný náklad časopisu GRAND BIBLIO je rozložen rovnoměrně v celostátní síti Českých drah a v síti městských, krajských a dalších veřejných knihoven. Distribuce časopisu se zaměřuje na návštěvníky knihoven, čtenáře knih a všechny, které zajímá oblast literatury a knižní kultury. V prostředí Českých drah si časopis nalézá své čtenáře z nejširší veřejnosti.[1] Měsíčník distribuují knihovny ve všech větších městech. Také knihovny pověřené regionální funkcí distribuují měsíčník svým podřízeným knihovnám.

Rubriky, obsah

Měsíčník obsahuje stálé rubriky jako:

 1. téma měsíce
 2. aktuality a události
 3. rozhovory s osobnostmi z obálek
 4. právní poradna
 5. z literární historie
 6. regiony
 7. novinky z Národní knihovny v Praze
 8. literatura a multimédia
 9. přehledy, žebříčky nejprodávanějších a nepůjčovanějších knih
 10. GRANDiář, kalendárium akcí z knižního oboru a knihovnictví
 11. Knihy a… (film/divadlo/hudba) [1]


Na webových stránkách vydavatelství Grand Princ mají čtenáři možnost prohlédnout a přečíst si měsíčník Grand Biblio on-line nebo stáhnout v PDF verzi, samozřejmě jsou kladeny určité minimální požadavky na software. Na stejném místě je k dispozici rovněž webový archiv měsíčníku.


Použitá literatura

 1. Grand Princ vydavatelství [online]. c2010 [cit. 2010-05-13]. Dostupné z WWW: <http://www.grandprinc.cz/praha/tituly/grand-biblio/o-titulu>.
 2. BLAŽKOVÁ, Božena; KLABALOVÁ, Božena; SEMRÁDOVÁ, Eva. Tipy a náměty. Knihovnicko-informační zpravodaj U nás [online]. 2007, 1, [cit. 2010-05-13]. Dostupný z WWW: <http://unas.svkhk.cz/pdf_archiv/0800.pdf>.
 3. CELBOVÁ, Iva. Časopis Grand Biblio – pomocník, nebo práce navíc?. Ikaros [online]. 2007, 11, 4, [cit. 2010-05-13]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/casopis-grand-biblio-%E2%80%93-pomocnik-nebo-prace-navic>.