Grafický designer

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Michaela Matoušková

Klíčová slova: grafický design, grafika, vizuální komunikace

Synonyma: grafik

Související pojmy:

nadřazené - užité umění
podřazené - webdesignér, knižní designer

Obecně

Grafický designer je umělec či profesionál, který se zabývá oblastí grafického designu, tedy „výběrem a aranžováním jednotlivých vizuálních prvků do celku s cílem vyjádřit nějaké sdělení a předat jej ostatním." [1]

Grafický designer nejčastěji pracuje s písmem a obrazem (vč. symbolů), jejich velikostí a barvami; snaží se je rozmístit do takové kompozice, aby vytvořil vzájemný vizuální soulad.

Designerský proces a jeho cíl

Jako první krok musí mít designer na paměti správné určení formátu a jeho velikosti, při čemž je důležité zohlednit účel produktu a omezení při výrobě či použití. Poté přichází na řadu umístění a orientace textu či obrázku, příp. jejich vzájemná kombinace. Následně se již designer věnuje blíže jednotlivým prvkům a jejich hierarchii a vlastnostem (např. typ písma, barva písma nebo grafického objektu). A je to právě práce s barvami, která je pro celý proces klíčová - barva jakožto působivý vizuální prvek dokáže navodit náladu a vytvořit prostorovou dimenzi. Nesmíme zapomenout ani na její symbolický význam. Je proto nevyhnutelné pracovat s barevnými kombinacemi velmi opatrně a stále myslet na jejich kontrast a čitelnost textu i skrytého významu.

Cílem designerského procesu je vytvořit takový produkt, který bude účelně navržený, snadno ovladatelný, správně ergonomicky zpracovaný a nebude obsahovat chyby. Bude vycházet vstříc potřebám zákazníků, informovat je, komunikovat a pomáhat. Dále přinese zisk i firmě, ale jeho výroba ušetří materiál a následně i finance. A nelze opomenout ani jeho estetickou stránku.

Kategorie designerských projektů

 • loga, logotypy (příp. celá corporate identity)
 • firemní tiskoviny
 • bulletin
 • brožura
 • časopis, kniha
 • reklamní tiskoviny
 • plakát
 • obaly a etikety
 • webové stránky

Historie

Grafický design není termín spjatý pouze s dnešní počítačovou grafikou. Jeho počátky můžeme hledat už ve starověku. Nejstarší rukopisné dokumenty, například egyptská Kniha mrtvých, obsahují text doprovázený barevnými ilustracemi, což bylo třeba správně zkombinovat. A tento trend pokračoval i v období středověku, kultury napříč kontinenty vytvářely různě esteticky zpracované dokumenty. S rozvojem knihtisku se poté rozvíjí knižní design spolu s typografií či ilustrací tištěných knih. Vlivem průmyslové revoluce dochází k vývoji nových technik tisku (litografie) a roste obliba plakátu jako média. Za grafického designéra můžeme tedy považovat i Alfonse Muchu, který svůj osobitý umělecký rukopis ve stylu Art Nouveau vtiskl i do poštovních známek. Stoupá i komerční náboj designerských produktů.

Počátkem 20. století německý architekt Peter Behrens navrhl pro firmu AEG jednotnou vizuální podobu, základ dnešní corporate identity. První světová válka vnesla další aspekt mezi možné funkce produktů grafického designu. Plakát Američana Jamese Montgomery Flagga nazvaný Uncle Sam, který lákal ke vstupu do americké armády, na tehdejší společnosti jistě zapůsobil. Grafičtí designeři první poloviny 20. století ve své tvorbě naplňují charakteristiky jednotlivých uměleckých směrů své doby. V teoretickém přístupu k vizuální komunikaci, který předložil László Moholy-Nagy, je také zmíněno použití fotomontáže jakožto důležitého ilustrativního prvku.

Druhá světová válka narušila vývoj evropského grafického designu, protože někteří umělci byli nuceni emigrovat do USA, kde poté spoluvytvářeli americký proud poválečného umění, který ovlivnil například tradiční japonský design. V éře postmodernismu se rozvíjí mnoho nových stylů a do oblasti grafického designu se dostávají ve větší míře také ženy. Průlom v oblasti způsobilo používání počítačové techniky. Se vznikem celosvětové internetové sítě a webových stránek se objevil i nový druh média, se kterým grafický design pracuje.

Významní grafičtí designeři

Kromě výše zmíněných patří mezi významné designery ještě:

 • Alexey Brodovitch (*1898 †1971) - malíř a designer ruského původu, jehož jméno je spjato s grafickou stránkou amerického módního časopisu Harper's Bazaar. Byl prvním, kdo na stránkách časopisu kombinoval text a obraz, neodděloval je a umisťoval fotografie na okraj či přes středový zlom stránky, takže vytvořil inovativní a dynamický vzhled.
 • Saul Bass (*1920 †1996) - americký grafický designer, který se věnoval designu filmových titulků a corporate identity. Spolupracoval s režiséry jako Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick či Martin Scorsese. Vytvořil corporate identity pro United Airlines, AT&T, Bell System či Minolta.
 • Paul Rand (*1914 †1996) - americký grafický designer a emeritní profesor grafického designu na Yaleské univerzitě. Mezi firmami, pro které vytvořil corpotate identity, najdeme například pro firmy IBM, ABC nebo UPS.
 • Miltor Glaser (*1929) - jedna z žijících legend grafického designu, jehož nejznámějším dílem je logo "I ♥ NY", které se rozšířilo po celém světě a z původního loga leckdy zbylo jen srdce uprostřed. Glaser je spoluzakladatelem grafického studia Push Pin Studios, s nimž se proslavil plakátem pro zpěváka Boba Dylana.
 • David Carson (*1955) - současný grafický designer a art director, proslavený časopisy o skateboardingu a surfování. Pro jeho dílo je typické použití písem a vliv grunge hnutí. Spolupracuje s firmami jako Quiksilver, Samsung, Adidas či Toyota.
 • John Maeda (*1966) - počítačový vědec, grafický designer a univerzitní profesor, který se snaží prosadit jednoduchost v digitálním éře. Ve své oblasti si získal mnohá ocenění a vydal knihu The Laws of Simplicity.

Čeští grafičtí designeři

 • Aleš Najbrt (*1962) - designer, výtvarník, spoluzakladatel studia Najbrt a herec divadla Sklep. Mimo jiné se věnuje i filmovým plakátům (oceněn byl za plakáty k filmům Protektor či Karamazovi).
 • Filip Blažek (*1974) - grafický designer a publicista, zabývající se tématy typografie, grafický design a vizuální komunikace. Je také zakladatel a členem redakce revue Typo a provozovatelem portálu Typo.cz. Založil designové studio Desingiq, vyučuje na Institutu digitálních médií a připravuje přednášky o písmu a corporate indentity pro odbornou veřejnost.
 • Jan Kolář (*1975) - grafický designer, specializující se na jednotný vizuální styl firem a organizací (např. Královéhradecký kraj, města Olomouc a Pardubice, Kanzelsberger). Vede studio Kolargrafik/studio. Roku 2007 byl oceněn Národní cenou za design.

Poznámky

 1. MEGGS, Philip B. Graphic design. In: Britannica. [online]. [b.m.]: Encyclopædia Britannica Inc., 2011. [cit. 2011-11-05]. Dostupné z <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1032864/graphic-design>.

Použitá literatura

DABNER, David. Grafický design v praxi. Praha: Slovart, 2004. 128 s. ISBN 80-7209-597-8.

MEGGS, Philip B. Graphic design. In: Britannica. [online]. Encyclopædia Britannica Inc., 2011. [cit. 2011-11-05]. Dostupné z: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1032864/graphic-design

PECINA, Martin. Proč je grafický design užitečný. In: Unie grafického designu. [online]. 2009-02-18 [cit. 2011-11-05]. Dostupné z: http://unie-grafickeho-designu.cz/proc-je-graficky-design-uzitecny/


- Zdroje o jednotlivých designerech -

Saul Bass. In: Design Museum. [online]. [cit. 2011-11-06]. Dostupné z: http://designmuseum.org/design/saul-bass

Paul Rand. In: Yale University [online]. [New Haven]: Yale University, [cit. 2011-11-06]. Dostupné z: http://www.yale.edu/opa/arc-ybc/ybc/v25.n16.obit.03.html

REED, Nora. 10 Famous logo designers and their creations. In: Logoblog [online]. 2010-03-03 [cit. 2011-11-06]. Dostupné z: http://www.logoblog.org/wordpress/famous-logo-designers-creation/

Alexey Brodovitch. In: Iconofgraphics. [online]. [cit. 2011-11-06] Dostupné z: http://www.iconofgraphics.com/Alexey-Brodovitch/

PERMAN, Stacy. The ♥ and Mind of Milton Glaser. Bloomberg Businessweek. [online]. 2006-01-04 [cit. 2011-11-06]. ISSN 0007-7135. Dostupné z: http://www.businessweek.com/innovate/content/jan2006/id20060103_370096.htm

KENDALL. David Carson: Famous Graphic Designers. In: Arsgrafik. [online]. [cit. 2011-11-06]. Dostupné z: http://www.arsgrafik.com/david-carson/

John Maeda. In: Massachusetts Institute of Technology [online]. Cambridge (MA): MIT, c2006 [cit. 2011-11-06]. Dostupné z: http://plw.media.mit.edu/people/maeda/bio.html

Aleš Najbrt. In: Studio Najbrt. [online]. [cit. 2011-11-05]. Dostupné z: http://www.najbrt.cz/cs/lide/ales-najbrt/

Členové studia. In: Desingiq. [online]. [cit. 2011-11-05]. Dostupné z: http://www.designiq.cz/clenove-studia

Žižková, Lenka. Jan Kolář je vítězem soutěže na logo pro sčítání lidu 2011. In: Design Cabinet CZ. [online]. 2009-09-08 [cit. 2011-11-05]. Dostupné z: http://www.designcabinet.cz/jan-kolar-je-vitezem-souteze-na-logo-pro-scitani-lidu-2011