Google News Timeline

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Petr Maňásek

Datum: 20.5.2011

Soubor:G-logoCele.jpg

http://newstimeline.googlelabs.com


Klíčová slova: Google, vyhledávání, labs, novinky, timeline, zpávy

Synonyma: koncentrovaný přehled událostí

Související pojmy:

nadřazené - Google, Google labs
podřazené -


Seznámení s Google

Google - V dnešní době je již těžké říct, co Google jako společnost vlastně je. Google byl založen 4. září 1998. Zakladateli tohoto, dnes již obrovského „impéria“, byli pánové Larry Page (v současné době působí jako generální ředitel) a Sergej Brin (v současné době už je uváděn jen jako spoluzakladatel společnosti, ale stále má ještě na starosti dílčí, speciální, projekty)[1]. Od roku 2006 má Google i oficiální zastoupení v České republice. Název Google vychází ze slova „googol“ označujícího číslo složené z jedničky a sta nul (10100), které bylo poprvé použito synovcem amerického matematika Edwarda Kasnera v roce 1938[2]. Kasner nevěděl, jak má ve své publikaci takovéto velké číslo nazvat, proto se v žertu zeptal svého malého synovce. Nakonec toto slovo, které mu bylo řečeno, opravdu použil[3]. Společnost Google byla založena nejdříve především proto, aby se pokusila zlepšit relevantnost vyhledaných výsledků na internetu a to naprosto novou metodou vyhledávání požadovaných slov a slovních spojení za pomoci unikátního, a doposud přísně střeženého, algoritmu hodnocení relevance vyhledaných webových stránek. V současné době je celosvětově pro vyhledávání používán nejvíce právě vyhledávač od Google. Vše již zašlo tak daleko, že v roce 2006 bylo sloveso google zařazeno jako oficiální sloveso do oficiálního oxfordského slovníku (Oxford English Dictionary)[4]. Jak společnost Google deklaruje, jejím oficiálním posláním by měla být snaha o uspořádání informací z celého světa tak, aby byly všeobecně přístupné a užitečné[5]. Proto, mimo jiné své komerční aktivity založili i divizi „Google Labs“(http://www.googlelabs.com), která složí právě jako „inkubátor“ nápadů. Na této stránce tyto projekty zpřístupňují široké veřejnosti a podle ohlasů je buď dále rozvíjejí, zastaví, nebo aspoň použijí koncept pro nějaký další projekt.

V tomto prostoru také vznikl projekt nazvaný „Google news timeline

O čem Google news timeline vlastně je ...?!

http://newstimeline.googlelabs.com
Tento webový nástroj vznikl v roce 2009[6] jako jedna z mnoha aplikací v projektu „Google Labs“. Zatím stále experimentální projekt, který jistě z velké části čerpal inspiraci ze služby „Google Zprávyhttp://news.google.com sdružuje informace o událostech, které si uživatel vybere z konkrétních informačních kanálů v celkem přehledném rozhraní. Uspořádání je sloupcové a každý sloupec představuje buď den, týden, měsíc, rok a dokonce je zde volba i celé dekády, takže je možné důležité informace z jednotlivých období vidět pěkně srovnané vedle sebe.

Jak to funguje

Po načtení stránky Google news timeline http://newstimeline.googlelabs.com se v základním zobrazení objeví sloupce rozdělené na dny a v nich jsou vybrané události ze zdrojů, které v současné době nejsou až tak rozsáhlé, ale pro účely testování a pro představu konceptu naprosto dostačují. Uživatel si může v nastavení stránky zvolit okruhy zájmu z bohužel zatím omezeného výběru zdrojů. A tyto se mu poté zobrazují v jednotlivých sloupcích. Je zde možnost i jisté formy personalizace, kdy po přihlášení se ke svému účtu Google je možné toto nastavení zdrojů uložit a příště mít jako výchozí vlastní výběr. Dále je možné „přeskočit“ na zvolené datum v minulosti. Informace z období, které nejsou obsaženy na zvolených informačních serverech, jsou alespoň doplněny o významné události, které náleží ke konkrétnímu datu. Tyto informace se čerpají z Wikipedie http://www.wikipedia.org, takže je vždy i u období, které je hodně ve vzdálené v minulosti, doplněna nějaká informace. Je zde i možné vyhledávat podle klíčových slov a to v různých do tohoto projektu zapojených kategoriích. Jsou to například servery novin (The Pittsburgh Post Gazette), časopisů (Time Magazine), různé hudební a video servery. Můžeme si zvolit zobrazování i jen obrázků z novinek atd ...

Shrnutí

Koncept Google news timeline je na první pohled velice zajímavý a pro člověka, který prahne po získávání přehledných informací zobrazených na jednom místě jistě užitečný. Nezbývá nám než doufat, že se bude do budoucna i nadále rozvíjet a že nedopadne jako některé jiné projekty, které byly pro nedostatek zájmu ukončeny.

Použité zdroje

  1. Google [online]. c2011 [cit. 2011-05-20]. Informace o korporaci. Dostupné z WWW: <http://www.google.com/intl/cs/corporate/facts.html>.
  2. Google. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-05-20]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Google>.
  3. Blog.cz [online]. 2009 [cit. 2011-05-20]. Google Story aneb neuvěřitelný mediální, technologický a obchodní úspěch nové doby. Dostupné z WWW: <http://lorencova.blog.cz/0904/google-story-aneb-neuveritelny-medialni-technologicky-a-obchodni-uspech-nove-doby>.
  4. Search Engine Watch [online]. 2006 [cit. 2011-05-20]. Google Now A Verb In The Oxford English Dictionary. Dostupné z WWW: <http://searchenginewatch.com/article/2058373/Google-Now-A-Verb-In-The-Oxford-English-Dictionary>.
  5. Google [online]. c2011 [cit. 2011-05-20]. Informace o korporaci. Dostupné z WWW: <http://www.google.com/intl/cs/corporate/facts.html>.
  6. Živě [online]. 2009 [cit. 2011-05-20]. Novinky Googlu: Vyhledání podobných obrázků a události na časové ose. Dostupné z WWW: <http://www.zive.cz/bleskovky/novinky-googlu-vyhledani-podobnych-obrazku-a-udalosti-na-casove-ose/sc-4-a-146683/default.aspx>.