Google Maps Mashups

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Google maps mashup

Pro definování pojmu Google Maps mashup je důležité vysvětlit dva pojmy, Google Maps a mashup. Google Maps je webová služba, poskytovaná společností Google. Zdarma zprostředkovává geografické informace a to nejenom ve formě map ale i dalších informací v kontextu s lokací. Mashup je v internetové terminologii „webová stránka nebo aplikace, která kombinuje obsah z více než jednoho zdroje a dává tak možnost současného využití různých typů informací zkombinovaných dohromady.“ [1]

Google maps mashup je tedy mashup který používá data Google maps pro další účely něž pro které byla primárně vytvořena.[1]

Nástroje pro tvorbu

V roce 2007 bylo představeno API zvané Google mashup editor, které bylo explicitně určeno pro tvorbu mashupů. Pro vytvoření mashupu byly připraveny nástroje rozhraním podobné HTML, JavaScriptu a CSS. Součástí podpory byl i sandbox, kde mohli uživatelé testovat vytvořené mashupy.Dva roky poté byl editor stažen a vývojáři odkázání na migraci na Google App Engine.[2]

V současné době se k tvorbě Google Maps mashupů nejčastěji používají nastroje jako je MapBuilder či Wayfaring. Tyto nástroje nevyžadují téměř žádné znalosti kódování.[3]

Pro případ kdy je mashup kódován, je připravena řada API, například Open Graph (Facebook), e-bay API, The App Garden (flicker), YouTube APIs and Tools, Twitter API, atd.. Pro tvorbu Google Maps mashupů je velice důležitá je rodina Google Maps API, která poskytuje rozhraní založené na JavaScript nebo Flash.[4]

Problematikou tvorby Google Maps mashupů se věnuje část webu ProgrammableWeb. Konkrétně se jedná o zveřejňování návodů, přehledů API, trendů a novinkám. Součásti je také rozsáhlý seznam existujících Google Maps mashupů.[5]

Příklady mashupů

Fourocity

Hra na spojující Foursquare a Google Maps, kde je pointou virtuální nákup a prodej míst na základě jejich sociální popularity. Mechanika spočívá v získávání virtuálních prostředků, které jsou hráči přičítány podle množství check in v místě které má virtuálně ve vlastnictví.

Bribespot

Multiplatformní aplikace pro uveřejňování korupce ve státní správě. Tato aplikace využívá geografické údaje Google Maps jako nástroj pro vizualizaci. Účelem je anonymní hlášení žádostí o úplatek s cílem vytvořit tlak na jednotlivce či instituce. Výstupem aplikace je mapa se záznamy kde, kdy, kolik a kdo.

Hrady.cz

Webová prezentace, turistický průvodce českých hradů, zámků a dalších míst v České republice. Součástí webu je interaktivní mapa s vyznačenými lokacemi, jejich popisem a možností lokace si poznamenat.

360 cities

Webová prezentace zaměřená na panoramatické fotografie a komunitu která je vytváří. Tyto fotografie jsou pak veřejně přístupné k prohlížení a případné ke koupi autorských práv. Zde je použito dat Google Maps pro určení kde byla fotografie pořízena a následné vizualizace přehledu fotografií. Výstupy projektu 360 cities je dokonce zpětně využit v aplikaci Google Earth.

housingmaps.com

housingmaps.com je mashup který kombinuje data Google Maps a Craiglist. Výstup je rozhraní které umožňuje vyhledávat nemovitosti, pronájem či podnájem na základě lokace.

Poznámky

  1. 1,0 1,1 Mashup (web application hybrid). SYMBIO: Creative Digital Agency [online]. 1999–2011 [cit. 2011-12-29]. Dostupné z: http://www.symbio.cz/slovnik/mashup-web-application-hybrid.html Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „poznamka“ použit vícekrát s různým obsahem
  2. Google Mashup Editor Blog. Blogger [online]. 2009 [cit. 2011-12-29]. Dostupné z: http://googlemashupeditor.blogspot.com/
  3. How To Make Your Own Web Mashup. Programmableweb [online]. 2011 [cit. 2011-12-29]. Dostupné z: http://www.programmableweb.com/howto
  4. Google Maps API Family . Google code [online]. 2011 [cit. 2011-12-29]. Dostupné z: http://code.google.com/intl/cs-CZ/apis/maps/index.html
  5. Google Maps Mashups. Programmableweb [online]. 2011 [cit. 2011-12-29]. Dostupné z: http://www.programmableweb.com/api/google-maps/mashups

Použitá literarura

CHMURČIAK, Dávid . Integrace Web 2.0 služeb. Brno, 2008. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/143240/fi_b/bcp_xchmurc.pdf. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce doc. RNDr Tomáš Pitner, Ph.D.

KOTLÍK, Martin. Nástroje integrace služebWeb 2.0. Brno, 2008. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/143208/fi_b/bcp_xkotlik.pdf. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce doc. RNDr Tomáš Pitner, Ph.D.

Mashup (web application hybrid). SYMBIO: Creative Digital Agency [online]. 1999–2011 [cit. 2011-12-29]. Dostupné z: http://www.symbio.cz/slovnik/mashup-web-application-hybrid.html

Google Mashup Editor Blog. Blogger [online]. 2009 [cit. 2011-12-29]. Dostupné z: http://googlemashupeditor.blogspot.com/

How To Make Your Own Web Mashup. Programmableweb [online]. 2011 [cit. 2011-12-29]. Dostupné z: http://www.programmableweb.com/howto

Google Maps API Family . Google code [online]. 2011 [cit. 2011-12-29]. Dostupné z: http://code.google.com/intl/cs-CZ/apis/maps/index.html

Google Maps Mashups. Programmableweb [online]. 2011 [cit. 2011-12-29]. Dostupné z: http://www.programmableweb.com/api/google-maps/mashups