Google Insights for Search

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Eva Králíčková

Klíčová slova: Google Insights for Search, statistiky vyhledávání, Google, vyhledávání

Synonyma: Statistiky vyhledávání Google

Související pojmy:

nadřazené - Google, služby Google
podřazené - ---

Charakteristika

V roce 2008 zprovoznila společnost Google novou službu Google Insights for Search, která slouží k analýze a srovnávání četnosti výskytu vyhledávaných výrazů. Výsledky lze omezit např. ohraničením na určité období nebo region.[1] Tímto způsobem lze snadno sledovat trendy ve vyhledávání.

Tento statistický nástroj analyzuje část vyhledávání ve všech doménách Google na celém světě a počítá, kolikrát byly vyhledávány zadané dotazy vzhledem k celkovému počtu vyhledávání na Googlu. Údaje lze zobrazit pro vybrané služby Google, jako jsou vyhledávání na webu, vyhledávání obrázků a služby Product search nebo News search. Výsledky jsou zobrazeny pro větší přehlednost názornými grafy nebo mapami. Služba využívá optimalizované algoritmy pro zpracování údajů milionů anonymních uživatelů po celém světě. Statistiky vyhledávání zobrazují výsledky pouze pro vyhledávací dotazy, které dosáhly jisté hranice četnosti. Málo časté dotazy nelze bohužel srovnávat.[2] Data jsou aktualizována povětšinou denně.[3]

Je doporučeno se předem přihlásit k účtu na Google (pro neautentizované uživatele jsou výsledky zobrazeny v omezeném rozsahu) a také je vhodné pro správnou interpretaci číst nápovědu.[4] Jakkoliv se tato služba snaží o co nejpřesnější výsledky, Google upozorňuje, že se jedná pouze o odhad, který očividně dokáže zachytit trend, ale není schopen poskytnout přesná data.[3]

Využití

Statistiky vyhledávání Goggle lze využívat pro:

 • Výběr marketingových sdělení – statistiky pomáhají odhalit, o který výraz je největší zájem a dle toho upravovat reklamní kampaň.
 • Zkoumání sezonních vlivů - služba může porovnávat stejný časový interval v průběhu několika let. Např. nárůst zájmu o chřipku začíná na podzim a končí na jaře ve všech letech stejně, lze tak odhadnout poptávku a rozhodnout o vhodném rozdělení reklamních a personálních prostředků.
 • Vytváření asociace se značkou – podrobnou analýzou nejčastěji vyhledávaných souvisejících dotazů a dotazů na vzestupu lze lépe poznat nabídky konkurence a následně vytvořit co nejefektivnější reklamu.
 • Vstup na nové trhy – porovnáním údajů z různých zemí lze zjistit v které lokalitě je o daný výraz (představující produkt)největší zájem.[5]

Slovník

 • Filtr – omezuje vyhledávání např. lokálně nebo časově.
 • Kategorie – vyhledání lze zpřesnit vyhledáváním v určité kategorii průmyslového nebo tržního odvětví (mezi těchto 27 kategorií patří zábava, věda, průmysl, jídlo a pití apod.)
 • Metropolitní oblast - Statistiky vyhledávání v současné době podporují pouze zeměpisné oblasti v USA určené společností Arbitron, které odpovídají oblastem federální vlády USA.
 • Nejčastěji vyhledávané dotazy - jsou dotazy s nejvýznamnější úrovní zájmu. Google Insights for Search explicitně používá filtr pro dotazy se sexuální tématikou a jiným nevhodným obsahem.
 • Průlom – tímto výrazem jsou označeny dotazy, které zaznamenaly nárůst zájmu vyšší než 5000%.
 • Vyhledávané dotazy na vzestupu - dotazy, které ve srovnání s předchozím časovým obdobím zaznamenaly výrazný nárůst.[6]

Související služby

Obdobnými službami jsou Google Trends a Trends for Websites. Google Trends zobrazuje míru vyhledávání hesla na časové ose. Trends for Websites slouží k srovnávání trendů návštěvnosti webových stránek. Obě služby nabízejí možnost časového a geografického filtru.[3]

Použité zdroje

 1. WÁGNER, Jan. Google Insights for Search : Indové hledají Sites, Češi geocaching. Živě.cz [online]. 2008, [cit. 2011-03-09]. Dostupný z WWW: <http://www.zive.cz/bleskovky/google-insights-for-search-indove-hledaji-sites-cesi-geocaching/sc-4-a-143055/default.aspx>.
 2. Google Statistiky vyhledávání [online]. c2011 [cit. 2011-03-09]. Jak fungují Statistiky vyhledávání Google?. Dostupné z WWW: <http://www.google.com/support/insights/bin/answer.py?hl=cs&answer=87276>.
 3. 3,0 3,1 3,2 ČERNÝ, Michal. Ten hledá to a ten zas tohle. Lupa.cz [online]. 2008, [cit. 2011-03-09]. Dostupný z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/ten-hleda-to-a-ten-zas-tohle/?labelsBox-labelId=9&do=labelsBox-switch>.
 4. PROKOP, Marek. Všemi osmi [online]. 2008 [cit. 2011-03-09]. 60 otázek pro Google Insights for Search. Dostupné z WWW: <http://vsemiosmi.blogspot.com/2008/08/60-otazek-pro-google-insights-for.html>.
 5. Google Statistiky vyhledávání [online]. c2011 [cit. 2011-03-09]. Jak lze Statistiky vyhledávání Google používat ?. Dostupné z WWW: <http://www.google.com/support/insights/bin/answer.py?hlrm=en&answer=96693>.
 6. Google Statistiky vyhledávání [online]. c2011 [cit. 2011-03-09]. Slovník. Dostupné z WWW: <http://www.google.com/support/insights/bin/bin/topic.py?topic=15267>.