Google Goggles

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Viliam Vateha

Klíčová slova: Google Goggles, vyhľadávnie, fotenie

Synonyma: Vyhľadávanie fotením v Google

Související pojmy:

nadřazené - Google, služby Google
podřazené - ---

Charakteristika

Služba Google Goggles pochádza od firmy Google. Základnou charakteristikou je rozoznávanie obrázkov odfotených pomocou mobilného zariadenia. Táto aplikácia, ktorá je stiahnuteľná, porovná odfotene obrázky v databáze a poskytne výsledok vo forme doplňujúcich informácií. Existuje možnosť zapnúť históriu, ktorá ma výhodu v tom, že dokáže uložiť až tisíce obrázkov a je využívaná pri vzájomnom porovnávaní s aktuálnym odfoteným obrázkom a tak umožňuje efektívnejšie vyhľadávanie.

Funkce Google Goggles

Google Goggles dokáže rozoznávať určité typy obrázkov avšak nezaručuje sto percentnú úspešnosť. V terajšej podobe pracuje najlepšie s týmito typmi dotazov:

Fotografie kníh, DVD a rozoznávanie titulných strán kníh - po odfotení zobrazí služba všetky dostupné informácie.

Čiarové kódy a QR kódy

Logá

Kontaktné informácie

Umelecké diela - fotografia diela sa porovnáva s dielmi uložené v databáze, preto menej známe diela, ktoré sa v databáze nenachádzajú nie je možné rozoznať.

Firmy

Výrobky

Text - rozoznávanie tlačeného je umožnené prostredníctvom Optical charakter recognition OCR. Rozoznaný text je možne vďaka Google Translate preložiť do iného jazyka.

Skenovanie vizitiek - umožňuje uloženie obsahu vizitky ako kontakt v mobile.

Lúštenie sudoku a šachu - pomocou odfotenia hracej plochy.

Pamiatky - Google Goggles využíva pri hľadaní GPS čip zabudovaný v telefóne čím umožňuje určiť pozíciu a následne pri vyfotografovaní napr. známej architektonickej budovy ponúkne stránku wikipedii. ,,Prostřednictvím GPS a elektronického kompasu, nemusíte ani fotit, analýza probíhá přímo z náhledu místa v mapě. Dozvíte se, jak se který obchod, hotel či například restaurace jmenuje a po kliknutí třeba i to co a za kolik nabízí.“[1]


Výhody a nevýhody

Nevýhodou Google Goggles je možne využitie pretože nedokáže spracovať objekty, ktoré sa menia a v rôznych prípadoch nadobúdajú iné podoby ako napríklad rastliny alebo zvieratá. Taktiež v súčasnosti tato služba nepracuje správne pri fotografovaní aut, nábytku a oblečenia. Aplikácia dokonale funguje len ak má k dispozícií presne definované objekty, ak môže niečo porovnávať s databázou alebo použije GPS a pomôže si so zemepisnou polohou. Praktické využitie sa zatiaľ predpokladá len pri rozoznávaní komerčne úspešných a svetovo známych značiek, logov, umeleckých a architektonických a vyššie zmienených objektov. Reálne využitie pre bežného užívateľa je doteraz malé. ,,Úspěšnost vyhledávání zhruba 50 % znamená, že je zatím stále jednodušší zadat vyhledávání do prohlížeče ručně.“[2] Goggles je v súčasnej dobe k dispozícii pre zariadenia Android 1.6 a vyššie a taktiež pre iPhone 3GS a iPhone 4. V súčasnej dobe je goggles kvalifikovaný ako experiment Google Labs produkt. Je stále v testovacej fáze a aktívne sa vyvíja.

Budoucnost

Možnosti využitia tejto funkcie sú nevyčerpateľné a mohli by sa použiť aj v nekomerčnom sektore napríklad aj pre ľudí so zrakovým postihnutím alebo vo vede. ,,Budúce inovácie popísané týmom Goggles obsahujú možnosť rozpoznania rastliny pomocou fotografie jej listu.“[3] Taktiež pri cestovaní kedy by stačilo namieriť mobilný telefón napríklad na architektonickú pamiatku alebo reštauráciu a všetky dostupné informácie sa v okamihu vyhľadajú. ,,Zatiaľ je rozoznávanie obrazov počítačom v plienkach ale Goggles ukazuje aký skrýva potenciál. Intenzívne pracujeme na zlepšení rozoznávacích schopnosti.“ Hovorí Shailesh Nalawadi, produktový manažer pre Google Goggles.[4]


Použitá literatura

  1. Nové Google Goggles pro Android [online]. 2011-01-12 [cit. 2011-03-15]. Nové Google Goggles pro Android. Dostupné z WWW: <http://www.fonky.cz/8104/google-goggles/>.
  2. Test obrazového vyhledávání Google Goggles: vyfotit, analyzovat, najít - iDNES.cz [online]. 2010-02-09 [cit. 2011-03-15]. Test obrazového vyhledávání Google Goggles: vyfotit, analyzovat, najít. Dostupné z WWW: <http://mobil.idnes.cz/aplikace.aspx?c=A100125_192907_programy_vok>.
  3. Confirmed: Google Goggles Will Reach Other Platforms | PCWorld [online]. 2009-12-08 [cit. 2011-03-15]. Confirmed: Google Goggles Will Reach Other Platforms. Dostupné z WWW: <http://www.pcworld.com/article/184011/confirmed_google_goggles_will_reach_other_platforms.html>.
  4. Google Goggles: Suche per Handy-Kamera - Google - FOCUS Online [online]. 2009-12-07 [cit. 2011-05-15]. Google Goggles: Suche per Handy-Kamera. Dostupné z WWW: <http://www.focus.de/digital/internet/google/google-goggles-suche-per-handy-kamera_aid_461071.html>.