Google Books

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Google Books Search je jedním z projektů firmy Google. Tento projekt se snaží rozšířit oblast vyhledávání na knihy a časopisy, dosud zveřejněné pouze v tradiční podobě. Projekt je založený na skenování dokumentů v partnerských knihovnách (nejčastěji knihovny univerzit v USA). Naskenované dokumenty ukládá do databáze a umožňuje v nich fulltextově vyhledávat. Některé knihy je možné stáhnout kompletně. Jde o knihy u kterých se předpokládá že jsou volným dílem.

Projekt byl představen na Frankfurtském knižním veletrhu v roce 2004.

Možnosti Google Books

Autorská práva platí pro všechny stejně - Wikisource, Google i kohokoliv jiného. Díla, která nejsou volná, nelze bez souhlasu autora nebo dědiců šířit po internetu ani jinak. Z hlediska Googlu přicházejí v úvahu ještě tři faktory:

   * Google obecně funguje na základě matematických algoritmů. Na individuální práci s jednotlivými webovými stránkami (či knihami) není čas.
   * Prioritou Googlu je co nejrychleji naplnit databázi a umožnit plnohodnotné vyhledávání. Dá se předpokládat, že kontextová reklama při zadání výrazu Harry Potter (kterého nesmějí zobrazit vcelku ještě desítky let) jim vynese víc než při stažení plného textu Tyla či Nerudy.
   * Po velkých právních problémech Googlu ohledně služby You Tube (masívní porušování autorských práv k audiovizuálním dílům některými klienty) je firma nyní opatrná a zveřejní v plném textu pouze ta díla, kde matematický algoritmus téměř s jistotou označí dílo jako volné v příslušné zemi.

Co tedy můžeme v Google Books zobrazit plně?

   * Mimo USA (včetně ČR) je možné zobrazit pouze díla vydaná do roku 1863. Logika je jasná - 18letému autorovi by 31.12.1936 bylo 91 let a je velmi nepravděpodobné, že by takovéto dílo ještě dnes podléhalo majetkovým autorským právům.
   * V USA existuje odlišnost. Vláda přistoupila k Bernským úmluvám později než jiné státy a vyhradila si, že díla vydaná do roku 1922 budou v USA volná bez ohledu na datum úmrtí autora (Američané si tak např. již dnes mohou svobodně přečíst Sinclairova Jatka, ačkoli zbytek světa na ně bude muset čekat do 1.1.2039). Uživatelům přistupujícím ke Google Books z USA se proto zobrazí plný text řady děl, vydaných až do roku 1922 včetně. Chceme-li si z České republiky zpřístupnit díla z let 1864 - 1922, je nutné využít postup z následujícího návodu (máte-li jiné nápady, napište je sem!)

Odkazy

http://books.google.com