Google Analytics

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Petr Fiala

Klíčová slova: Google Analytics, webová analytika, internetový marketing

Synonyma: ---

Související pojmy: cookie

nadřazené - SEO
podřazené - ---


Charakteristika

Google Analytics je bezplatná statistická aplikace, která poskytuje informace o tom, jak lidé nacházejí váš web, jak jej využívají a jak lze zvýšit uživatelský dojem návštěvníků. Díky tomuto programu můžete sledovat a podrobně analyzovat návštěvnost svých stránek. Uvidíte, jak lidé vaše stránky našli, jak se na nich pohybovali a na kterých místech je opustili. Pomocí nasbíraných údajů pak můžete zlepšit návratnost investice do svého webu. S účtem Analytics lze též sledovat účinnost vašich reklamních kampaní.[3][4]

Google Analytics je jedním z nejkvalitnějších měřících systémů na trhu. Kromě základních metrik, mezi které patří:

 • počet denně přijímaných návštěvníků,
 • průměrná míra konverze (např. prodej, registrace, stažení atd.),
 • nejnavštěvovanější stránky,
 • průměrná doba návštěvy webu a četnost návratu návštěvníků,
 • průměrná hloubka návštěvy v souvislosti s tím, odkud návštěvník přišel,
 • geografické rozložení návštěvníků a jejich jazyková nastavení,
 • míra „lepkavosti“ stránek: zůstávají návštěvníci na vašich stránkách, nebo se jednoduše odrazí (navštíví jen jedinou stránku)?[1]

Nabízí následující služby:

 • podpora a rozhraní v několika jazycích (v současnosti 28),
 • vysoká škálovatelnost,
 • prvky použitelné pro velké společnosti i drobné podnikatele,
 • integrace se systémem AdWords,
 • sledování reklamních kampaní,
 • vizualizace trychtýřů (Trychtýře (funnels) jsou cesty, kterými procházejí návštěvníci před dosažením cílové konverze.),
 • řídící panely na míru,
 • vizualizace prokliků na stránce (site overlay),
 • lokalizace uživatelů na mapě (map overlay),
 • křížová segmentace,
 • export dat a plánování (možnost exportu do formátu .xls, .csv, .pdf, .xml),
 • porovnání časových období,
 • tvorba přehledu pro elektronické obchody,
 • statistiky interního vyhledávání,
 • sledování událostí.[1]


Princip

Služba Analytics využívá soubory cookie první strany (soubory cookie, které jsou nastaveny přímo z domény prohlížené internetové prezentace) a kód jazyka JavaScript ke shromažďování údajů o návštěvnících a sledování údajů o reklamních kampaních. Sledovací kód se pro jednotlivé profily liší. Přístup ke kódu je možný pouze z daného profilu. Ukázka fragmentu kódu je uvedena níže.[2]

Zpracování dat probíhá ve třech krocích:

 1. Návštěvník se dostane na vaše webové stránky (z vyhledávače, reklamy, externích odkazů, vložených odkazů (PDF, DOC...), přímým vložením adresy). Zobrazením stránky se sledovacím kódem dojde ke shromáždění údajů o návštěvníkovi a vytvoření sady souborů cookie pro jeho identifikaci.
 2. Kód JavaScriptu se stránkovou značkou odešle tyto informace serverům společnosti Google určeným pro sběr dat.
 3. Tyto servery pak každou hodinu zpracovávají nashromážděná data a aktualizují vaše přehledy služby. Vzhledem k metodice a enormnímu množství dat se přehledy zobrazují s tříhodinovým zpožděním. S výslednými daty lze pak dále pracovat přímo v rozhraní služby Analytics.[1]

Sledovací kód – ukázka

Řetězec xxxxxx-x v uvedeném příkladu je třeba nahradit číslem účtu Google Analytics, pro který je kód použit.

<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/javascript">
try{ 
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-xxxxxx-x");
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {} 
</script> 

(Ukázka kódu převzata z nápovědy Google Analytics, viz Nastavení měřicího kódu)

Skript by měl být umístěn na konci každé stránky, kterou chceme sledovat (ideálně na všech), a to bezprostředně před značku </body>.[2]

Odkazy

Domovská stránka Analytics

Oficiální centrum nápovědy

Oficiální Google blog služby Analytics (v angličtině)


Použitá literatura

 1. CLIFTON, Brian. Google Analytics : Podrobný průvodce webovými statistikami. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2009. 334 s. ISBN 978-80-251-2231-0.
 2. Nápověda Analytics [online]. 2010 [cit. 2010-11-21]. Dostupné z WWW: <http://www.google.com/support/analytics/?hl=cs>
 3. FENDRYCH, Adam. Dobrý web [online]. 14. 2. 2007 [cit. 2010-11-21]. Základy práce s Google Analytics - 1. díl. Dostupné z WWW: <http://blog.dobryweb.cz/zaklady-prace-s-google-analytics-1-dil/>
 4. BRODSKÝ, Jan. Official Google Blog Česká republika : Novinky a informace z kuchyně Google Česká republika [online]. 13. 12. 2007 [cit. 2010-11-21]. Google Analytics v češtině. Dostupné z WWW: <http://google-cz.blogspot.com/2007/10/google-analytics-v-etin.html>