Google AdWords

Z WikiKnihovna
Verze z 20. 2. 2012, 13:21, kterou vytvořil Michal Klajban (diskuse | příspěvky) (9 revizí: IMPORT F-G: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Petr Fiala

Klíčová slova: Google AdWords, on-line reklama, internetový marketing

Synonyma: ---

Související pojmy: Pay Per Click (PPC), Click Through Rate (CTR), Cost Per Click (CPC), banner, konverzní poměr

nadřazené - ---
podřazené - ---


Charakteristika

Google AdWords je placený on-line systém založený na principu PPC (Pay Per Click), ve kterém lze rychle a jednoduše vytvářet a zobrazovat reklamy. Reklamní bloky se zobrazují na výsledkové stránce Googlu a na obsahových stránkách partnerských webů, v síti Google Network a na stránkách Gmailu. Nabízí výborné možnosti správy reklamních kampaní, přesné cílení, dobré nástroje pro přípravu a vyhodnocení a úplnou kontrolu nákladů. [2][3]


Princip

Fungování AdWords se odehrává ve čtyřech krocích:

1) Vytvoření reklamy a klíčových slov.
Ve vyhledávání Google se zobrazuje jen textová reklama, která je postavena podle následujícího vzoru:

  • Nadpis o délce maximálně 25 znaků
  • Dva řádky textu, každý o délce maximálně 35 znaků
  • Odkaz na internetovou adresu o délce maximálně 35 znaků
  • Cílový odkaz na internetovou adresu, který uživatel nevidí a který určuje, kam bude po kliknutí odkázán

Na webových stránkách, které jsou součástí obsahové sítě Google Network lze zobrazovat i bannerovou reklamu.

Klíčová slova jsou výrazy a fráze související s obchodní činností. Jsou to taková slova, kterými uživatel pravděpodobně hledá daný produkt nebo službu. Kromě klíčových slov ve vyhledávání lze kampaně cílit i na klíčová slova v obsahové síti a na umístění v obsahové síti (kde inzerent necílí na klíčové slovo, ale URL adresu).

2) Uživatel zadá dotaz do Googlu.
Zadá-li uživatel na stránkách Google některé z klíčových slov, může se vpravo vedle výsledků vyhledávání zobrazit reklama. Reklama se tedy zobrazuje přímo cílové skupině uživatelů, kteří mají o produkt či službu zájem. Pořadí zobrazení reklamy závisí na reklamní pozici.

3) Na stránce s výsledky se objeví reklama.
Pozice reklam na stránkách ve vyhledávací a reklamní síti je určena na základě hodnocení reklamy. Kritéria se liší podle toho, zda se reklamy zobrazují na Googlu a ve vyhledávací síti nebo v reklamní síti. K lepší pozici reklamy přispějí relevantní klíčová slova a text reklamy, vysoká CTR (Click Through Rate, míra prokliku) na Googlu a vysoká nabídka CPC (Cost Per Click, cena za proklik).

4) Kliknutím na reklamu se uživatel dostane na stránky zadavatele, kde se bude chovat takovým způsobem, k jakému je stránka připravena.
Cílovou stránku reklamy zadavatel určuje při nastavení reklamního textu. Účelem reklamy je dosáhnout co největší konverzní poměr (tj. počet návštěvníků, kteří se konvertují na zákazníky – uživatele, kteří opravdu vykonali zamýšlenou činnost – nákup, registrace, vyplnění formuláře, ankety atd.). [1]


Cena služby AdWords

U AdWords se platí pouze tehdy, když uživatel klikne na reklamu a přejde tak na stránky zadavatele. Výhoda je zřejmá – zadavatel neplatí za pouhé zobrazení reklamy, ale jen za úspěšný proklik. Inzerce v AdWords nevyžaduje žádný minimální měsíční poplatek (pouze symbolický aktivační poplatek). Zadavatel též sám nastavuje částku, kterou je ochoten denně utratit a určí, kolik je ochoten zaplatit za kliknutí nebo zobrazení (podrobnosti pro CZK). Všechna nastavení lze kdykoliv měnit. [2]


Odkazy

Domovská stránka AdWords

Oficiální centrum nápovědy služby AdWords

České AdWords fórum

Bezplatná aplikace, která slouží k offline správě kampaní AdWords


Použitá literatura

  1. BECK, Alexander. Google AdWords. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. 232 s. ISBN 978-80-247-2898-8.
  2. Nápověda AdWords [online]. 2010 [cit. 2010-11-14]. Dostupné z WWW: <https://adwords.google.com/support/aw/?hl=cs>
  3. ŠEVČÍK, Viktor. Lupa.cz [online]. 6. 5. 2008 [cit. 2010-11-14]. Co nabízejí dnešní PPC systémy. Dostupné z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/co-nabizeji-dnesni-ppc-systemy/>
  4. ŽÁK, Přemysl. Lupa.cz [online]. 20. 11. 2008 [cit. 2010-11-14]. Bannerová reklama v Google AdWords. Dostupné z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/bannerova-reklama-v-google-adwords/>
  5. Ataxo : Informace ze světa internetu [online]. 2010 [cit. 2010-11-14]. Dostupné z WWW: <http://www.ataxo.cz/informace>