Golden circle

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
Autor: Linda Hansliková
the Golden Circle[1]

Klíčová slova:  podnikání, Simon Sinek, úspěch, model

Synonyma: Zlatý kruh

Související pojmy:

nadřazené - model, podnikání

podřazené - proč, jak, co

Charakteristika

 filozofie inspirující lidi k jednání, je založena na přirozených vzorech odvozených v biologii."[2][3]

Model vznikl, když se Simon Sinek zamyslel nad tím, proč úspěchy některých lidí a společností naprosto převýší naše očekávání a popřou představu o tom, co je a co není možné, zatímco jiní, třeba i stejně kvalifikovaní jedinci, nedosáhnou ani zdaleka stejných úspěchů. Myšlenkou Sineka je, že je důležité věřit tomu, co člověk dělá a proč to dělá a snažit se tím inspirovat druhé. Na základě této myšlenky sestavil model sestávající ze tří postupně se do sebe zmenšujících kruhů. Kruhy představují hlavní otázky CO, JAK a PROČ.  Správná komunikace lidí a společnosti je postup ze středu kruhu ven (PROČ, JAK, CO).   

PROČ

Společnost věří v to, co dělá. Má důvod ke své činnosti, kterým nejsou finance. Její víra ji žene kupředu a inspiruje druhé k jednání. Sinek si všiml, že tento faktor mnoho společností postrádá, anebo není dostatečně inspirativní pro zákazníky.  

JAK

Společnost popisuje, čím je její činnost jedinečná, jak ji uskutečňuje. Snaží se vysvětlit, v čem je daná činnost lepší než činnost jiného prodejce.  

CO

Produkt společnosti. Je to způsob, jakým společnost dovrší svého cíle. Sinek CO popisuje i jako důkaz vize společnosti.  

Směr komunikace kruhu

Postup od okraje do středu (tj. CO, JAK, PROČ) 

Podle Sineka mnoho společností komunikuje tímto způsobem - od nejjasnějšího sdělení ke komplikovanějšímu a hlavně nepředloží zákazníkovi svůj inspirativní důvod k činnosti. Jako příklad uvádí představení se počítačové společnosti. Jsme společnost, která vytváří vysoce kvalitní počítače (CO), které vypadají pěkně a je snadné je užívat(JAK)".[4][5] Společnost ale vynechala svůj důvod a inspiraci. Zákazník není přesvědčen, že tento počítač je lepší než počítač jiného prodejce.

Postup od středu k okrajům (tj. PROČ, JAK, CO) 

Takto by prodejce, který chce být úspěšný, podle Sineka měl uvažovat. Jako příklad uvedl společnost Apple.  Apple začíná středem kruhu s PROČ. Vize společnosti je vyzvat stávající stav tím, že myslí odlišně. Způsob, jakým vyzývá stávající stav, je vytvoření produktů s atraktivní konstrukcí a snadným užíváním (JAK). Těmi produkty jsou shodou okolností počítače (CO)."[6][7] Apple zákazníkovi představí svou vizi a je schopna získat zákazníky s podobným smýšlením. Takto se ze zákazníků stávají zákazníci loajální, kteří u daného prodejce budou produkty nakupovat bez ohledu na to, zda konkurenční firmy mají lepší, popřípadě levnější produkt.  

Model a biologie

Mozek je rozdělen do segmentů odpovídajících modelu Golden Circle. Části CO odpovídá mozková kůra (ovládá racionální a analytické myšlení a řeč) a částem JAK a PROČ odpovídá limbický systém (ovládá city, chování a rozhodování, neovládá řeč).

Při postupu modelu od okraje do středu kruhu zákazník rozumí rysům produktu, chápe jeho klady, racionálně produkt vidí. Ale neosloví se jeho emoce a rozhodnutí jednat (právě nepřítomností centra řeči v limbickém systému). Naopak, při postupu od středu kruhu ven, se ovlivňují emoce a rozhodování zákazníka a až poté mu je produkt zracionalizován. 

Sinek říká, že lidé nekupují CO děláte. Lidé kupují PROČ to děláte."[8][9]

Poznámky

  1. grafická reprezentace Golden Circle, autor: Linda Hansliková
  2. „a philosophy based on natural patterns derived in biology that inspires people to act."
  3. Simon Sinek, Creator of the "WHY Discovery Course [online]. [cit. 2014-12-26] Dostupné z http://championmovement.com/about/simon-sinek/
  4. „a company that makes high-quality computers (what) that look nice and are easy to use (how) "
  5. ERIB: The Golden Circle [online]. [cit. 2014-12-26] Dostupné z http://www.eurib.org/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/Positionering_ENGELS/n_-_De_Golden_Circle_EN.pdf
  6. „Apple starts from the centre of the circle with the why. They communicate the company's vision, which is to challenge the status quo by thinking differently. The way they challenge the status quo is by making products with an eye-catching design that are easy to use (how). And those products just happen to be computers (what). "
  7. EURIB: The Golden Circle [online]. [cit. 2014-12-26]. Dostupné z http://www.eurib.org/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/Positionering_ENGELS/n_-_De_Golden_Circle_EN.pdf
  8. „People don't buy what you do. They buy why you do it."
  9. Start With Why - Simon Sinek TED talk [online]. [cit. 2014-12-26] Dostupné z https://www.youtube.com/watch?vsioZd3AxmnE 4:08

Zdroje