Geolokace a informační bezpečnost

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Edita Hečová

Geolokace je metoda, která pomocí různých technik zjišťuje geografickou polohu cílového objektu (počítač, mobilní telefon, zvíře, …). Výstupem je typicky poštovní adresa, tj. stát, město, PSČ, ulice nebo podobný údaj (řeka, jezero, pohoří, …), čímž se odlišuje od pozičních systémů, které udávají zeměpisné souřadnice. Dle jiné definice: Geolokace představuje určení geografické polohy zařízení připojeného k internetu. Lokalizovaným zařízením může být například osobní počítač, notebook, PDA nebo mobilní telefon s GPS. [1]

Geolokace se hojně využívá v mnoha odvětvích například v e-maloobchodu, bankovnictví, médiích, vzdělávání, cestování, pohostinství, zábavě, péči o zdraví, on-line hrách, vymáhání práva a prevence online podvodů a mnoha dalších. Díky geolokace mohou internetové stránky uživatelům nabídnout cílený obsah např. Obchody, zajímavosti,reklamy apod. Z užiovatelova nejbližšího okolí. Díky mobilům s GPS lze vytvářet aplikace, které s aktuální polohou pracují. Největší podíl na rozvoji geolokace měla v minulosti společnost Google. Z jeho aplikací jmenujme například Google Gears nebo Google Latitude pro sdílení pozice a stavových zpráv s přáteli. Geolokace se dříve zjišťovala na základě IP nebo MAC adres. Jak se píše v internetovém článku dostupném z adresy symbio.cz:  Dnes existují sofistikovanější algoritmy a přístroje, které pozici určí podle Wi-Fi sítě, Cell ID z BTS stanic (u mobilních zařízení) nebo přímo z vestavěné GPS navigace. V současnosti je rovněž možné převést získanou polohu na reálnou adresu pomocí tzv. reverzního geokódování [2]


Informační bezpečnost  představuje ochranu informací a informačních systémů před neoprávněným použitím, sdílením, poruchou, úpravou, zničením, nahráváním apod.[3] Cílem informační bezpečnosti je zajištění následujících atributů chráněných informací:

  • důvěrnosti (ochrana před neoprávněným čtením)
  • celistvosti (ochrana před neoprávněnými úpravami nebo zničením)
  • dostupnosti (zajištění adekvátního přístupu a ochrana před jeho neoprávněným zamezením)

Předmětem ochrany z pohledu informační bezpečnosti jsou informace bez ohledu na to, zda jsou uloženy v informačním systému, vytištěny na papíře nebo existují pouze v něčí mysli.
V průběhu let se informační bezpečnost z fyzického prostředí přesunula do virtuálního prostředí internetu.
Největší důraz na ochranu informací kladou jakékoliv podniky. Proto také vznikají programy pro bezpečné řízení podniků a informací v nich. Osobníúdaje zaměstnanců, seznamy klientů, mzdy, údaje o bankovním účtu, marketingové a prodejní informace mohou být všechny uloženy v databázi. Bez těchto informací by bylo často velmi těžké pro obchod pracovat. . A nejen pro něj.
Nedávné incidenty se skupinou Anonymous nám prezentují jak jednoduché je nabourat se do pevně střežených a zabezpečenách systémů. [ útoky Anonymous proti americkýcm zákonům SOPA, PIPA]Za možné mínusy geolokačních aplikací považuji jejich zneužití. Díky těmto informacím (pokud k nim máme přistup) si můžeme lehnce zjistzit kde se daná osoba nachází. Tím přicházíme o nejenom o své soukromí. Nebo z dat wifi sítě si snadno zjistíme, na jaké adrese se daná wifi nachází.
V této souvislosti vznikají různé instituce, které se snaží vyvíjet aplikce chránící veškeré informace o nás ve virtuálním světě.


Poznámky


Použitá literatura:

  1. Informační bezpečnost. In. Wikipedia: the free encyklopedia [online]. 2011-7-22 [cit. 2011-12-25]. Dostupné z <http://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_bezpe%C4%8Dnost>
  2. Information security. In. Wikipedia: the free encyklopedia [online]. last modified on 26 December 2011 [cit. 2011-12.25]. Doistupné z <http://en.wikipedia.org/wiki/Information_security>
  3. Geolokace. Symbio.cz[online]. © 1999-2011 [cit. 2011-12-26]. Dostupné z <http://www.symbio.cz/slovnik/geolokace.html>
  4. CAJTHAML, Martin. Geolokace aneb ideální internet zase o krok blíž [online]. 2009-2-18 [cit. 2011-12-26]. Dostupné z <http://www.symbio.cz/clanky/geolokace-aneb-idealni-internet-zase-o-krok-bliz.html>
  5. Nnolim, A. L. A framework and methodology for information security management [online]. 2007 [cit.2012-01-31]. Lawrence Technological University.ProQuest Dissertations and Theses. dostupné z:<//search.proquest.com/docview/304792663?accountid=16531>
  6. Zhdanov, D. Information security in organizations: Drivers, policies and compliance incentives[online]. 2007 ]cit. 2012-01-31]. University of Minnesota). ProQuest Dissertations and Theses. Dostupné z: <http://search.proquest.com/docview/304840389?accountid=16531>