Geocaching

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Veronika Krausová

Klíčová slova: geocaching, location-based game

Sovisející pojmy:

nadřazené: hra
podřazené: navigace, GPS, cache, cacher, logbook, listing

Definice pojmu

Geocaching je hra, provozovaná v terénu za použití navigačních přístrojů (tzv. „location-based game“). Spočívá v hledání skrytého pokladu, takzvané „cache“, u níž známe její zeměpisné souřadnice, většinou se jedná o uzavíratelnou plastovou schránku, ovšem jejích podob bývá více.[1]
Jednou z výhod geocachingu je možnost poznávat zajímavá místa, která se vyznačují pěknou krajinou, památkami či historickou událostí, jde o místa, na které se snaží tímto způsobem tvůrce ukryté cache upozornit.
Hra nabízí velké množství cílů, ke kterým mohou hráči své snažení ubírat. Lze se soustředit například na nalezení co největšího množství skrýší, návštěvu nejrůznějších zemí, pro někoho je hlavní metou zažívání dobrodružství, která hra zprostředkovává. Účastník hry se nazývá geocacher (zkráceně cacher). [2]

Počátky geocachingu

Vznik hry Geocaching se pojí s rokem 2000, kdy americký prezident Bill Clinton oznámil, že dříve uměle zanášená chyba do navigačního systému GPS bude vypnuto, tím se zvýší přesnost GPS signálu na jednotky metrů a poskytne tím také veřejnosti praktické využití.
Dave Ulmer poté dostal nápad, jak tuto skutečnost využít, proto ukryl schránku a v internetové diskuzi vyzval ostatní, aby se ji pokusili najít. Do schránky přidal také notýsek, aby se nálezci mohli zapsat. V této podobě známe geocaching dodnes. Později přišlo více různých typů hledání, na bázi logických hádanek, výpočtů a podobně. [3]

Základní pojmy

Cache
Cache (český ekvivalent keš) by měla být voděodolná, většinou bývá plastová, krabička či uzavíratelný obal, aby byla chráněna před vnějšími vlivy. Při hledání vhodného úkrytu se tvůrci snaží co nejlépe využít přirozeného prostředí, aby byl úkryt co nejhůře objevitelný pro tzv. „mudly“ – lidi, kteří o geocachingu nevědí (výraz se uchytil z knižní série o Harry Potterovi, kde jsou takto nazýváni ne-kouzelníci). Obsah cache je velice různorodý, záleží také na velikosti krabičky. Základem je logbook– papír či sešitek, kam nálezce zaznamená svou návštěvu. Pokud je krabička větší, můžeme zde nalézt i různé další předměty na výměnu. Většinou jde o hračky, mince, drobné náramky, obrázky, nálepky apod.

Geocaching.com
Je server, provozovaný společností Groundspeak, jedná se o oficiální, centralizované místo, podporující hru Geocaching. Najdeme zde databázi, která eviduje veškeré keše, nacházející se po celém světě. Rozhraní serveru je anglicky, listing (informace, potřebné k nalezení každé keše) je možno psát v jakémkoliv jazyce. Aby mohl uživatel pracovat s databází a evidovat své nalezené či vytvořené poklady, musí se zaregistrovat a tím si vytvořit vlastní profil, kde vystupuje pod zvolenou přezdívkou.[4]
Každá cache má na mapě (pro účely hry využívány Google Maps) svou ikonu, podle níž poznáme, o jaký typ cache se jedná (tradiční, multicache, mystery cache, letterbox hybrid, EarthCache, WherigoCache, …). Po rozkliknutí symbolu se dostaneme na stránku dané cache a informace, vedoucí k jejímu nalezení, také přídavnou hodnotu v podobě komentářů od předchozích návštěvníků skrýše, fotografie, velikost krabice, také atributy (kdy je krabička přístupná, na co si dávat v okolí pozor).

Navigace
Geocaching je ve svém principu založen na prvku navigačního systému GPS. Zkratka GPS znamená „Global Positioning System“, vyvinutý pro účely zjišťování aktuální polohy a navigace kdekoliv na světě. Systém lze rozdělit na tři části, kosmickou, řídící a uživatelskou. Kosmická je tvořená satelity, nacházejícími se na oběžné dráze Země, řídící monitoruje fungování družic a zajišťuje jejich plynulý chod. Uživatelská část je pak tvořena mobilním terminálem, který je schopný zaznamenávat a zpracovávat příchozí informace z družic. Jedná se o navigační přístroje (turistické, do auta) či například o vestavěné GPS přijímače v mobilních telefonech.[5]

Geocaching v ČR

Začátky českého geocachingu se datují k červnu 2001, kdy byla založena první česká cache "Tex-Czech", původně tvořena pouze igelitovou taškou, později vyměněna za pevnější krabici. V roce 2003 pak vznikly stránky geocaching.cz. Konaly se a konají nejrůznější eventy (skupinová setkání). V roce 2012 pak vzniklo občanské sdružení Česká asociace geocachingu, o. s. [6]

Poznámky

  1. GeoWiki. Geocaching - GeoWiki [online]. 1. 2. 2012 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z WWW: http://wiki.geocaching.cz/wiki/Geocaching.
  2. GeoWiki [online]. Geocacher - GeoWiki. 22. 11. 2011 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z WWW: http://wiki.geocaching.cz/wiki/Geocacher.
  3. KRESTA, Jaroslav. Geocaching: Pravidla, principy a možnosti využití informačními pracovníky [online]. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, 2010. [cit. 2012-12-13]. 112 s. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Petr Škyřík. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/146938/ff_m/Diplomova_prace.pdf
  4. Geocaching [online]. 2012 [cit. 2012-12-13]. The History Of Geocaching. Dostupné z WWW: http://www.geocaching.com/about/history.aspx.
  5. RYDVAL, Slávek. Nawebka [online]. 1.12.2005 [cit. 2012-12-13]. Princip a fungování GPS. Dostupné z WWW: http://www.rydval.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2005110301.
  6. Kronika českého geocachingu. GeoWiki [online]. 4. 12. 2012 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z WWW: http://wiki.geocaching.cz/wiki/Kronika_českého_geocachingu.

Zdroje