Generation Y

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Eva Fukarová

Synonyma: Millennials, Echo boomers, millennial generation, generation next, net generation


Pojem generace Y vyjadřuje soubor charakteristik, které vystihují skupinu lidí narozených v určité době. Sociologové takovou skupinu lidí nazývají kohorta. To, že určitá skupina lidí vykazuje společné rysy je dáno tím, že je formována stejnou historickou zkušeností. Největší vliv pak mají významné společenské události. Termín generace Y se vyskytuje v oblasti pop kultury, marketingu (generační marketing), trhu práce či sociologie (generační či kohortní analýza).

Pokud jde o vymezení časového období narození této skupiny osob, v tom nepanuje jednotný názor. Časové rozmezí u jednotlivých autorů se často výrazně liší. Zpravidla ale spadá do období 80. a 90. let, někteří autoři kladou počátek tohoto rozmezí už do 2. poloviny let 70.

Jednotlivé charakteristiky se mohou lišit v závislosti na regionální nebo kulturní oblasti. Nicméně se generace Y považuje za první „globální“ generaci, a to zejména z důvodu rozšíření používání Internetu. [3]


Co je typické pro generaci Y:

• Používání informačních technologií – zatímco předchozí generace se s nimi musí učit zacházet, pro příslušníky generace Y jsou naprostou samozřejmostí.

• Zaměření na rodinu – i přesto, že si chtějí budovat kariéru, nechtějí jí obětovat rodinný život.

• Flexibilita – ta se promítá do všech sfér jejich života. Změna je pro ně životním postojem. Flexibilitu však vyžadují i od svého okolí.

• Představa práce u jedné firmy po celý život je pro ně nesmyslná. Pružně mění místa. Zároveň požadují, aby jejich práce byla zajímavá a za svou práci vyžadují řádnou odměnu.

• Rádi pracují v týmu a získavají tak zkušenosti od svých nadřízených.

• Schopnost vnímat více podnětů najednou – pro příslušníky generace Y je zcela běžné v jednom okamžiku poslouchat hudbu, prohlížet si webové stránky a komunikovat s přáteli. Zároveň se ukazuje, že lépe vnímají vizuální podněty.

• Důležitost sociálních vazeb a život v komunitě – tyto vazby může udržovat i díky Internetu.

• Citlivost na otázky životního prostředí.

• Loajalita ke značkám – pomocí značek se nevymezují vůči svému okolí, ale sdílejí je se svými vrstevníky. Přičemž je pro ně důležitá celková image firmy.[3]

• Pragmatičnost v rozhodování.[1]

• Optimismus – to je dáno zejména dospíváním v relativně klidných společenských podmínkách.[3]

• Peníze považuje za prostředek, a proto se zadlužuje.[2]

• Při vzdělávání kladou důraz na získávání zkušeností a ověřování teoretických znalostí v praxi. Pokud nemají jasno o své budoucnosti, studují i více škol najednou.

• Mají tendenci co nejdéle využívat servisu svých rodičů.[1]


Literatura:1. MATUSIKOVÁ, L .; TULEJA, P. Spotřebitelský protekcionismus prostřednictvím značky „CZECH MADE“ . Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2009. 134 s. ISBN 978-80-7248-566-6.

2. DELOITTE. Generace Y mění tvář výrobní sféry. Kapitál. 2007, č.9, s. 30-31. ISSN 1211-748X.

3. HAVLOVÁ, K. Generace Y – mladí lidé v hledáčku českých firem. Marketing a komunikace. 2009, č. 3, s. 9-10. ISSN 1211-5622.