Generace Z

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Věra Bertha Večeřová

Klíčová slova: generace, generace Z

Synonyma: internetová generace

Související pojmy: net generation, multitasking generation, new silent generation, generation next, futuristic generation

nadřazené - demografie, společnost, generace
podřazené - ---


Vymezení pojmu

Příslušnost ke generaci Z je podle různých pramenů vymezována různě, např.:

 • zhruba mezi roky 1998 až 2008[1]
 • 2000/2001 do současnosti – podle amerických demografů (New Silent Generation nebo Generation Z)[2]
 • 1998-2025 – zhruba vnoučata poválečné Baby Boom generace[3] (pro narozené po roce 2010 se však již objevilo označení Generation Alpha, resp. Generation A )[4]

Alternativní názvosloví

 • multitasking generation (generace M) – charakteristická paralelním užíváním více technologických a komunikačních prostředků[5]
 • internet/net generation (generace I)
 • generation next [1]
 • futuristic generation [6]

Charakteristiky

Příslušníci generace Z jsou první, kdo se narodili do digitálního světa, do téže doby, v jaké se začal rozvíjet World Wide Web a dnešní podoba internetu. Od dětství se pohybují v prostředí bezdrátových sítí, osobních počítačů, notebooků, iPodů, přehrávačů mp3, mobilních telefonů, počítačových a video her atd. Sociální sítě (MySpace, Twitter, Facebook a další) a instant messaging splňuje jejich potřebu být online - komunikovat a sdílet obsahy virtuálně v reálném čase. Používají současně jednak více hardwaru, jednak více softwarových aplikací na jednom zařízení, stejně jako nejrůznějších zdrojů informací.

Internet však používají živelně, mnohem dříve než projdou jakoukoli formální přípravou, mnohdy jako jediný zdroj informací, bez znalosti sofistikovanějších vyhledávacích strategií a kritického hodnocení obsahu. Podle standardů American Library Association (Information literacy standards for student learning) není tato internetová generace informačně gramotná.[7]

Na internetu „žijí“ – baví se i učí, ale i nakupují - již v dětském věku jsou aktivními a samostatnými spotřebiteli.[8]

Vzdělávání a výchova dětí vyrůstajících v digitálním světě, tzv. digital natives, klade specifické nároky na učitele, rodiče a ostatní tzv. digital immigrants, z nichž někteří mohou mít obavy z nutnosti změn učebních modelů nebo i sociálních rolí.[9]

Oproti předchozím generacím generace Z technologie nejvíce využívá, ale je také technologiemi nejvíce ohrožena – např. závislostmi na internetových aplikacích, online útočníky apod. Přístup k technologiím přináší této generaci jak pozitiva tak negativa, nepochybně však jedinci bez přístupu k novým médiím jsou ve společnosti znevýhodněni.

Protože velká část generace Z ještě nedosáhla dospělosti, odborníci jsou opatrní v odhadech jejich životních aspirací. Hovoří o faktorech, které by mohly ovlivnit jejich životy. Generace Z (ve srovnání s předchozími) se narodila starším matkám, do menších rodin, je zahrnuta horlivou péčí ambiciózních rodičů. Nemusela by tak mít problém s autoritami a adaptabilitou (New Silent Generation). Samozřejmost sdílení a komunikace by mohla být příčinou vyšší míry kooperativnosti a méně sebeprosazování. Pesimističtější scénáře vidí totéž jako problém hledání své profesní role mezi „lídrovstvím“ a týmovou prací. Optimisté vidí generaci Z jako méně materialistickou, sociálně spravedlivější, vzdělanou, technologicky zdatnou a inovativní.[3]

Uvedené charakteristiky generace Z vycházejí ze vztahu jejích příslušníků k informačním technologiím, proto je třeba si uvědomit, že se nebudou vztahovat na jedince narozené sice v odpovídajícím období, patřící však k socioekonomicky znevýhodněným skupinám bez přístupu k technologiím či schopnosti je používat. Jde tedy o lidi žijící v technologicky rozvinutých zemích, respektive bez indispozic vzhledem k technologiím.

Poznámky

 1. 1,0 1,1 TAPSCOTT, Don. Grown Up Digital : How the Net Generation is Changing Your World [online]. McGraw-Hill, 2009 [cit. 2011-06-19]. Dostupný z WWW: <http://books.google.com/books?id=DWlIY1PxkyYC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=falseISBN>. ISBN 978-0-07-150863-6.
 2. ROSENBERG, Matt. Names of Generations. About.com [online]. June 14, 2010 [cit. 2011-06-15]. Dostupný z WWW: <http://geography.about.com/od/populationgeography/qt/generations.htm>.
 3. 3,0 3,1 FROEHLICH, Robert J.; FROEHLICH, Bob. Investment Megatrends. John Wiley & Sons, 2006. ISBN 978-0-471-76999-6.
 4. Babies born from 2010 to form Generation Alpha. The Sunday Telegraph [online]. November 15, 2009 [cit. 2011-06-15]. Dostupný z WWW: <http://www.news.com.au/features/babies-born-from-2010-to-form-generation-alpha/story-e6frfl49-1225797766713>.
 5. WALLIS, Claudia. genM : The Multitasking Generation. Time [online]. March 27, 2006 [cit. 2011-06-15]. Dostupný z WWW: <http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1174696,00.html>.
 6. McCRINDLE, Mark; WOLFINGER, Emily. The ABC of XYZ : understanding the global generations [online]. Sydney : UNSW Press, 2009 [cit. 2011-06-19]. Převzato z kolekce Academic Search Complete. Dostupný z WWW: <http://site.ebrary.com/lib/masaryk/docDetail.action?docID=10370192&p00=digital%20natives>. ISBN 978-1-74223-035-1.
 7. GECK, Caroline. The generation Z connection : teaching information literacy to the newest net generation. Teacher Librarian [online]. February 2006, Vol. 33, Issue 3 [cit. 2011-05-29]. s. 19-23. Převzato z kolekce Academic Search Complete. Dostupný z WWW: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&an=19832337>. ISSN 14811782.
 8. VYSEKALOVÁ, Jitka. Chování zákazníka : jak odkrýt tajemství "černé skříňky". 1. vyd. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3528-3.
 9. TAPSCOTT, Don. Growing up Digital : The Rise of the Net Generation [online]. Blacklick : McGraw-Hill Professional Publishing, 1997 [cit. 2011-06-11]. Převzato z kolekce Academic Search Complete. Dostupný z WWW: <http://site.ebrary.com/lib/masaryk/docDetail.action?docID=5002143&p00=kids%20generation%20z>. ISBN 9780071371353.

Použitá literatura

 • FROEHLICH, Robert J.; FROEHLICH, Bob. Investment Megatrends. John Wiley & Sons, 2006. ISBN 978-0-471-76999-6.
 • GECK, Caroline. The generation Z connection : teaching information literacy to the newest net generation. Teacher Librarian [online]. February 2006, Vol. 33, Issue 3 [cit. 2011-05-29]. s. 19-23. Převzato z kolekce Academic Search Complete. Dostupný z WWW: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&an=19832337>. ISSN 14811782.
 • VYSEKALOVÁ, Jitka. Chování zákazníka : jak odkrýt tajemství "černé skříňky". 1. vyd. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3528-3.