Generace Y

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Iva Michálková

Klíčová slova: generace, generace Y,

Synonyma: Echo boomers, Millenials, Generation Why, Next Generation, iGeneration, Net Gen, Gen I, Generation Tech, 9/11

Související pojmy:

nadřazené - generace, společnost
podřazené -


Časové vymezení generace Y

Za generaci Y jsou považováni jedinci narození v rozpětí let 1977 – 1994, ale tyhle letopočty je potřeba brát pouze orientačně , protože v různých pramenech pojednávajících o časovém začlenění této generace se tyto informace různí. Všeobecně se dá říct, že do generace Y řadíme ty, kteří se narodili v osmdesátých a devadesátých letech dvacátého století. Může se také členit na starší generaci Y, která má blíže ke generaci X a mladší generaci Y. Po této generaci pak následuje generace Z.[1]

Názvosloví

Nejčastěji se v pramenech setkáme s pojmenováním Generace Y a to z prostého důvodu, že tato generace následuje po generaci X. Velmi často narazíme i na pojem Millenials, což znamená „děti milénia“ a název naráží na skutečnost, že tato generace vyrůstala na přelomu tisíciletí a tohle období silně utvářelo jejich hodnotový žebříček. Můžeme se setkat i s pojmem Generation Why, protože pro tuto generaci je typická touha po znalostech a odpovědích. Bývají označováni také jako Echo Boomers jako potomci Baby Boomers. Dále můžeme narazit na názvy Next Generation, iGeneration, Net Gen, Gen I, Generation Tech, 9/11 Generation.[2]

Životní styl generace Y

Generace Y se narodila a vyrůstala v období ekonomické prosperity a míru, a tak během svého života neměla kromě několika výjimečných událostí (např. 11. září 2011), možnost se střetnout s žádným větším konfliktem. Generace Y je více ekonomicky aktivní, než předcházející generace – nebojí se utrácet a nebojí se dokonce zadlužit, aby získali to, po čem touží. Využívají proto hypoték a různých úvěrů, které jim poskytnou vyšší standard, jenž tolik vyžadují. I vzhledem k jejich množství a tedy i jistotě, že tato generace jednou převezme do svých rukou vládu na trhu, jsou lukrativní skupinou pro marketingové specialisty, kteří se na ně snaží zacílit svoje snažení a poznat tuto generaci co nejvíc. Nicméně tato generace neraguje na zjevné marketingové praktiky, které platily na jejich rodiče, marketéři tudíž musí volit nové a neotřelé strategie. [3] Již od dětství jsou úzce provázáni s technikou: hrají počítačové hry, využívají internet, komunikují se svým okolím pomocí mobilů, e-mailů nebo sociálních sítí. Výpočetní technologie jsou pro ně samozřejmostí a jsou zvyklí je používat při výuce již na základních školách, hledají pomocí nich informace nebo zábavu. Vyznačují se rovněž vysokým sebevědomím a cílevědomostí, vybíravostí a netrpělivostí. Zároveň je pro ně velmi důležitý osobní a rodinný život, což nebylo pro jejich předchůdce typické. [4]Mají tendence dlouho zůstávat v domě svých rodičů a příliš nespěchají, aby se osamostatnili. I když mají vysoké nároky na svoje zaměstnání a chtějí z něj vytěžit maximum, tak nehodlají obětovat své soukromí. Je pro ně také nepředstavitelné, že by měli pracovat pro jednoho zaměstnavatele celý život a vyžadují neustále změny, které se staly jejich krédem. Rádi se vzdělávají a poznávají nové možnosti, proto nemají problém studovat na univerzitách i více oborů zároveň, pokud si nejsou úplně jistí, co chtějí v životě dělat. Nemají ani námitky proti formálním formám výuky a chtějí pouze získávat zkušenosti a ověřovat ji jejich teoretické využití v praxi. Potřebují neustálý stimul a přísun nových informací. Bohatě též využívají možnosti cestování.[5]

Poznámky

  1. PAUL, Pamela. Getting Insice Gen Y. In: Advertising Age [online]. 2001 [cit. 2013-05-13]. Dostupné z: http://adage.com/article/american-demographics/inside-gen-y/43704/
  2. HAVLOVÁ, Kathryn. Generace Y v komerčních komunikacích. Praha, 2008. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce Ing. Jiří Mikeš.
  3. KELLER, Kevin Lane. Marketing Management. 12. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2007. ISBN 9788024713595.
  4. KOCIANOVÁ, Renata. Personální řízení - Východiska a vývoj. 2. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2012. ISBN 9788024732695.
  5. MATUSIKOVÁ. Analysis of Perception in Case of Consumer’s Rights and Usage of Conclusions in Business Strategy. Krakow: Krakowskie Towarzystwo Eduk, 2010. ISBN 9788375710960.

Použitá literatura

  • HAVLOVÁ, Kathryn. Generace Y v komerčních komunikacích. Praha, 2008. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce Ing. Jiří Mikeš.
  • KELLER, Kevin Lane. Marketing Management. 12. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2007. ISBN 9788024713595.
  • KOCIANOVÁ, Renata. Personální řízení - Východiska a vývoj. 2. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2012. ISBN 9788024732695.
  • MATUSIKOVÁ. Analysis of Perception in Case of Consumer’s Rights and Usage of Conclusions in Business Strategy. Krakow: Krakowskie Towarzystwo Eduk, 2010. ISBN 9788375710960.
  • PAUL, Pamela. Getting Insice Gen Y. In: Advertising Age [online]. 2001 [cit. 2013-05-13]. Dostupné z: http://adage.com/article/american-demographics/inside-gen-y/43704/