Generace X

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Antonín Pokorný

Klíčová slova: generace, USA, společnost

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené -

podřazené -

Vymezení Generace X

Oxford English Dictionary definuje Generaci X jako:

"Generace mladých lidí, v jejichž budoucnosti panuje nejistota; ztracená generace. V pozdější použití: generace mladých lidí (zejména ze Severní Ameriky, kteří dosáhli dospělosti v letech 1980 a 1990), která je vnímána jako neloajální, bezcílná, nebo nezodpovědná a neochotná k zapojení se do společnosti." [1]

Členové Generace X se tedy narodili v 60. a 70. letech 20. století dětem tehdejších hippies. Po výrazných generacích beatníků a hippies, které se objevily po druhé světové válce, je to první generace, které chyběl nějaký výrazný rys, který by ji definoval. Tito lidé dospívali v rozčarování z nesplněných idejí poválečných let. Je to také první generace, která přicházela do styku s počítači již na začátku svého produktivního věku.

Termín Generace X

Toto pojmenování bylo původně určeno jiné skupině lidí. Jako první je použil fotograf Robert Capa pro svůj cyklus fotografií mladých mužů a žen, kteří vyrůstali bezprostředně po druhé světové válce. Názvem Generace X chtěl poukázat právě na to, že tato generace nemá žádné jméno. Podruhé se tento termín objevil v britském výzkumu, který byl věnován právě mladým lidem narozených v 60. a 70. letech. V souvislosti s touto generací se mnohem více uchytil a dále rozšířil. [2]

Kniha Generace X

S Generací X je výrazně spjata povídková kniha s názvem Generace X : vyprávění pro akcelerovanou kulturu (Generation X: Tales for an Accelerated Culture), která poprvé vyšla v roce 1991. Napsal ji kanadský spisovatel Douglas Coupland (* 30. prosince 1961). Oficiální text distributora ji uvádí jako knihu, jejíž „text složen z jakýchsi moderních pohádek o lásce a smrti, nukleárním odpadu, předávkování během života a kultuře kýče. Jde o plastickou mozaiku příběhů uprostřed kosmetických salonů a koktejlových barů v Palm Springs, osudů fanaticky nezávislých individuí, kteří vyjadřují až patologickou nedůvěru v jednoznačnost americké budoucnosti.“[3]

Hlavní postavy v knize - Andy, Dag a Klára - jsou typickými představiteli Generace X. Na obálce této knihy jsou velice výstižně popsáni jako: "... osoby s nedostatkem pracovních příležitostí a přemírou vzdělání, extrémně dbající na své soukromí a na nepředvídatelné. Podobně jako celá sociální skupina , již ztělesňují, nemají ani oni kudy ventilovat své rozhořčení, nikoho, kdo by uchlácholil jejich strach, a žádnou kulturu, kterou by zaplnili své vnitřní vakuum." [4]

Tato definice Generaci X vystihuje velice přesně. Stejně tak děj knihy, který se skládá z jednotlivých povídek, které si hlavní postavy navzájem vypráví, přesně popsiuje cítění i chování příslušníků Generace X, což je důvod, proč se tato kniha stala kultovní. Autor se přitom neomezuje pouze na samotné typické členy Generace X, ale popisuje i jejich okolí ve kterém žijí, jejich rodiče i jejich vrstevníky, kteří se snaží o přesný opak a tvrdě budují svou kariéru a jdou si bezohledně za svými cíly, čímž se chtějí "vymanit" z Generace X. Tyto lidi autor nazývá Yuppie, což znamená: „postmoderní jazyková a sociální odvozenina od původního „hippie“ neboli mánička; někdo „hip“ = někdo moderní; „in“; sportovního ducha; s kým je legrace; „yup“ = Y.U.P.; Young Urban Professional, čili mladý a úspěšný měšťan; nejčastěji nadávka pro novodobého spekulanta, bezohledně jdoucího za značkovým životním stylem.“ [5] Ovšem i tito yuppie jsou tím, co Generaci X dotváří.


Použité zdroje

[1] Oxford Englich Dictionary : the definitive record of the English language [online]. Third edition.Oxford University Press, 2001 [cit. 2011-06-20]. Generation X, n. Dostupné z WWW: <http://www.oed.com/view/Entry/253884>. [volně přeložil A.P.].

[2] Generation X Pop [online]. 2011-03-22 [cit. 2011-06-10]. Where Did the Term "Generation X" Originate? . Dostupné z WWW: <http://www.generationxpop.com/2011/03/where-did-term-generation-x-originate.html>.

[3] Kosmas.cz [online]. [1999] [cit. 2011-06-10]. Generace X - Douglas Coupland - Volvox Globator. Dostupné z WWW: <http://www.kosmas.cz/knihy/61816/generace-x/>.

[4] COUPLAND, Douglas; ROTHBAUER, Jiří; RIVOCHE, Paul. Generace X : vyprávění pro akcelerovanou kulturu. Vyd. 1. Praha : Volvox Globator, 1999. Obálka. ISBN 8072072897.

[5] Tamtéž; s. 195.