Gambler

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Michaela Bočánová

Klíčová slova: závislost, gamblerství, patologické hráčství, gambling, hry, hazardní hry

Synonyma: hráč, patologický hráč, hazardní hráč

Související pojmy: hrací automaty, herny


Charakteristiky

Gambler je pojmenování pro patologického hráče, který pociťuje intenzívní puzení ke hře. Tento pocit lze těžko ovládnout a často se pojí se zaujetím myšlenkami a představami hraní a okolností, které tuto činnost doprovázejí. Toto zaujetí a puzení se často zvyšuje v dobách, kdy je jejich život stresující.[1] Epizody hráčství u gamblerů často převládají na úkor sociálních, materiálních, rodinných a pracovních hodnot a závazků.

V roce 1980 označila Americká psychiatrická společnost patologické hráčství za medicínský problém. Tím se stal pojem patologické hráčství psychiatrickou diagnózou. Kromě termínu patologický hráč se můžeme setkat s mnoha dalšími pojmenováními, např. „hazardní hráč", „náruživý hráč", „společenský hráč". V češtině se obsah vyjádření patologické hráčství kryje s označením „hráčská vášeň"


Rizikové skupiny

Stejně jako problém s alkoholem, ani patologické hráčství není vrozené. Jsou však některé skupiny lidí, které jsou jím ohroženější než ostatní.

 • Mladí lidé - U dětí a dospívajících vznikají závislosti všeho druhu a také chorobné hráčství mnohem rychleji. Z mladých lidí jsou nejčastěji gambleři chlapci, zejména učni z neúplných rodin.
 • Muži - Muži jsou chorohným hráčstvím ohrozeni více. Chorobné hráčství ovšem existuje i u žen.
 • Profesionální hráči – Hráči, kteří se naučili různé triky a podvody, jakými se jim daří hrou vydělávat.
 • Nebezpečná povolání - Nebezpečná povolání jsou ta, při kterých přichází človék do styku s hazardní hrou nebo hracími automaty. Mohou to být například číšníci a majitelé restaurací, v nichž jsou nainstalovány hrací automaty. Nebezpečná jsou i povolání s velkými a nepravidelnými příjmy a ta, kde se pracuje s velkými finančními prostředky v hotovosti.
 • Hyperaktivní děti s poruchami pozornosti - Přestože vydrží sotva jednu vyučovací hodinu na svém místě, dokáží u hracího automatu nebo počítače trávit mnoho hodin bez přerušení.


Výzkumy

Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách [2] za rok 2007 ukázaly, že přibližně sedmnáct procent šestnáctiletých českých chlapců a sedm procent dívek hrálo v roce 2007 nejméně jednou hazardní hry na automatech.

Objem peněz v hazardních hrách se za posledních 15 let zvýšil více než čtyřikrát. I počet herních automatů se stále zvyšuje. Proto narůstají i počty gamblerů (Problém se závislostí na hraní her má podle odhadů odborníků až 300 000 lidí.) a hospitalizovaných pacientů s diagnózou hráčství.

Prevence gamblingu

Rodina a přátelé mohou mít správnou volbou svého chování a postoje k hráči pozitivní vliv na zvládání jeho závislosti. Pokud se v našem okolí nebo v rodině objeví někdo se sklony k hráčství, je vhodné chovat se podle následujích rad:

 • Nenechávejte cenné věci nebo peníze volně ležet v blízkosti gamblera.
 • Sami hazardně nehrajte a nepřispívejte svými penězi na hraní.
 • O problému otevřeně mluvte, vyjadřujte své obavy.
 • Promluvte si s někým povolanějším nebo zkušenějším (odborník, člověk s podobnou zkušeností).
 • Žádejte jasnou konkrétní změnu.
 • Vyjadřujte chválu a kladný vztah k hráči, když vidíte zlepšení.
 • V případě zhoršení situace trvejte nekompromisně na návštěvě odborníka.

Poznámky

 1. NEŠPOR, Karel; MARHOUNOVÁ, Jana. Alkoholici, feťáci a gambleři. 1. vyd. Praha : EMPATIE, 1995. Chorobné (patologické) hráčství a jeho léčba, s. 112. ISBN 80-901618-9-8. S 95
 2. CSÉMY, Ladislav; CHOMYNOVÁ, Pavla; SADÍLEK, Petr. Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) - Výsledky průzkumu v ČR v r. 2007. 1. vyd. Praha : Úřad vlády České republiky, 2009. 171 s. ISBN 978-80-87041-94-9.

Použitá literatura

FROUZOVÁ, Magdalena. Gambling : Metodická příručka pro prevenci gamblingu. 1. vyd. Praha : Státní zdravotní ústav, 1997. 24 s. ISBN 80-7071-078-0.

NEŠPOR, Karel; MARHOUNOVÁ, Jana. Alkoholici, feťáci a gambleři. 1. vyd. Praha : EMPATIE, 1995. 112 s. ISBN 80-901618-9-8.

NEŠPOR, Karel. Hazardní hra jako nemoc. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Aleny Krtilové, 1994. 146 s.

KRIZEK, George O. Dneska musím konečně vyhrát!. Psychologie dnes [online]. 10. 5. 2006, 5, [cit. 2011-05-18]. Dostupný z WWW: <http://www.portal.cz/casopisy/pd/ukazky/dneska-musim-konecne-vyhrat/9416/>.