GPL

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jakub Hradil

Klíčová slova: GNU GPL, softwarové licence

Synonyma: General public licence, GNU GPL, Obecná veřejná licence GNU

Související pojmy:

nadřazené - softwarové licence, autorské právo, svobodný program, GNU
podřazené -

Obecně o licenci GPL

Obecná veřejná licence GNU (v angličtině GNU General Public License, dále také jako “GNU GPL” nebo “GPL”) je svobodná, tzv. “copyleft” (část autorských práv ponechává a části se zříká) licence pro software a jiná díla. [1] Jejím cílem je zpřístupnění zdrojových kódů programu jeho autorem (pokud se rozhodne své dílo (re)distribuovat), aby si jej ostatní nasledující uživatelé mohli přizpůsobit podle svých potřeb.

Touto licencí je chráněna např. spousta linuxových programů.

Ovšem ne všem se takovýto způsob licencování líbí, jelikož program jednou licencovaný pod GPL není možné již od této licence osvobodit. Tuto myšlenku rozvádí např. Martin Malý na stránkách www.misantrop.info [2]

Historie

První licenci GPL sepsal v roce 1989 Richard Stallman (zakladatel projektu GNU a nadace svobodného softwaru-FSF) aby zajistil „svobodným“ programům právní ochranu pro jejich bezplatné šíření a zároveň možnost jejich beztrestné úpravy pro nekomerční využití. Licence byla sepsána podle vzoru předchozích licenčních ujednání u programů projektu GNU, ovšem byla napsána tak, aby mohla být použita na jakýkoliv program.

Verze

Od svého vzniku je v současné době k dispozici již třetí verze licence GPL v3.0. Předchozí dvě verze byly po zjištěných problémech nadací Free Software Foundation zavrženy. Přes to je licence GPL v2.0 ještě používána v mnohých projektech. Třetí verze byla od ledna roku 2006 diskutována odbornou veřejností aby mohla být 29. června 2007 konečně vydána. Sepsal ji Richard Stallman ve spolupráci s právníky.

Slovo autora

Myšlenka celého hnutí svobodného softwaru je taková, že uživatelé softwaru mají nárok na čtyři základní svobody, které jsou nezbytné pro fungování svobodné společnosti, kde lidé mohou spolupracovat, pokud chtějí. Svobody jsou tyto:

- Svoboda spustit program, jak budete chtít.

- Svoboda studovat zdrojový kód, a změnit to, co si budete přát.

- Svoboda pořizovat kopie a distribuovat je do jiných programů, když si budete přát.

- Svobodně šířit upravené verze, kdy si budete přát. [3]

Ukázky

Preambule

Většina licencí pro software a jiná díla jsou navrženy tak, aby omezovaly svobodu jeho sdílení a úprav. GNU GPL naopak zaručuje svobodu sdílení a úprav všech verzí programu, aby byl software svobodný pro všechny jeho uživatele.

Vývojáři, kteří používají GNU GPL, chrání vaše práva ve dvou krocích: (1) zabezpečením autorských práv k softwaru, a (2) nabídkou této Licence, která vám dává právoplatné svolení k jeho kopírování, šíření a/nebo jeho úpravě. [4]

2. základní privilegia

Všechna práva zaručená touto Licencí trvají po dobu platnosti autorského práva na Program a jsou neodvolatelné, pokud jsou dodrženy podmínky uvedené níže. Tato Licence explicitně potvrzuje vaše neomezené právo na spouštění neupraveného Programu. Výstup ze spuštění chráněného díla upravuje pouze v případě, že výstup, vzhledem ke svému obsahu, představuje chráněné dílo samo. Tato Licence zároveň uznává vaše právo na “fair use” (správné používání) nebo jiný ekvivalent daný zákonem o autorském právu. [5]

3. Ochrana zákonných práv uživatelů před Zákonem proti obcházení

Žádné chráněné dílo by nemělo být považováno za součást efektivních technologických prostředků na základě platných právních předpisů podle článku 11, Smlouvy WIPO o autorských právech, přijaté dne 20. prosince 1996, nebo obdobných zákonů zakazujících nebo omezujících obcházení těchto prostředků. [6]

Zdroje

  1. Český překlad Obecné veřejné licence GNU [online], 3. verze, 29. červen 2007 [cit. 2011-1-3]. <http://www.gnugpl.cz>
  2. MALÝ, Martin. Proč nepoužívám GPL?. Misantrop.info [online]. 17.únor 2009, [cit. 2011-01-31]. Dostupný z WWW: <http://www.misantrop.info/proc-nepouzivam-gpl>.
  3. LeCLAIRE, Jennifer. TechNewsWorld [online]. 05/02/06 [cit. 2011-01-31]. Richard Stallman Sets the Free Software Record Straight. Dostupné z WWW: <http://www.technewsworld.com/story/must-read/50122.html>.
  4. http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
  5. http://www.fsf.org/