GNU GPL

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Milan Spisar

Klíčová slova: copyleft, open source, FSF

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - GNU, free software
podřazené - ---


Charakteristiky

GNU – GPL (GNU’s Not Unix – General Public Licence) [gnú dží pí el][1] je jednou z licencí založenou na konceptu free-software. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších licencí tohoto druhu, je také nejvíce rozšířená („až dvě třetiny všech free software projektů“[2]). V databázi SourceForge.net je poskytováno až 70% programů pod touto licencí.

Historie

Licenční ujednání pochází z dílny Richarda Stallmana Free Software Foundation (FSF). Původně bylo toto ujednání určeno pouze pro programy, které byly součástí projektu GNU. V lednu roku 1989 byla zveřejněna první verze (GPL v.1), v červnu 1991 pak verze druhá (GPLv2), spolu s ní vznikla i verze užitečná zejména pro knihovny – GNU LGPL (Library General Public Licence).[3] 28. června 2007 byla vydána oficiální třetí verze (GPLv3). Oficiálnímu představení předcházela rok a půl trvající bouřlivá debata nad koncepcí textu této verze.

Verze

Verze 1

 • První verze[4] této licence upravovala možnost publikovat program pouze v binárních souborech, tzn. pro člověka nečitelné podobě a neupravovatelné. GPL v.1 tedy určila, že „každý šiřitel binárních souborů musí pod stejnými licenčními podmínkami poskytnout i člověkem čitelný zdrojový kód.“[5]
 • Dále tato verze nastavila pravidlo, které řešilo dodatečné omezení software dalšími omezeními přidanými ke stávající licenci, či v kombinaci s jiným software s odlišnou licencí, čímž se postupně svobodný software stával nesvobodným. Toto pravidlo spočívá v tom, že dále modifikované verze programu mohou být šířeny pouze pod licencí GNU GPL. Problémem byla pouze kombinace se software šířeným pod přísnější licencí, protože by tím „došlo ke konfliktu s požadavky GNU GPL v.1 šíření pod touto licencí.“[6]

Verze 2

 • Druhá verze[7] obsahovala oproti první verzi klauzuli „svobodu pro život“ – odstavec 7: „Jsou-li vám z rozhodnutí soudu, obviněním z porušení patentu nebo z jakéhokoli jiného důvodu (nejen v souvislosti s patenty) uloženy takové podmínky (ať již příkazem soudu, smlouvou nebo jinak), které se vylučují s podmínkami této licence, nejste tím osvobozen od podmínek této licence. Pokud nemůžete šířit program tak, abyste vyhověl zároveň svým závazkům vyplývajícím z této licence a jiným platným závazkům, nesmíte jej v důsledku toho šířit vůbec. Pokud by například patentové osvědčení nepovolovalo bezplatnou redistribuci programu všemi, kdo vaším přičiněním získají přímo nebo nepřímo jeho kopie, pak by jediný možný způsob jak vyhovět zároveň patentovému osvědčení i této licenci spočíval v ukončení distribuce programu.“[8] Jinak řečeno pokud někdo přidá k licenci omezení, které brání šíření software pod licencí GPL, nesmí tento software již dále šířit.

Verze 3

 • Nejnovější licence[9] řeší problémy, které se vyskytly s nástupem nejnovějších technologií jako například tzv. tivoizace, webové aplikace, nekompatibilitu s jinými open source licencemi, upravuje také terminologii či nevynutitelnost smluv o softwarových patentech.

Copyleft

Některé licence free software obsahují omezení nazvané copyleft. Jedná se o přímou návaznost na copyright, tedy demonstraci toho, že i free software obsahuje autorská práva. Copyleft v podstatě znamená, že „v případě změny daného počítačového programu ho musí uživatel dále distribuovat pod původní licencí free software (v podstatě to tedy znamená, že pokud programátor použije jako základ svého programu například program pod licencí GPL, musí svůj výsledný program také distribuovat pod licencí GPL).“[10]

GNU GPL a právo

V případě použití licence GNU GPL v právním prostředí České republiky či dokonce obecně v prostředí kontinentálního práva mohou vznikat některé jevy a problémy ztěžující její výklad či aplikaci. Tato situace vzniká díky rozdílnosti kontinentálního a angloamerického práva a částečně se touto problematikou zabývá ve své diplomové práci Viktor Kunstein[11].

Poznámky

 1. Často kladené otázky o GNU GPL [online]. 2005 [cit. 2011-12-18]. Základní otázky o GPL, projektu GNU a Nadaci pro svobodný software. Dostupné z WWW: <http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.cs.html#WhatDoesGPLStandFor>.
 2. FRÖLICH-BLEULER, G. Urheber- und vertragsrechtliche Aspekte der Open source software. Bern: Jörg/Arter, IT- Verträge, 2007. s. 186.
 3. Root.cz [online]. c2011 [cit. 2011-12-18]. Informace k licenčním podmínkám. Dostupné z WWW: <http://www.root.cz/specialy/licence/informace-k-licencnim-podminkam/>.
 4. PETÁK, Tibor. GNU General Public License [online]. 2007 [cit. 2011-12-18]. Obecná veřejná licence GNU v.1. Dostupné z WWW: <http://www.gnugpl.cz/v1/>.
 5. PETÁK, Tibor. GNU General Public License [online]. 2007 [cit. 2011-12-18]. Obecná veřejná licence GNU. Dostupné z WWW: <http://www.gnugpl.cz/>.
 6. Tamtéž
 7. PETÁK, Tibor. GNU General Public License [online]. 2007 [cit. 2011-12-18]. Obecná veřejná licence GNU v.2. Dostupné z WWW: <http://www.gnugpl.cz/v2/>.
 8. PETÁK, Tibor. GNU General Public License [online]. 2007 [cit. 2011-12-18]. Obecná veřejná licence GNU. Dostupné z WWW: <http://www.gnugpl.cz/>.
 9. PETÁK, Tibor. GNU General Public License [online]. 2007 [cit. 2011-12-18]. Obecná veřejná licence GNU v.3. Dostupné z WWW: <http://www.gnugpl.cz/v3/>.
 10. KUNSTEIN, Viktor. Fenomén svobodného softwaru [online]. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 86 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Ústav práva a technologií. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/th/210575/pravf_m/Diplomova_prace.pdf>.
 11. Tamtéž

Seznam použité literatury

KUNSTEIN, Viktor. Fenomén svobodného softwaru [online]. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 86 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Ústav práva a technologií. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/th/210575/pravf_m/Diplomova_prace.pdf>.

FRÖLICH-BLEULER, G. Urheber- und vertragsrechtliche Aspekte der Open source software. Bern: Jörg/Arter, IT- Verträge, 2007. s. 186.

Často kladené otázky o GNU GPL [online]. 2005 [cit. 2011-12-18]. Základní otázky o GPL, projektu GNU a Nadaci pro svobodný software. Dostupné z WWW: <http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.cs.html#WhatDoesGPLStandFor>.

Root.cz [online]. c2011 [cit. 2011-12-18]. Informace k licenčním podmínkám. Dostupné z WWW: <http://www.root.cz/specialy/licence/informace-k-licencnim-podminkam/>.