Fundraisingový argument

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Kateřina Rovná

Klíčová slova: fundraising, argumentace, jednání

Synonyma: fundraisingová argumentace, přesvědčování

Související pojmy:

nadřazené: získávání zdrojů pro neziskové organizace, fundraising

podřazené: zásady komunikace, jednání, námitky, zdůvodňování

Definice fundraisingu

Fundraising je systematická činnost, jejímž výsledkem je získávání zejména finančních prostředků na činnost organizace nebo jednotlivce.[1] Velmi často je fundraising spojován s neziskovým sektorem. Fundraiser je tedy ten, kdo žádá o peníze, ale zároveň je také tím, kdo něco nabízí. V rámci jednání s potencionálními dárci musí fundraiser sladit svoje zájmy se zájmy těch, které bude o peníze žádat. [2]

Fundraisingová zásada zní: „Chcete-li něco získat, musíte si o to umět říct“. Dále je důležité vědět, co konkrétně je potřeba prostřednictvím fundraisingu získat, zvolit správnou cílovou skupinu a vhodným způsobem ji o dar požádat.[3]

Fundraisingový argument

Fundraisingový argument je krátké a srozumitelné sdělení, které je nepostradatelné pro každého fundraisera během obchodního jednání s dárcem. Toto jednání je založené na správné argumentaci, domluvě a komunikačních schopnostech fundraisera.

Fundraiser musí tedy umět odpovědět na otázku: Jaký je důvod, proč má oslovený podpořit naši věc?. Pro získání dárce na svou stranu fundraiserovi napomáhá vhodný fundraisingový argument, který je velice důležitý a fundraiser musí mít argumenty předem promyšlené, protože na různé organizace platí různé argumenty. Fundraisingový argument musí být důkladně připravený, často dokonce v několika variantách. Při setkání s dárcem už na rozmýšlení není čas. Při úvodní prezentaci, kdy je dárce ochoten naslouchat, nebývá zřídka více než pět minut. Fundraiser nesmí zapomínat, že dárce je také především člověk a ne pouhý vlastník peněz, proto je potřeba získat zájem dárce a porozumět jeho potřebám.[4]

Správná formulace a použití argumentu

Správně formulovaný argument by měl dárce získat, ne odradit a nabídnout řešení a východiska, ne vytvořit nové problémy. Otázky dárců při rozhovoru se víceméně opakují, proto je výhodné argument prezentovat začleněním do odpovědi. Naopak při formulaci argumentu není vhodné používat příliš odborné výrazy, dárce musí argumentu zřetelně porozumět. Pohotový fundraiser by měl reagovat rychle a neměl by se nechat zaskočit různými otázkami a námitkami, proto je dobré, aby si fundraiser argumentaci vyzkoušel nanečisto.

Příklady argumentů na možné námitky firemních dárců:[5]

Otázka: Má dárcovství pro mou firmu nějaký význam?

Odpovědi:

 • Společenská vize je nedílnou součástí naplnění poslání podnikatele.
 • Strategie investic do společnosti je pro každou progresivní firmu nezbytností.
 • Kvalifikovaní profesionálové dávají čím dál více přednost práci pro firmu, která se hlásí ke svým společenským závazkům.

Uplatňování argumentů v knihovnické praxi

O tom, že pomocí fundraisingových argumentů lze získávat sponzory, partnery a různé prostředky také do knihoven, pojednává shrnutí Šimona Vícha či Eriky Gajdoškové z konference Jak získat sponzory na knihovnické akce pro děti.[6] [7]

Reference

 1. ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Fundraising. Vyd. 2. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010, s. 7. ISBN 978-80-7368-750-2.
 2. Hana Krejčí: Fundraising – není to jen o penězích…In: Vimeo [online]. 7.3.2014 [cit. 2011-05-25]. Dostupné z: http://vimeo.com/88435512. Kanál uživatele KISK.
 3. MACHÁLEK, Petr a Jitka NESRSTOVÁ. Základy fundraisingu a projektového managementu. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 97. ISBN 978-80-210-5518-6.
 4. HLOUŠEK, Jan, Zuzana HLOUŠKOVÁ a Pavel HANUŠ. Fundraising. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013, s. 35. ISBN 978-80-7435-304-8.
 5. HLOUŠEK, Jan, Zuzana HLOUŠKOVÁ a Pavel HANUŠ. Fundraising. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013, s. 36. ISBN 978-80-7435-304-8.
 6. VÍCH, Šimon. Zpráva z konference Jak získat sponzory pro knihovnické akce pro děti. Inflow [online]. 4. 4. 2010 [cit. 2014-05-31]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.inflow.cz/zprava-z-konference-jak-ziskat-sponzory-na-knihovnicke-akce-pro-deti
 7. GAJDOŠOVÁ, Erika. Jak získat sponzory na knihovnické akce pro děti. Ikaros [online]. 2010, 14(4) [cit. 2014-05-31]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/jak-ziskat-sponzory-na-knihovnicke-akce-pro-deti

Literatura

 • Hana Krejčí: Fundraising – není to jen o penězích…In: Vimeo [online]. 7.3.2014 [cit. 2011-05-25]. Dostupné z: http://vimeo.com/88435512. Kanál uživatele KISK.
 • HLOUŠEK, Jan, Zuzana HLOUŠKOVÁ a Pavel HANUŠ. Fundraising. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-80-7435-304-8.
 • MACHÁLEK, Petr a Jitka NESRSTOVÁ. Základy fundraisingu a projektového managementu. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5518-6.
 • ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Fundraising. Vyd. 2. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. ISBN 978-80-7368-750-2.