Fučíkův odznak

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Miroslav Blažek

Klíčová slova: čtenářské kampaně, čtenářský odznak, seznam literatury

Synonyma: Fučíkovská akce

Související pojmy:propaganda

nadřazené - čtení, čtenářství
podřazené - ---


Charakteristika

Ocenění vydávané členům čtenářského kroužku při místní organizaci ČSM, kteří v rámci čtenářské kampaně přečetli předem určený výběr knih. Kampaň byla spuštěna už roku 1949 na základě rozhodnutí ÚV ČSM. Znalosti čtenářů byly ověřovány během pohovoru, který byl zakončen písní. Poté se komise usnesla, kdo bude navržen ÚV ČSM k vyznamenání Fučíkovým odznakem. Cílem této kampaně byla převýchova československé mládeže dle závazného vzoru Julia Fučíka.


Kdo to byl Julius Fučík

Julius Fučík (23. února 1903 Praha – 8. září 1943 Berlín) byl československý komunistický novinář, literární a divadelní kritik a překladatel. V letech 1942-43 členem ilegálního ÚV KSČ. V roce 1942 byl zatčen Gestapem a poté byl popraven ve věznici v Berlíně-Plötzensee. Jeho dílo pak bylo propagováno jeho manželkou Gustou Fučíkovou. Nejznámějším se stalo dílo Reportáž psaná na oprátce. Po únoru 1948 se stal legendou a byl jmenován národním hrdinou.

Historie

První zkoušky se konaly v dubnu roku 1950, poté vždy každého čtvrt roku. Členové ČSM pak v rámci výboru zakládali jednotlivé Fučíkovy kluby a čtenářské kroužky. Držitelé odznaku, sami sebe nazývali „Fučíkovci“. Získání odznaku jim otevíralo dveře k dalšímu postupu nejen v rámci aparátu ČSM a KSČ, ale i ve škole či na pracovišti. Mezi obdobné kampaně patřily např. „jiráskovská akce“, nebo akce „pracující do literatury“.

Dobrá a špatná literatura

Celá koncepce výběru knih se opírala o rozlišení knih na „dobré“ a „špatné“ a o koncepci „správného čtení“. Dobrá kniha měla za pomocí správného čtení zprostředkovat „nadosobní pravdivost knihy reálně promítnout i do života čtenáře. Pracovní hrdinství literárních postav románu se mělo odrazit v pracovním nasazení mladých svazáků – čtenářů“[4]. Životní příběhy hrdinů uvedené v dobré literatuře se měly stát inspirací a napomáhat v těžkých životních situacích čtenáře.


Knihy Fučíkova odznaku ČSM

Knihy požité v kampani Fučíkův odznak vycházely od roku 1950 v jednotné edici a v desetitisícových nákladech. Edici „Knihy Fučíkova odznaku ČSM“ doplňovaly i doprovodné publikace jako např. interpretační brožurky a metodické návody, které se soustředily v ediční řadě „Na pomoc čtenářským kroužkům ČSM“. Ke každé vydané knize tak existoval interpretační metodický návod s jednoduchým názvem typu „O Juliu Fučíkovi“ či „O Aloisi Jiráskovi“ atd. I tyto texty byly vydávány ve vysokých nákladech.

Dle příručky uvádíme seznam literatury[5]. "Co mám prostudovat, abych získal Fučíkův odznak?

Prostuduješ tři politické knihy: Gottwald k mládeži Ústava 9. května Lenin, Stalin, Kalinin mládeži Jiráskův román Proti všem, který popisuje slavnou dobu husitství, je povinnou četbou.

Z následujících románů přečteš si dva, které si sám vybereš: Fučík: Reportáž psaná na oprátce Jilemnický: Vítr se vrací Olbracht: Anna proletářka Majerová: Siréna Fučík: V zemi, kde zítra znamená již včera

Z knih básní, které ti navrhujeme, si vyber dvě: Neruda: Zpěvy páteční Wolker: Pracujícím Bezruč: Slezské písně S. K. Neumann: Výbor – „A hrdý buď“

Román ze tří sovětských: Fadějev: Mladá garda Ostrovskij: Jak se kalila ocel Polevoj: Příběh opravdového člověka

Prostuduješ si dvě odborné knihy z tvého povolání. Zhlédneš 5 filmů, a to: 3 sovětské 2 československé nebo jiných států lidové demokracie"

Použitá literatura

  1. Jak získám Fučíkův odznak? Praha, ÚV ČSM 1949.
  2. KNAPÍK, Jiří: V zajetí moci. Kulturní politika, její systémy a aktéři 1948-1956, Praha, Libri, 2006.
  3. Ústav pro studium totalitních režimů [online]. 2008 [cit. 2010-06-13]. Fučíkův odznak. Dostupné z WWW: <http://www.ustrcr.cz/cs/fucikuv-odznak>.
  4. Ústav pro studium totalitních režimů [online]. 2008 [cit. 2010-06-13]. Fučíkův odznak - historický kontext. Dostupné z WWW: <http://www.ustrcr.cz/cs/fucikuv-odznak-historicky-kontext>.
  5. Sorela [online]. Jak získám Fučíkův odznak? 200?, [cit. 2010-06-13]. Dostupný z WWW: <http://www.sorela.cz/web/articles.aspx?id=85>.