Freelancer

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Ladislav Rolník

Kľúčové slová: freelancer, coworking,

Synonymá: nezávislý profesionál, odborník na voľnej nohe, nezávislý kontraktor

Súvisiace pojmy:

nadradené - samostatne zárobkovo činná osoba, osoba
podradené- freelancer grafik, freelancer žurnalista, freelancer programátor

Charakteristika

Freelancer, tzv. nezávislý profesionál je osobou s kariérou, ale bez zamestnania podnikajúci pod svojim vlastným menom.[1] Necháva sa najímať klientom na prácu, na ktorú sa špecializuje. Pracuje z domu, svojej pracovne, alebo z coworking centra. U nás býva často mylne spájaný so živnostníkom, alebo s osobou, ktorá nemá skutočnú prácu. Rozdiel medzi živnostníkom a freelancerom spočíva v tom, že freelancer pristupuje k práci osobitnejšie, nestotožňuje sa s firemným prístupom. Živnostník v prípade úspešného rozbehu svojho podnikania začne naberať viac zamestnancov a približuje sa firemnej štruktúre, až sa na firmu môže transformovať. [2] Pracovnými oblasťami nezávislých profesionálov sú napr. IT služby, kreatívne práce a design, marketing a predaje, písanie článkov.[3] Etymologický význam slova freelancer pochádza pôvodne zo stredoveku. Existovali dva typy rytierov, jedni výlučne bojujúci za kráľa, druhí, “free lancers” bojovali pre hocikoho, kto si ich zaplatil. Prvenstvo výskytu tohto slova je často pripisované románu Sir Ivanhoe (1819) autora Sira Waltera Scotta, ale objavuje sa ešte skorej v románe The Life and Times of Hugh Miller (1809) od Thomasa N. Browna.[1] Freelancer ťaží hodnotu z mena, buduje si svoj brand, zatiaľ čo za bežného zamestnanca poberá úspech z tvorivej činnosti, referenciu, jeho šéf, firma.

Trend a súčasnosť

V roku 2006 americká vláda uskutočnila výskum, v ktorom sa zaujímala o percentuálne zastúpenie nezávislých profesionálov. Z tejto štúdie vyšlo, že približne 30,6 % vtedajsej pracovnej sili v Amerike zastupovali v roku 2005 práve freelanceri. [4] Odvtedy už nenastala žiadna ďalšia oficiálna analýza tohto pracovného segmentu. Odhaduje sa však, že tento trend bude ďalej narastať. Podľa softwarovej firmy Intuint by do roku 2020 malo presiahnuť viac ako 40%. [5]

Coworking centrá

Predstavujú spoločné priestory freelancerov, ktoré vznikajú po celom svete, podporujúce socializáciu a spoluprácu svojich členov. Prvé coworking centrum Citizen Space založil v roku 2005 Brad Neuberg.[6] Coworking centrá riešia problém počiatočnej investície freelancera na internetové pripojenie, kanceláriu a jej údržbu v prípade, že sa rozhodol pracovať mimo domov. Ponúkajú mesačné platené členstvo, alebo sa dajú prenajať aj na určitý počet hodín v znevýhodnenej cene. [7] Pri vytváraní projektov, na ktoré je treba viac ako jednu odbornú špecializáciu môžu poslúžiť k nájdeniu správnych ľudí k uskutočneniu týchto projektov.

Platformy

Sú miestom, ktoré slúži ako prostredník medzi freelancerom a klientom. Fungujú na princípe online aukcie Ebay. V Top 3 sú platformy Freelancer, oDesk, eLance. eLance a oDesk sa 18.9. 2013 zjednotili avšak naďalej operujú oddelene.[8]

Freelancer:

Má komplikovanejšiu štruktúru komisií a najväčšiu základňu používateľov. [9] Účtuje si 10 %, minimum 5 $ pre účty free, intro, basic, plus. Pre účet odporúčaný standard (49.95 $ mesačne) to je 5 %, minimum 4 $ a pre premium (199.95 $ mesačne) 3 %, minimum 3 $. Ďalšie poplatky sú za špeciálne služby ako napr. označenie súťaže príznakom urgentný, to znamená do 24 hodín odpoveď od vedenia, aby projekt mohol ihneď začať, alebo príplatok za súkromie, nemožnosť vyhľadať internetovými vyhľadávačmi súťaž, alebo príplatok za skrytie všetkých prihodení/ponúk v súťaži medzi účastníkmi. [10]

oDesk a Elance

oDesk používa Timetracker software a Elance používa Workview na monitorovanie pracovnej plochy. Elance ponúka viacero funkcionality v podobe privátneho chatu, verzovania a zdielania súborov v jednom.[11] oDesk si účtuje 10% za sprostredkovateľské služby z celkovej platby za projekt, alebo hodinovej mzdy podľa dohodnutého spôsobu vyplácania medzi obidvoma stranami, garantuje však len hodinovú mzdu cez platobný systém Escrow.[12] Elance si účtuje 8,75 %. [13]

Poznámky

 1. 1,0 1,1 BLACKSTOCK Jim. The Origin of the Word Freelance and Why it Should Make Us Happy. In: Medium [online]. [cit. 2014-06-18]. Dostupné z https://medium.com/@patterncapturer/the-origin-of-the-word-freelance-and-why-it-should-make-us-happy-84e46a206348
 2. CENDRA Zdeněk. Robert Vlach: Freelanceři se mají (vždy) dobře. A vy?. In: www.30minut.cz - S každým, kdo má na internetu slovo [online]. [cit. 2014-05-22]. Dostupné z http://www.30minut.cz/robert-vlach-freelanceri-se-maji-vzdy-dobre-a-vy/
 3. Jobs. In: Elance [online]. [cit. 2014-06-18]. Dostupné z https://www.elance.com/r/jobs/
 4. Government Accountability Office (2006) Employment Arrangements: Improved Outreach Could Help Ensure Proper Worker Classification [online]. [cit. 2014-05-05]. Dostupné z http://www.gao.gov/new.items/d06656.pdf
 5. Intuit 2020 Report TWENTY TRENDS THAT WILL SHAPE THE NEXT DECADE [online]. [cit. 2014-05-05]. Dostupné z http://http-download.intuit.com/http.intuit/CMO/intuit/futureofsmallbusiness/intuit_2020_report.pdf
 6. Coworking Week 2014. In: Citizen Space - blog [online]. [cit. 2014-06-18]. Dostupné z http://citizenspace.us/blog/category/coworking-day/
 7. SLÁVIKOVÁ Mirka. Ako funguje Coworking v Bratislave. In: SME - blog [online]. [cit. 2014-05-07]. Dostupné z http://slavikova.blog.sme.sk/c/321676/Ako-funguje-Coworking-v-Bratislave.html
 8. Some Big News: oDesk To Merge With Elance. In: oDesk - blog [online]. [cit. 2014-06-18]. Dostupné z https://www.odesk.com/blog/2013/12/odeskelancemerge/
 9. Počítadlo uživateľov. In: Freelancer [online]. [cit. 2014-06-18]. Dostupné z https://www.freelancer.com
 10. Fees. In: Freelancer [online]. [cit. 2014-06-18]. Dostupné z https://www.freelancer.com/feesandcharges/
 11. Elance vs oDesk – A Freelancer’s perspective. In: Jobing [online]. [cit. 2014-06-18]. Dostupné z http://j0bing.wordpress.com/2013/12/07/elance-vs-odesk-a-freelancers-perspective
 12. Terms. In: oDesk [online]. Dostupné z https://www.odesk.com/info/terms/
 13. How does Elance work, and how much does it cost?. In: Elance [online]. [cit. 2014-06-18]. Dostupné z http://help.elance.com/entries/20216941-How-does-Elance-work-and-how-much-does-it-cost-

Použitá literatúra

Externé odkazy