Formáty obrazových souborů

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Vítězslav Rathouz

Synonyma: grafické formáty souborů

Klíčová slova: grafické formáty, formáty obrazových souborů, vektorové formáty, rastrové formáty, komprese, grafika

Související pojmy:

nadřazené: formáty souborů
podřazené: ---

Charakteristika

Obrazové formáty jsou druhy souborových formátů. Tyto formáty neuchovávají pouze grafické obrazové informace, ale i další technické specifikace jako jsou fonty, texty, geometrické transformace a další různá metadata.[1]

Rozdělení

Dle typu grafiky:

 1. Vektorové grafické formáty
  • Jsou většinou neotevřené a závislé na programu, ve kterém byly data zpracovány a uloženy.
 2. Rastrové (bitmapové) grafické formáty.
  • V tomto formátu je obraz složen z velkého množství bodů, které jsou nazývané pixely (z angl. picture element) a každý z nich má definovanou barvu

Dle komprese:

 1. Nekomprimované
 2. Komprimované
  • S bezeztrátovou kompresí
   • obraz před kompresí a po dekompresi je identický, nedochází ke ztrátě kvality obrazu
  • Se ztrátovou kompresí
   •  obraz kompresí ztrácí některé z hlediska lidského vnímání nepodstatné informace. Zkreslení je však vyváženo významným zmenšením velikosti komprimovaného souboru.[2]

Základní obrazové formáty

Rastrové grafické formáty

JPG (Joint Photographics Experts Group)

JPEG byl uznán jako mezinárodní standard v roce 1988. Obrázek ve formátu JPEG má vždy 16 777 216 barev (True color). Použitím velmi složité a pokročilé ztrátové kompresní metody se dociluje až neuvěřitelného kompresního poměru 1:20 bez viditelné ztráty kvality (použitelný je i poměr 1:50). Tento formát je velice vhodný pro fotografie, méně již pro kontrastní grafiku, kde již jsou ztráty způsobené kompresí patrné. Ztráty na kvalitě jsou lidským okem téměř nepoznatelné. Velikost komprese (tím i výsledná velikost) se dá nastavit v grafických programech. Je vhodný pro ukládání fotografií a obrázků s velkou barevnou hloubkou.

GIF(Graphics Interchange Format )

Obrázek ve formátu GIF může mít maximálně 256 barev. Používá relativně jednoduchou bezztrátovou kompresní metodu. Tento formát je velice vhodný pro kresby, kde by při použití formátu JPEG bylo již patrné zkreslení. Formát také umožňuje definovat transparentní = průhlednou barvu (což je s výhodou využíváno právě na webových stránkách) a vytvářet jednoduché animace. GIF je vhodný pro zobrazení loga firem, tlačítek, animovaných obrázků, bannerů prostě všech objektů, které používají relativně málo barev a které obsahují velké, jednobarevné plochy. Tento formát se používá také na jiných počítačových platformách.

TIFF (Tag Image File Format)

Oblast jeho hlavního použití je typografie - DTP (desktop publishing). Stejně jakoformát GIF se i tento formát implementuje kromě počítačů PC IBM i na počítačích Macintosh, pracovních stanicích s operačním systémem UNIX a na velkých počítačích, např. typu VAX. Nepoužívá kompresi, výsledné obrázky jsou veliké. Podporuje průhlednost, je vhodný pro zachování vysoké kvality fotografií.

BMP (Bit Mapped Picture - bitová mapa)

Bitmapové soubory Windows jsou uložené ve formátu, který je nezávislý na zařízení a tím umožňuje Windows zobrazit tyto soubory na jakémkoliv zobrazovacím zařízení. Používají 24 bitovou barevnou hloubku, tj. až 16 mil. barev.

PNG (Portable Network Graphic Format )

Formát PNG je takový černý kůň mezi grafickými formáty. Tento formát je založen na bezztrátové komprimační technologii pod názvem „deflation“, kterou používá také komprimace programu ZIP a kterou vyvinul Jean-Loup Gailly. Možnosti PNG jsou mnohem větší než u GIFu, nicméně, na webu se dá najít zatím málo webů používající obrázky ve formátu PNG. Tvůrci internetových prohlížečů tento formát zatím málo a nedostatečně podporují. PNG může mít 2-48 bitovou barevnou hloubku. PNG podporuje 256-stupňovou průhlednost a také ukládá informace o křivce gamma. Nevýhodou oproti GIFu je to, že nemá takové možnosti animace a že soubor uložený ve formátu PNG je obvykle větší než obdobný obrázek ve formátu GIF.[3]

DjVu

Tento obrazový formát je designován pro uchovávání bitmapových scannů, zvláště těch, které obsahují text a kresby z čar. Tento formát je stále důležitější, kvůli jeho využití v tzv. Million Book Project a v projektu One Laptop per Child. DjVu obvykle dosahuje 5x až 10x lepší kompresní poměr u barevných dokumentů, než ostatní existující metody například JPEG nebo GIF a 3x až 8x lepší než TIFF pro černobílé dokumenty. Kompletně barevné stránky s rozlišením 300 DPI mohou být kompresovány z 25 MB na pouhých 30 až 100 KB. Černobílé se stejným rozlišením obvykle po kompresi zaberou jen 5 až 30 KB.[4]

Vektorové grafické formáty:

WMF (Windows Metafile)

Tento formát je využíván pro výměnu grafických informací mezi MS Windows aplikacemi. Tento formát může uchovávat jak vektorový, tak i bitmapový obraz[5] a dokonce vybrané příkazy určené pro změnu stavu takzvaného kontextu zařízení (device context), přes který je vykreslování obsahu souboru prováděno. Mladším bratrem tohoto formátu je EMF, který je využíván v novějších verzích operačního systému Windows.[6]

DRW (Drawing File)

DRW je asociován s mnoha softwarovými aplikacemi, které pracují vektorovou grafikou. Podporuje ji mnoho programu a to například: Microsoft Picture It!, CorelDRAW, Paint Shop Pro, Micrografx Vector Graphic Designer, Igrafx Designer, MacDraw or AppleWorks.[7]

SVG (Scalable Vector Graphics)

Vektorový grafický formát SVG (Scalable Vector Graphics) byl navržen pro oblast webové grafiky, není to však zdaleka jediná oblast, ve které je možné se s tímto formátem setkat. Právě naopak: tento formát se postupně stává průmyslovým standardem pro přenos vektorové grafiky mezi různými platformami i aplikacemi. Dochází také k integraci knihoven pro práci se SVG do grafických uživatelských rozhraní operačních systémů. Je to plnohodnotný vektorový formát podporující základní geometrické tvary, cesty (obecné křivky), pokročilou práci s textem, průhlednost, animace atd.[8]


Použité zdroje

 1. Graphics file extension list. File-Extensions.org [online]. © 2000–2012 [cit. 2012-04-01]. Dostupné z: <http://www.file-extensions.org/filetype/extension/name/graphic-files>.
 2. Grafické formáty a jejich konverze. Gymnázium Milevsko [online]. [cit. 2012-04-01]. Dostupné z: <http://gymnazium.milevsko.cz/ruzne/maturita_ikt_11/graficke_formaty.html>.
 3. MARCELA, Koutná. OA ORLOVÁ. Vektorová a rastrová grafika na PC: Učební text pro distanční formu vzdělávání [online]. 2006 [cit. 2012-04-01]. Dostupné z: <http://distancne.obaka-orlova.cz/PDF/VRG.pdf>.
 4. File extension DJVU - DjVu image file. File-Extensions.org [online]. © 2000–2012 [cit. 2012-04-01]. Dostupné z: <http://www.file-extensions.org/djvu-file-extension>.
 5. File extension WMF - Windows metafile format.File-Extensions.org [online]. © 2000–2012 [cit. 2012-04-01]. Dostupné z: <http://www.file-extensions.org/wmf-file-extension>.
 6. Grafické metaformáty WMF a EMF. TIŠNOVSKÝ, Pavel. ROOT.CZ [online]. 11. 10. 2007 [cit. 2012-04-01]. Dostupné z: <http://www.root.cz/clanky/graficke-metaformaty-wmf-a-emf>.
 7. File extension DRW - Vector drawing file. File-Extensions.org [online]. © 2000–2012 [cit. 2012-04-01]. Dostupné z: <http://www.file-extensions.org/drw-file-extension>.
 8. Vektorový grafický formát SVG. TIŠNOVSKÝ, Pavel. ROOT.CZ [online]. 2. 8. 2007 [cit. 2012-04-01]. Dostupné z: <http://www.root.cz/clanky/vektorovy-graficky-format-svg>.