Flow

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jana Vymětalová

Klíčová slova: flow, zážitek, stav plynutí,koncentrace, štěstí

Synonyma: pocit vtažení, stav plynutí

Související pojmy:

nadřazené - pozitivní psychologie, štěstí, stav mysli
podřazené - ---


Etymologie

překládáme jako stav plynutí, proudění (z anglického flow). V sedmdesátých letech tohoto století stav flow, jako první pojmenoval a teoreticky ukotvil, psycholog Mihaly Csikszentmihalyi. Tento stav pojmenoval na základě výzkumných rozhovorů, kdy mu jej několik lidí popisovalo metaforou jako vodní proud, který je unáší. Je pozoruhodné, že podobně motivované pojmenování bychom našli i ve slovníku mistrů japonských bojových umění: „mizu no kokoro“ znamená mysl jako voda a je to v podstatě totéž co „flow“. Stav dokonalé koncentrace dobře znají i sportovci, říkají mu „zóna“. [1]

Definice

Výraz flow je v psychologii používán pro označení dokonalé koncentrace, kdy se člověk ponoří do právě vykonávané činnosti. Slovník cizích slov [2] definuje fenomén flow jako:

• vrcholový zážitek

• tok optimálního až extatického prožívání

• pohroužení se do příjemného zaujetí

• příjemný prožitek při hladce a optimálně uskutečňované či realizované aktivitě

Flow a Mihaly Csikszentmihalyi

M.Csikszentmihalyi si už jako dítě všimnul, že se někteří lidé na základě válečných ztrát stávají bezmocnými a ztrácí naději, na druhé straně obdivoval jedince, kteří si dokážou udržet optimismus. Válečné zkušenosti ho přiměly k zájmu o pochopení silných stránek lidí, díky nimž si jsou schopni udržet integritu i přes to, že se vše kolem nich bortí.

Ve své profesi psychologa se rozhodl studovat lidi, kteří jsou spokojeni s tím, jaký život si vybrali a s tím co dělají. Aby se naučil více o pozitivních zkušenostech, vedl mnoho rozhovorů s umělci, hráči šachů, horolezci – lidmi, kteří většinu svého času tráví činnostmi, které jim přináší naprostou radost. Jeho výzkum zahrnuje asi 8 tisíc rozhovorů a čtvrt milionu dotazníku získaných z celého světa.

Zjistil, že lidé, kteří dělají, co je těší, co chtějí dělat, tuto činnost provozují kvůli specifickému prožitku. Jedná se o autotelickou zkušenost, která označuje na sebe zaměřenou, soběstačnou činnost, takovou, kterou nevykonáváme s očekáváním budoucího prospěchu, ale jednoduše proto, že samo její vykonávání má pro nás hodnotu. [6] Tento prožitek popisuje stejně horolezec v thajské vesnici, farmář ze Somálska, navajský pastýř, dělník v Japonsku, Evropě nebo USA. Výsledek vypovídá o tom, že existuje nějaký univerzální duševní stav napříč kulturním, věkovým a generovým odlišnostem. Tento stav nazval flow, protože lidé popisují myšlenky a činnosti v tomto kontextu, jako spontánní a snadné i přes to, že se často jedná o činnosti obtížné a riskantní. Nicméně v té chvíli kdy jsou ve stavu plynutí cítí se přirozeně, jako by byli neseni proudem řeky (nevyžaduje úsilí nebo řízení). [3]

Jak poznáme flow?

Csikszentmihalyi identifikuje následujících deset faktorů, jako doprovodné zážitky flow, ne všechny však jsou pro flow nezbytné. [4]


Jasné cíle. Víte, co děláte, proč to děláte a že na to máte.

Koncentrace. Vnímáte pouze to, na co se soustředíte.

Zapomenutí na sebe sama.

Zkreslené vnímání času. Subjektivní prožívání času.

Jasná a okamžitá zpětná vazba. Úspěchy a neúspěchy v průběhu činnosti jsou zřejmé. Např.: při sportu. Když vyjíždíte na kole kopec, okamžitě víte, jestli to zvládáte, anebo jestli je nutné sesednout a kolo vést.

Rovnováha mezi snadností a náročností. Rovnováha mezi schopnostmi a výzvou - činnost není ani příliš snadná ani příliš těžká.

Pocit osobní kontroly nad situací nebo činností.

To, co děláte, vás vnitřně odměňuje.

Nedostatečné povědomí o tělesných potřebách. Může být dosaženo bodu, kdy si člověk neuvědomuje velký hlad nebo únavu.

Ponoření se do právě vykonávané činnosti. Vědomí a činy se slučují.

Použitá literatura

[1] KAŠPÁREK, Michal. Psychologie.cz : Vaše navigace na cestě životem [online]. 25.6.2010 [cit. 2010-12-30]. Starý recept na okamžité štěstí. Dostupné z WWW: <http://psychologie.cz/stary-recept-na-okamzite-stesti/>.

[2] KOHOUTEK, Rudolf . ABZ : slovník cizích slov [online]. 2010 [cit. 2010-12-30]. Flow v psychologii, fenomén flow. Dostupné z WWW: <http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/flow-v-psychologii>.

[3] CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly. The Contribution of Flow to Positiv Psychology. In GILLHAM, Jane E., et al. The Science of Optimism and Hope : Research essays in honor of Martin E.P. Selingman. Philadelphia : Templeton Foundation Press, 2000. s. 387-396. ISBN 1-890151-24-6.

[4] BRUSMAN, Maynard. SAC : Society for Advancement of Consulting [online]. California : c2010 [cit. 2010-12-30]. Creating a State of Flow –Ten Essential Flow Factors. Dostupné z WWW: <http://www.consultingsociety.com/creating-state-flow-ten-essential-flow-factors>.

[5] CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly. Psychology Today [online]. 1.7.1997 [cit. 2010-12-30]. Finding Flow. Dostupné z WWW: <http://www.psychologytoday.com/articles/199707/finding-flow>.

[6] KLUMPAROVÁ, Štěpánka. Artefiletika [online]. 15.7.2007 [cit. 2010-12-30]. Flow v estetickém zážitku... . Dostupné z WWW: <http://www.artefiletika.cz/modules/articles/article.php?id=40>.