FloodNet

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Roman Novotný

Klíčová slova: hacktivismus, lidská práva, konceptuální umění

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - aktivismus

podřazené - ---

Charakteristika

FloodNet byl vytvořen jako metoda pro tzv. elektronickou občanskou neposlušnost (electronic civil disobedience – ECD). Na rozdíl od klasického „fyzického“ protestu, který je založen na často masové spolupráci lidí na určitém místě (demonstrace, blokády, stávky, …), FloodNet funguje prostřednictvím internetu na principu zahlcení webu requesty a zároveň jako prezentace konceptuálního umění, které je spamováno na uživatelské rozhraní právě „shozeného“ webu. Při těchto akcích je očekávána určitá občanská participace, která je zajišťována následovně: hackeři vždy zvolí web, který má být vyřazen z provozu (většinou se jedná o weby americké či mexické vlády), a čas, kdy má útok proběhnout. Poté vyvěsí na web link FloodNetu (prostřednictvím tzv. Java appletu - „krátký program vytvořený pomocí jazyka Java, který je součástí HTML dokumentů a provádí jej prohlížeč.“[1]), na který mohou běžní uživatelé kliknout a po zavření prohlížeče se jejich počítač podílí na „zahlcení a blokování opozičního (vládního) webu“[2], který se při dostatečném množství aktivních občanů přetíží a stane se dočasně nedostupným (podobnou metodu využívá skupina Anonymous – tzv. metodu DDoS). Zahlcení spočívá v rychlých a opakovaných požadavcích o jména lidí, které připravila o život činnost mexické vlády. URL pak oznamuje chybu a tato jména vypisuje, což je právě i tvůrci FloodNetu označováno jako ono konceptuální umění, jenž se snaží postihnout analogii mezi vyřazenými („mrtvými“) servery a zavražděnými lidmi Tato prezentace se ale začala využívat až pozdějí po tzv. Actealském masakru v roce 1997, kdy bylo v mexickém městečku Acteal vyvražděno 45 lidí, sympatizujících s hnutím Zapatistů (viz níže); dříve URL hlásilo pouze chybu.

Electronic Disturbance Theater

EDT je aktivistická a umělecká skupina, která byla založena v roce 1997 kolem umělce Ricarda Domingueze. Dalšími zakládajícími členy byli Brett Stalbaum, Stefan Wray a Carmin Karasic (v současnosti ve skupině ze zakladatelů působí už jen Dominguez, Stalbaum a Wray). Zastávají názor, že jediným opravdu mocným prostředkem vyjádření občanské aktivity může být „elektronický aktivismus“ ve spojení s uměním (které ve všech historických etapácch vyjadřovalo svobodu), jehož nespornou výhodou je, že při protestu v této formě neumírají lidé (i kdyby to bylo pro dobrou věc). EDT tedy vymysleli metodu FloodNet v podstatě jako elektronickou stávku.

Zapatisté

Zapatova armáda národního osvobození je levicové guerillové hnutí v Mexiku a největší a nejvlivnější opoziční uskupení proti tamní neoliberální vládě. Svoje jméno převzala od mexického revolucionáře z přelomu 19. a 20. století – Emiliana Zapaty. Snaží se prosazovat základní lidská práva pro všechny obyvatele včetně menšin (indiánů) a je odpůrcem globálního kapitalismu. Ideologicky je na rozhraní sociálního liberalismu, anarchismu a marxismu. V hnutí působí kolem tří tisíc členů, aktivních převážně v horách mexického státu Chiapas. Vystupují i jako politická strana. Zapatisté mají po celém světě velké množství příznivců, a to i v pop-kultuře (např. skupina Rage Against The Machine či Manu Chao). EDT otevřeně zastává názory hnutí a aktivistická metoda FloodNet byla vyvinuta prakticky pro jeho podporu.

Poznámky

  1. SKLENÁK, Vilém. Soubor 180 hesel k předmětným oblastem "Internet a "vyhledávání informací". In: RESSLER, M. -- BURGETOVÁ, J. Informační věda a knihovnictví - výkladový slovnik. Praha: VŠCHT, 2006. ISBN 80-7080-599-4.
  2. DOMINGUEZ, Ricardo, Brett STALBAUM a Stefan WRAY. Floodnet [online]. 7.7.2007 [cit. 2012-04-11]. Dostupné z: http://www.thing.net/~rdom/ecd/floodnet.html

Použité zdroje