Firemní e-learning

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Veronika Linhartová

Klíčová slova: ekonomika, e-learning

Synonyma: vzdělávání,

Související pojmy: studium

nadřazené - informatika, kariéra, technologie
podřazené - školení, testy, kurzy


Charakteristika:

E-learning přispívá k rozvoji informačních a komunikačních technologií hlavně v oblasti vzdělávání. Lze ho nazvat jako výuku pomocí počítačové techniky anebo vzdělávání prostřednictvím internetu. Jde hlavně o velmi efektivní a méně nákladný způsob vzdělání. Využívá se při tvorbě odborných kurzů a při zákonném školení zaměstnanců. Jeho prostřednictvím si lze rozšířit nebo zvýšit kvalifikaci.

E-learning lze využívat pro jakákoliv školení zaměstnanců a v jakékoliv problematice. Firmy je využívají při školení v zákonné školení v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, školení řidičů, první pomoci a informační bezpečnosti.[1] Zaměstnancům, tedy účastníkům kurzu, pomáhají učitelé, kterým se říká e-tutoři. Celý proces vzdělávání pro zaměstnance je zde složen z učební látky v podobě učebního textu, z mluveného slova, audio a video sekvencí, schémat, grafiky a také různých testů. Při výuce je možno používat internet, intranet nebo CD-ROM..[2]

Přínosy

 • Snižují se náklady na klasické vzdělávání. Jedná se především o náklady na pronájem učeben, zajištění studijních materiálů, cena za lektora, dopravu a další. Dále zde patří i náklady, které vznikají v době, kdy je zaměstnanec na školení a tedy nevykonává svou práci. Při použití e-learningu jsou tyto náklady snížení co nejvíce na minimum.
 • Důležitá je také časová nezávislost. Zaměstnanec si sám zvolí čas, kdy se bude vzdělávat, nebo se vzdělává ve chvíli, kdy to potřebuje, a když se chce učivu věnovat. Absolvuje tedy kurzy podle vlastních potřeb. Věnuje učivu tolik času, kolik potřebuje, volí si rychlost učení, typ a formu kurzu. Také si může látku kdykoliv zopakovat a ověřit si své získané znalosti.
 • Je zde také zajištěna vysoká úroveň předávaných znalostí a jejich udržování. Řada firem má roztříštěné své know-how do různých prezentací, interních kurzů a vzdělávacích materiálů a potýká se s problémem, jak tyto znalosti centralizovat, rozšiřovat a opětované využívat při co nejnižších nákladech. Systém podporující e-learning tento problém efektivně řeší.[3]
 • Organizátoři si také pohlídají pravidelné termíny povinných školení nebo končící platnost certifikace.
 • Usnadňuje proces najímání nových zaměstnanců i urychluje proces zaškolení nových zaměstnanců.
 • Pomáhá řídit vzdělávání zaměstnanců firmy v souladu s rozpočtem a kariérním platem, může snížit ztrátu firemního know-how při odchodu zaměstnance a urychlí sdílení know-how mezi zaměstnanci.
 • Může také získat konkurenční výhody oproti jiným zaměstnavatelům a ušetří čas potřebný k vyhodnocení pokroku ve vzdělávání konkrétních zaměstnanců..[4]

Překážky

 • Pro mnohé potenciální zákazníky jsou náklady na potřebné počítačové vybavení, řídící systém a koupi kurzů příliš vysoké. I když náklady na provoz jsou poté minimální, nemohou si někteří takovou jednorázovou sumu dovolit.
 • Dalším rizikovým faktorem je, že e-learning je rentabilní pouze tam, kde si pracovníci uvědomují nezbytnost neustálého vzdělávání a mají dostatečnou motivaci se sebevzdělávat.[3]

E-learning jako vzdělání budoucnosti

Internet umožňuje se lidem jinak vzdělávat, a proto je e-learning flexibilní způsob, jak spojit vytížené profesionály a interaktivně umožnit výuku, která by jinak kvůli nedostatku času lektorů i učících nebyla zdaleka tak dosažitelná. Předávání zkušeností tváří tvář sice bude vždy nezastupitelnou zkušeností, ale to neznamená, že by měli lidé stát pozadu a proč by se neměli využívat zajímavé možnosti, jež informační věk nabízí.[5]

Poznámky

 1. PODNIKATEL.CZ. E-learningové vzdělávání jako cesta ke snižování nákladů?. [online]. 2009 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://www.podnikatel.cz/clanky/e-learning-jako-cesta-ke-snizovani-nakladu/.
 2. IPODNIKATEL-PORTÁL PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE. E-learning – vzdělávejte sebe i své zaměstance online. [online]. 2011 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://www.ipodnikatel.cz/Pece-o-zamestnance/e-learning-vzdelavejte-sebe-i-sve-zamestance-online.html.
 3. 3,0 3,1 TRASK. E-learning – mocný nástroj firemního vzdělávání. [online]. [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://www.trask.cz/e-learning.
 4. VETEŠKA, Jaroslav. Trendy a možnosti rozvoje dalšího profesního vzdělávání. 1. vyd. Praha: Česká andragogická společnost, 2013, 167 s. Česká a slovenská andragogika. ISBN 978-80-905460-0-4..
 5. PERSONÁLNÍ MARKETING. E-learning: Výhodné vzdělávání budoucnosti. [online]. [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://www.personalni-marketing.cz/detail-clanku/e-learning-vyhodne-vzdelavani-budoucnosti.

Seznam zdrojů

 • VETEŠKA, Jaroslav. Trendy a možnosti rozvoje dalšího profesního vzdělávání. 1. vyd. Praha: Česká andragogická společnost, 2013, 167 s. Česká a slovenská andragogika. ISBN 978-80-905460-0-4.