FinLiCo

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
Logo FinLiCo

Autor: Martina Musilová

Klíčová slova: finanční gramotnost, vzdělávání dospělých, vzdělávací moduly

Synonyma: Financial Literacy Competencies for Adult Learners - http://www.financial-literacy.eu/cms/


Projekt zaměřený na zlepšení kompetencí finanční gramotnosti dospělých studentů, aby byli připraveni na výzvy a pokušení spotřebitelské společnosti a k zabránění situací finančního zadlužení. [1]


Finanční gramotnost

„Finanční gramotnost je schopnost porozumět finančním záležitostem, mít finance ‚pod kontrolou‘. Znamená dovednost zacházet s půjčkami a dluhy a rozumně se rozhodovat.“ [2]

„Finanční negramotnost obyvatel ČR se pohybuje v rozmezí 56 až 65 %. Vysoká je i v dalších vyspělých zemích – pohybuje se vysoko nad 50 % - například v Polsku více než 65 %, ve Velké Británii 65 – 56 % či v Německu a Maďarsku 56 – 51 %.“ [3]

Vzhledem k současné ekonomické situaci je nutné, aby měli občané příslušné nástroje k řízení svých rozpočtů a více si uvědomovali existenci některých produktů a finančních mechanismů, které zpřístupňují finanční instituce. Tento typ projektu může mít silný vliv v komunitě, jelikož může umožnit rodinám lépe řídit jejich měsíční rozpočet a zvýšit jejich úspory vhodné k investování. Následně se zvýší dostupné kapitály, poroste ekonomika a zlepší se také kvalita života občanů. [4]


O projektu

„Náplní projektu FinLiCo je tvorba vzdělávacích modulů finanční gramotnosti pro dospělé. Tým vzdělávacích institucí ze 7 evropských zemí zaměřuje design projektu především na posílení atraktivity lekcí finanční gramotnosti a tím také motivace jak na straně lektorů, tak u cílové skupiny. Jak v zahraničí, tak v ČR již existuje celé spektrum produktů zaměřených na zvýšení finanční gramotnosti. Jejich komplexnímu uplatnění v praxi však brání několik překážek, jako je například nedostatek informací o jejich existenci, různá motivace lektorů, ale především psaná podoba příruček, která je v současnosti didakticky natolik neaktuální, že stěží významně ovlivní přemýšlení a jednání cílové skupiny v kontextu finančního rozhodování.
Projekt staví na maximálním přiblížení se potřebám a jazyku cílové skupiny, pro kterou je vytvořen. Autoři se snaží vyhnout intelektuálním a akademickým formám vzdělávacích materiálů (jako jsou skripta, knihy, powerpointové prezentace), které jsou pro cílovou skupinu finančně negramotných irelevantní.“ [5]


Cíle

 • prosadit vývoj klíčových kompetencí, zejména souvisejících s finanční gramotností mezi dospělými;
 • vývoj materiálů, které budou používány jak uživateli, tak vyučujícími jako prevence zadluženosti;
 • vývoj učebních osnov souvisejících s finanční gramotností;
 • prosadit dialog mezi pedagogy a skupinou zahrnující členy se sociální zodpovědností ve financích;
 • pomáhat zajišťovat dospělým osobám cesty ke zdokonalení znalostí a schopností;
 • podporovat rozvoj inovačních postupů ve vzdělávání dospělých a jejich předávání, včetně předávání ze zúčastněné země do dalších – Velká Británie má více zkušeností ve finanční gramotnosti než ostatní partneři, takže bude předávat znalosti dalším partnerům;
 • zdokonalit pedagogické přístupy a řízení organizací zabývajících se vzděláváním dospělých;
 • zlepšit kvalitu a zvýšit objem spolupráce mezi organizacemi zapojenými do vzdělávání dospělých v Evropě. [6]


Hlavní nástroje komplexní prezentace lekcí

 • Krátká instruktážní videa (za využití vtipných, groteskních, či tragických elementů z reálného života). Videa budou obsahovat již existující produkty, ale představené přímo v akci tak, aby uživatelé pochopili jejich fungování a význam pro svůj konkrétní život. Videa budou v případě potřeby zahrnovat klasické špatné rozhodovací cesty a lepší varianty.
 • Interaktivní včleněné komentáře, které doplní videa v klíčových momentech o vysvětlení.
 • Simulace nákupního chování ve virtuálním světě Second Life (s důrazem na osobní a rodinný rozpočet).
 • LARP – Life action role plays – krátké rolové hry určené přímo do workshopů a seminářů finanční gramotnosti, v nichž budou moci účastníci kurzů intenzivně prožít role růžných aktérů, se kterými se můžou ve světě financí potkat a získat tak korektivní zkušenost, která se opravdu dostane pod kůži. Do platformy budou včleněny formou videotutoriálů. [7]


Cílové skupiny projektu

 • Primární – poradci úřadů práce a jejich klienti s velmi nízkou finanční gramotností.
 • Sekundární – poskytovatelé vzdělávání pro dospělé (rekvalifikační, jazykové a další vzdělávací kurzy). [8]


Pořadatel projektu

Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto – ISCAP (Vysoká škola účetnictví a správy, Porto, Portugalsko – jedna z největších a nejprestižnějších portugalských veřejných polytechnických institucí) – http://www.iscap.ipp.pt.

Partneři projektu

Velká Británie – Learning Unlimited (Učení bez hranic) – http://www.learningunlimited.co.
ČR – Learning4Life – učící (se) organizace – http://www.learning4life.eu.
Rakousko – ECC Verein für Bildung und interdisziplinäre Beratung (ECC sdružení pro interdisciplinární vzdělávání a poradenství) – http://www.e-c-c.at.
Slovensko – QUALED občianske združenie pre kvalifikáciu a vzdelávanie (Občanské sdružení pro kvalifikaci a vzdělávání) – http://www.qualed.net.
Slovinsko – INTEGRA INŠTITUT, Inštitut za razvoj človeških virov (Ústav pro rozvoj lidských zdrojů) – http://www.eu-integra.eu.
Itálie – Centro Sviluppo Commercio Turismo Veneto (Centrum pro rozvoj podnikání a turistiku) – http://www.altaformazioneinrete.it.
Kypr - Center for the Advancement of Research & Development in Education (Centrum pro pokrok výzkumu a vývoje ve vzdělávání) – http://www.cardet.org.
Švýcarsko - Schweizerischer Verband für Weiterbildung – SVEB (Švýcarská federace pro vzdělávání dospělých) – http://www.alice.ch.
[9]


Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Společnost Partners zaslala UNESCO žádost o oficiální vyhlášení 8. září Dnem finanční gramotnosti. To by mělo dodat váhu potřebě zvyšovat finanční gramotnost obyvatel ekonomicky vyspělých zemí a apelovat na občany, firmy i vlády, aby investovali do řešení tohoto problému více úsilí a prostředků. [10]


Poznámky

 1. volně dle Financial-literacy.eu [online]. c2009 [cit. 2012-04-05]. Dostupné z: http://www.financial-literacy.eu/cms/index.php?id=29
 2. Learning 4 Life: FinLiCO. Learning 4 Life [online]. Oslavany: Learning 4 Life, [201-], [cit. 2012-04-05]. Dostupné z: http://www.learning4life.eu/finlico.html.
 3. Projekt DFG. Den finanční gramotnosti [online]. c2011 [cit. 2012-04-05]. Dostupné z: http://www.denfinancnigramotnosti.cz/projekt-dfg.
 4. volně dle Financial-literacy.eu [online]. c2009 [cit. 2012-04-05]. Dostupné z: http://www.financial-literacy.eu/cms/index.php?id=29
 5. Learning 4 Life: FinLiCO. Learning 4 Life [online]. Oslavany: Learning 4 Life, [201-], [cit. 2012-04-05]. Dostupné z: http://www.learning4life.eu/finlico.html.
 6. volně dle Financial-literacy.eu [online]. c2009 [cit. 2012-04-05]. Dostupné z: http://www.financial-literacy.eu/cms/index.php?id=29
 7. Learning 4 Life: FinLiCO. Learning 4 Life [online]. Oslavany: Learning 4 Life, [201-], [cit. 2012-04-05]. Dostupné z: http://www.learning4life.eu/finlico.html.
 8. Learning 4 Life: FinLiCO. Learning 4 Life [online]. Oslavany: Learning 4 Life, [201-], [cit. 2012-04-05]. Dostupné z: http://www.learning4life.eu/finlico.html.
 9. volně dle Financial-literacy.eu [online]. c2009 [cit. 2012-04-05]. Dostupné z: http://www.financial-literacy.eu/cms/index.php?id=29
 10. Projekt DFG. Den finanční gramotnosti [online]. c2011 [cit. 2012-04-05]. Dostupné z: http://www.denfinancnigramotnosti.cz/projekt-dfg.


Použité zdroje