Falun Gong

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Lenka Vostalová

Klíčová slova: Čína, kultivace těla a mysli, pronásledování, mučení, cvičení, pravdivost, soucit, snášenlivost, Mistr Li Hongzhi

Synonyma: Falun Dafa

Související pojmy:

Nadřazené: --

Podřazené: Li Hongzhi


Vznik

Hnutí Falun Gong patří mezi tzv. nová náboženská hnutí, vzniklo v 80. letech 20. století a jeho hlavním představitelem byl Li Hongzhi. Falun Gong (synonymní název Falun Dafa) vyšlo ze širšího proudu, jedná se o metodu energického cvičení, či "starobylou kultivační metodu zušlechťování mysli, těla a ducha, která sbližuje lidi mnoha národností, původu a všech věkových kategorií. Její žáci se snaží vést harmonický, nesobecký a ohleduplný život, který je v souladu se základní povahou a principy vesmíru, kterými jsou Pravdivost, Soucit a Snášenlivost (Tolerance). Součástí praxe je také soubor pěti cvičení, jejichž cílem je mimo jiné také otevření energetických drah, očištění těla, uvolnění stresu a celkové zvýšení vnitřní energie. Tato cvičení jsou vhodná pro lidi každého věku a již mnoho z nich se přesvědčilo o jejich příznivém účinku na zlepšení zdraví" [1]. Velký rozmach přinesla 90. léta 20. století, kdy toto hnutí patřilo mezi nejvýznamnější v tehdejší Číně. Mělo velikou podporu mezi obyvateli Číny a také nejširší spektrum. Příznivci Falun Gongu byli kromě obyčejných lidí například také představitelé činské administrativy. V této době bylo hnutí řízeno hierarchicky od Mistra Li Hongzhio směrem dolů k řadovým členům. Ve stejné době, kdy rostlo toto hnutí se v Číně představoval fenomén Internet, Li Hongzhi správně odhadl jeho potenciál a prostřednictvím kyberprostoru komunikoval a organizoval hnutí. Hnutí Falun Gong byla první výrazná skupina, která doslova ovládla internet a v době největšího rozmachu v něm byla pevně usazena. Používali i další nové technologie (telefon, fax). Členská základna se velice rychle rozrůstala, což začalo být nežádoucí pro čínskou státní moc, která v tomto hnutí začala vidět hrozbu. Postupně se snažila o to, aby vliv a povědomí o totmo hnutí začalo slábnout. To vyvrcholilo v roce 1999 velkým protestem, kterého se zúčastnilo cca 100 000 příznivců a členů Falun Gongu. Právě tato koordinovanost a organizovanost protestu vyděsilo čínskou komunistickou stranu a pomocí svých organizačních složek proti nim zasáhla. Důsledkem toho byl zákaz hnutí, praktikování cvičení a jakákoliv veřejná podpora vůbec. Čínské vládě se tento krok skutečně podařil, v dnešní Číně oficiálně toto hnutí neexistuje.

Hnutí Falun Gong však přežilo právě díky kyberprostoru, ve kterém doslova žije dodnes. Podařilo se jim přeměnit na globální síť, která nemá hierarchické řízení a centrum. Příznivci, kteří se po tvrdém zákroku vlády rozprchli do celého světa komunikují mezi s sebou právě pomocí této sítě. Paradoxem se tak stala skutečnost, že v zakládající zemi (Čína) neexistuje žádná buňka Falun Gongu, ale přesídlilo de facto do celého světa.

Hnutí Falun Gongu ukázalo, k čemu může vést využití kyberprostoru. Organizace celého hnutí celosvětově sídlí pouze v prostoru internetu. Dokázali schopně využít jeho možnosti a ve velice krátké době se jim podařilo transformovat hnutí do kyberprostoru.

Charakteristika

Hnutí Falun Gong je založeno na meditaci a několika formách cvičení, které jsou popsány ve stěžejním díle Zhuan Falun. Veškeré knižní materiály společně s ukázkami cvičení jsou dostupné na webových stránkách Falun Gongu. "Praktikování Falun-gong umožňuje údajně kultivovat povahu člověka a jeho život. Člověk může docílit osvícení a dosáhnout nesmrtelnosti i na tomto světě, když dosáhne pomocí Falun-gong určité hladiny energie. Slovo „falun“ znamená „kolo zákona“ a lze si ho údajně představit jako malou miniaturu celého vesmíru se všemi jeho vlastnostmi, kterou je možno umístit do vlastního těla. Kolo tam potom trvale rotuje, přijímá energii z vesmíru a předává ji tělu, zatímco při opačné rotaci ji zase vydává, předává bližním a vysílá na dálku" [2]. V českém vydání knihy Falun Gong uvádí, že "paktikující, kteří studují Falun Gong, si mohou jednak rychle vyvinout sílu kultivační energie a nadpřirozené schopnosti, ale kultivací také získají Kolo Zákona. Kolo Zákona se může vytvořit ve velmi krátké době, a jakmile je vytvořeno, je velmi silné. Může ochránit praktikující od odchýlení, a navíc je schopno člověka chránit před vlivem lidí se slabším charakterem. Principy Falun Gongu jsou úplně odlišné od principů tradičních kultivačních metod. Je tomu tak proto, že poté co se Kolo Zákona vytvoří, samo o sobě se neustále otáčí; existuje ve formě inteligentní bytosti a pravidelně a nepřetržitě shromažďuje energii v prostoru spodní části břicha praktikujícího. Otáčením samočinně pohlcuje energii z vesmíru. Právě proto, že se neustále otáčí, docílí toho, že „Zákon zušlechťuje praktikujícího“, což znamená, že Kolo Zákona zušlechťuje lidi neustále, tedy i když necvičí pořád" [3]. Hnutí představuje několik svědectví lidí, kterým toto cvičení pomohlo zlepšit zdraví, či je "zázračně" vyléčilo. Vzhledem k tomu, že neexistují žádné vědecké výzkumy, které by dokladovaly pozitivní účinky cvičení, nedají se tato svědectví dokázat.

Situace v Číně

Od svého vzniku se podařilo Li Hongzhiovi získat velký počet příznivců, vymezení jejich počtu je velmi problematické. V době jejich největšího rozkvětu (90.léta) mohli mít až 60 mil. příznivců. Členem se mohl stát kdokoliv, neexistovala žádná registrace, každý mohl začít praktikovat cvičení, studovat texty a v případě nezájmu odejít, nebo naopak zůstat. V Číně však bylo toto hnutí pro svou rychle se rozšiřující oblibu zakázáno a je považováno za nebezpečné. Velké množství jejich příznivců bylo zatčeno, pronásledováno a mučeno. Čínská vláda se snaží monitorovat a cenzurovat veškeré informace ohledně Hnutí na internetu. Jeden ze zakladatelů služby Google, Sergej Brin, přirovnal čínský komunistický režim k Sovětskému svazu a stáhl své vyhledávací služby. "Systematické cenzurování internetu začal režim provádět v roce 1998 projektem nazvaným Zlatý štít, více známým jako Great Firewall (GFW, česky Velká čínská internetová zeď) GFW je nepropracovanější internetová cenzura na světě a za posledních více než deset let se její rozsah a složitost ještě zvětšily. Filtruje širokou škálu dat a materiálu, jež čínská komunistická vláda označuje za “citlivé”"[4]. Nejvíce cenzurované téma čínského internetu je právě Falun Gong.

Falun Gong v České republice

V České republice působí taktéž příznivci Falun Gongu, na internetových stránkách www.falungong.cz, je možné získat řadu informací o hnutí samotném, formách cvičení a meditací, ale také otřesných a nelidských praktikách čínského komunistického režimu vůči tamějším praktikujícím. Členové pořádají informační happeningy, na kterých se snaží poukázat na situaci v Číně a přiblížit život pronásledovaných a mučených lidech. Upoutávají pozronost nejen cvičením, rozdáváním letáčků, ale přímo hranými situacemi, které se dennodenně odehrávajív Číně. Každý člověk může podepsat Petici zna záchranu praktikujících v čínských koncentračních táborech, kterou je možné podepsat také na výše uvedené adrese.


Použitá literatura

1. Co je Falun Gong? [online]. 2005 [cit. 2010-06-12]. Falun Gong. Dostupné z WWW: <(1) http://www.falungong.cz/index.php?article_file=cz_top_line/uvod.html>.

2. SISYFOS - stručný výkladový slovník českých skeptiků [online]. c2007 [cit. 2010-06-12]. Falun Gong. Dostupné z WWW: <http://www.sysifos.cz/index.php?id=slovnik&act=zobrazit&idd=&pismeno=&vyraz=1189077935&heslo=Falun-gong>.

3. HONGZHI, Li . Falun Gong : Qigong Kola Zákona. Praha : Vodnář, 2005. 114 s. Dostupné z WWW: <http://www.falungong.cz/index.php?article_file=cz_top_line/knihy.html>. ISBN 80–86226–??–?.

4. JEKIELEK, Jan. Nejvíce cenzurované téma čínského internetu: Falun Gong. Vel´ká epocha [online].5.4.2010, roč. 3, č. -, [cit. 2010-06-12]. Dostupné z WWW: <http://www.velkaepocha.sk/2010040512928/Nejvice-cenzurovane-tema-cinskeho-internetu-Falun-Gong.html>. ISSN 1336-8923.