Expertní systémy v péči o zdraví

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Martin Mašek
Klíčová slova: zdravotnické systémy, pojištění, eHealth


Charakteristiky

Systémy zdravotnictví jsou navrhnuty tak, aby splňovaly požadavky cílových populací. Ve světě existuje mnoho systémů zdravotní péče. V některých zemích se se systém péče vyvinul sám a nebyl plánován, v jiných zemích byl vybudován vládou, náboženskými, obchodnímy nebo charitativnímy organizacemi.[1]

Cíle

Cíle pro zdravotní systémy, podle Světové zdravotnické organizace, jsou dobré zdraví, dobrá odezva na očekávání populace a finanční příspěvky na léčbu. Pokrok k těmto cílům se dá sledovat podle dostupnosti zdravotnických služeb, financování, kvality a rovnosti služeb pro každého.[2]

Financování

Obecně se financování dělí na 5 metod[3]

 • 1) Daně
 • 2) Sociální zdravotní pojištění
 • 3) Dobrovolné nebo osobní zdravotní pojištění
 • 4) Placení hotovostí
 • 5) Dary a charita

Většina zemí používá směs těchto pěti metod.

Přiklad

USA Ze státních programů je hrazena téměř polovina veškeré zdravotní péče.

Mediacare

 • důchodci, tělesně postižení
 • významná spoluúčast v ambulantní péči, stejné podmínky ve všech státech USA.

Medicaid

 • základní péče pro chudé
 • rozdíly mezi jednotlivými státy

Veterans Health care Administration

 • Pro vojáky, válečné veterány a jejich rodiny, vysoké státní úředníky

Zaměstnanecké zdravotní pojištění

 • tato forma pojištění se týká 2/3 všech pojištěných
 • hrazeno zaměstnavateli, kteří v rámci svých sociálních programů dobrovolně hradí zdravotní pojištění svým zaměstnancům

Individuální zdravotní pojištění

 • tento typ pojištění se týká asi 5% populace
 • je přizpůsobeno míře individuálního rizika
 • různý rozsah, často kryje pouze hospitalizaci[4]

eHealth

- název pro používání nástrojů informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví
- má podporovat prevenci, diagnostiku, léčbu, a podporovat zdravý životní styl
- mezi jeho nástroje patří:

 • na občany orientovaný systém zdravotní péče
 • zdravotnické informační sítě
 • elektronické zdravotní záznamy
 • telemedicína
 • virtuální lékařské týmy[5]

Existují i názory, že eHealth je zbytečný.[6]

Expertní systémy

PC DOKTOR

-moderní ambulantní program, určený pro všechny ambulantní praxe včetně praktických lékařů a pediatrů, pro malá i velká zařízení

Základní charakteristiky programu[7]

 • řešení problematiky administrativy lékařské praxe
 • jednoduchost obsluhy, přehlednost a provozní spolehlivost
 • podpora statistických výstupů a sledování nákladů
 • schopnost pracovat s grafickou dokumentací
 • přímá výměna dat s jinými zdravotnickými zařízeními a se ZP
 • vedení kartotéky pacientů a jejich záznamů vyšetření
 • vystavování všech potřebných zdravotních dokladů
 • ucelený pohled na historii onemocněníPoznámky

 1. Health system. (2012, May 26). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved June 21, 2012, from http://en.wikipedia.org/wiki/Health_system
 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Health_system#Goals
 3. http://en.wikipedia.org/wiki/Health_system#Financial_resources
 4. Wikiskripta.eu - Tržní zdravotnictví [online][cit. 2012-06-21] dostupné z http://www.wikiskripta.eu/index.php/Tr%C5%BEn%C3%AD_zdravotnictv%C3%AD
 5. PRUŠA, Tomáš. Nutriční software: hodnocení. Brno, 2007. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/96705/lf_b/Prusa_BC_NutriSW.pdf. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Lékařská fakulta.
 6. Projekt E-Health – podvod na důvěřivých pacientech ZDRAVOTNICTVÍ In: CzechFreePress [online]. [cit. 2012-06-21]. Dostupné z http://www.czechfreepress.cz/zdravi/projekt-e-health-podvod-na-duverivych-pacientech-zdravotnictvi.html
 7. PC DOKTOR [online][cit. 2012-06-21] dostupné z http://www.pcdoktor.cz/o-programu-pc-doktor/

Zdroje