Expedice

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Kateřina Buchálková

Klíčová slova: Cesta knihy

Synonyma: Cesta, Výprava

Související pojmy:

Nadřazené: Autor, Spisovatel
Podřazené: knihkupectví, nakladatelství, distribuce


Plánování

Vše začíná u autora, který sepíše rukopis a předloží ho nakladateli, nebo některému z jeho agentů. Ti pak posoudí, jestli by kniha mohla být výdělečná či nikoli. Když je kniha schválena, uzavře smlouvu s nakladatelem, pomocí tzv. Autorsko-právního zajištění. Smlouva musí obsahovat počet výtisků, kdy a kde bude kniha uváděna na trh a za kolik peněz. Uzavírá se podle autorského zákona: Nakladatelská licenční smlouva. Dále smlouva obsahuje jiná smluvní zajištění titulu (smlouva s tiskárnou, s grafiky,...). Do nakladatelství je dodán autorův rukopis jako textový soubor bez grafické úpravy. Pro snadnější rozeznání knihy a lepší určení žánru pro čtenáře slouží edice se signalizační funkcí. Naopak edice se stabilizační funkcí slouží redakci k vymezení edičního profilu a usnadňuje hledání nových titulů, dále usnadňuje stanovení nákladu a ceny knihy.

Práce v nakladatelství

Jakmile kniha dorazí do nakladatelství, jde po různých odbornících, od redaktora až po ilustrátora. Redaktor kontroluje obsah knihy, jestli do sebe zapadají souvislosti v ději a jestli vše dává smysl, když tak poupraví některá slova. Pokud se mu kniha celkově nezdá, vrací ji autorovi na přepsání. Poté kniha putuje k technickému redaktorovi, který připravuje rukopis a předlohu pro tisk po technické a grafické stránce. Spolupracuje s tiskaři, korektory i ilustrátory. Vytváří tzv. Elektronickou podobu knihy. Korektor má na starosti jazykovou stránku knížky, opravuje chyby nebo překlepy, kontroluje správnost gramatiky a pravopisu. Ilustrátor se stará o vzhled, popřípadě o obrázky doplňující text. Typograf je grafik, starající se o úpravu knihy – vnitřní (patitul, tiráž, typ písma textu i nadpisu kapitol,...) i vnější (přebal, potah, obálka,...).

DTP studio

Anglicky desktop publishing je tzv. tvorba tištěného dokumentu za pomoci počítače. Ke vzniku dokumentu je potřeba mimo počítač i obsluha – grafik nebo DTP operátor. V DTP studiu se kniha převádí do PDF formy. Dále se vyrábí tiskové desky, které mají tři druhy: fotopolymerní, termální a desky na bázi stříbra. Dnes se nejvíce používají první z nich. Jakmile jsou desky vyrobeny, určují se parametry titulu – typ vazby ( pevná, měkká), obálka, ilustrace,... Poté je na řadě layout: grafické rozvržení tiskové nebo elektronické stránky. Obsahuje formát stránky, rozvržení textu, typ, velikost a barvu písma, záhlaví a nadpisy a jiné grafické prvky. Následuje tzv. maketa knihy, což je budoucí podoba, podle které se bude tisknout. Nakonec se v DTP studiu ke knize přiřadí příslušenství (copyright, tiráž,...) a kniha putuje do tiskárny.


Propagace knihy

Distributor je ten, který rozšiřuje zboží. V knižním trhu funguje jako člověk, který rozváží knihy do knihkupectví a podepisuje s nimi smlouvy. Náklady na propagaci musí být efektivní, aby nebyly pro nakladatele ztrátové a naopak se mu peníze vrátily, díky tomu bývá málo autorů spokojených s propagací své knihy. Málokterá kniha může být propagovaná tak, jak by si zasloužila být a díky tomu si jich mnoho čtenářů všimne až v samotných knihkupectvích nebo za výkladními skříněmi. Opravdovou reklamu si můžou dovolit jen dobře výdělečné knihy – bestsellery. Přesto je ale více způsobů, jak se o knize dozvědět: přes recenze, doporučení přátel nebo knihkupce, inzerce, nakladatelské katalogy a jiné. K propagaci knihy může sloužit také edice. Čtenáři si snadněji všimnou nového titulu, pokud jsou navyklí na určitou výtvarnou podobu. Současně jim zařazení knihy do určité edice již signalizuje také žánr a určitou kvalitu.¹

Poznámky

1. PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha: příručka pro nakladatele. 3., dopl. a přeprac. vyd. Příbram: Pistorius, 2011, s. 147-147. ISBN 9788087053508


Zdroje

PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha: příručka pro nakladatele. Vyd. 3., dopl. a přeprac. vyd. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2011, 280 s. ISBN 978-80-87053-50-8

PLACHÁ, Zdeňka. Cesta knihy ke čtenáři: Beseda pro mládež. Vyd. 1. Olomouc: Vzorná okresní knihovna, 1968, s.6

WOLL, Thomas. Rukověť nakladatele: řemeslo, věda, umění. Praha: Signeta, 2002, 296 s. ISBN 80-902608-4-5.

MRÁZKOVÁ, Eva a Libor DROBNÝ. Knížka o knížce: jak se rodí knížka. Vyd. 1. Ilustrace Libor Drobný. Brno: Computer Press, 2010, 30 s. ISBN 978-802-5132-821.