Exit strategy

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Monika Krejčová

Klíčová slova: exit strategy, strategie úniku

Synonyma: strategie odstoupení


Definice

Pojem exit strategy znamená opuštění současné situace, buď za předpokladu splněných cílů, nebo jako strategie pro zmírnění selhání. Pojem exit strategy nesouvisí pouze s ekonomikou, ale používá se například i ve vojenství. [1] V oblasti ekonomiky je tento termín spojován s ukončením investic a jejich zpeněžení, například formou IPO (Initial Public Offering neboli první veřejná nabídka akcií). V nejhorší situaci může exit strategy aspoň zachovat tvář, ale nejlepší eventualita je, že exit strategy ne jen navrátí vložené náklady, ale také jejich zvýšenou hodnotu. Exit strategy je způsob, kterým se navrátí investovaný kapitál, jinými slovy proplatí vložené investice. Jako příklad návratu vložených investic mohou být počáteční veřejné nabídky akcií (IPO), nebo vyplacení větším hráčem na trhu. [2]


Strategie odchodu se provádí nejlépe při vybrání nejlepší varianty pro nastalou situaci z různých systémů. Nutné porovnat každou investici v obchodním systému za použití systému hodnot a na tom základě sestavit exit strategy. Systém hodnot je založen na zisku nebo ztrátě. [3]
Mezi pět základních standardů hodnot řadíme:

 • spravedlivé tržní hodnoty
 • reálnou hodnotu
 • hodnoty investice
 • likvidační hodnotu
 • vnitřní hodnotu [4]

Výše vyjmenované standardy hodnot jsou důležité pro vybrání vhodné exit strategy. Rozhodnutí o ukončení stávajícího podniku jsou stejně důležitá jako zda investovat do nového podnikání. [5]
Před sestavením exit strategie by měly být zodpovězeny následující aspekty hodnotící situaci podniku.
Mezi tyto aspekty zahrnujeme:

 • Stanovení hodnoty podniku, jak ji vnímají současní majitelé, ale i potenciální zájemci o koupi podniku?
 • Reálnost nebo nereálnost jednotlivců v podniku převzít její vedení?
 • Otázka jestli majitel chce z podniku odejít úplně nebo jen předat vedení, které již považuje za břemeno, ale chce v podniku stále pracovat na jiné pozici?
 • Časový aspekt určující, kdy bude exit strategy uskutečněna. V době, kdy majitel bude chtít odejít do důchodu, nebo při nástupu do další fáze strategických pozic? [6]

V případě promyšlení těchto otázek a v době kdy jsou známy odpovědi muže majitel vybrat nejlepší strategii pro ukončení podniku.
Ke splnění vypracované exit strategy je zapotřebí vypracování důkladných písemných smluv, bez kterých se strana může ocitnout v soudních sporech, proto je zapotřebí, aby sepsané písemné smlouvy chránily vybranou exit strategy. [7]


Je velmi malé procento podnikatelů, kteří si vytvořili vlastní strategii odchodu, a kterou následně zařazují jako součást jejich podnikatelského záměru. Většinou jsou podnikatelé zaměřeni na plánování efektivních operací tvořících zisk než na myšlenky související s ukončením podnikání. Gerald Brown, si myslí, že problém s prodejem firem přímo souvisí s chybou učiněnou v začátcích při zakládání podniku nevytvořením exit strategy a to z důvodu, že na exit strategy by měla navazovat všechna další obchodní rozhodnutí (exit plan).
Exit strategy má několik různých možností, jak ukončit stávající podnikání. Níže je uvedeno sedm základních možností exit strategie:

 • prodej podniku individuálnímu kupci
 • prodej podniku společnosti
 • prodej klíčových zaměstnanců podniku
 • prodej všech zaměstnanců prostřednictvím ESOP
 • zveřejnění společnosti
 • držba podniku v rodině (do odchodu do důchodu majitele nebo udržení podniku v rodině i po jeho/jejím odchodu)
 • plán řízené likvidace [4]

Poznámky

 1. MAREK, David. České zmatky kolem exit strategie. In: Patria online [online]. 2010 [cit. 2011-11-16]. Dostupné z WWW: http://www.patria.cz/Zpravodajstvi/1549499/ceske-zmatky-kolem-exit-strategie.html.
 2. Exit strategy. In: Investopedia. [online]. 2011 [cit. 2011-11-16]. Dostupné z WWW: http://www.investopedia.com/terms/e/exitstrategy.asp#axzz1dsMde6nC.
 3. KING, Paul. Measuring exit strategy performance. Futures [online]. Chicago : Futures Magazine Group, 2007, 36 (4) [cit. 2011-11-16]. Dostupné z WWW: http://search.proquest.com.ezproxy.muni.cz/docview/235307435/1335406A7E024BDF011/1?accountid=16531 . ISSN 07462468.
 4. 4,0 4,1 BROWN, Gerald. Strategy or not, you'll exit sooner or later. Air Conditioning, Heating & Refrigeration News [online]. Troy : BNP Media, 2003, 218 (4) [cit. 2011-11-16]. Dostupné z WWW: http://search.proquest.com.ezproxy.muni.cz/docview/196489116/13354195F1B7B5161F8/5?accountid=16531. ISSN 00022276. Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „BROWN“ použit vícekrát s různým obsahem
 5. BODELL, Tanya. Have you Identified the Exit Strategy Nearest You. Electric Light and Power [online]. Tulsa : PennWell Corporation, 2010, 88(6) [cit. 2011-11-16]. Dostupné z WWW: http://search.proquest.com.ezproxy.muni.cz/docview/821553842/133540E25031E4559E7/1?accountid=16531. ISSN 00134120.
 6. HESKETH, David. Picking the right exit strategy. Professional Adviser [online]. London : Incisive Media Plc, 2010 [cit. 2011-11-16]. Dostupné z WWW: http://search.proquest.com.ezproxy.muni.cz/docview/814812724/13354114ED67B1F7970/1?accountid=16531. ISSN 17433339.
 7. HOFFMAN, Ivan. Exit strategy [online]. 2001 [cit. 2011-11-16]. Dostupné z WWW: http://www.ivanhoffman.com/exit.html.

Literatura