Evropa 2045

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jana Otevřelová

Klíčová slova: Evropa 2045, počítačová hra, výuková hra

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - výuková hra
podřazené - ---


Charakteristika

Evropa 2045 je počítačová hra pro střední školy, která je zaměřená na podporu výuky společenských věd. Jedná se o strategicko hru, která svým hráčům přibližuje politiku, ekonomii a navíc pomáhá rozvíjet schopnost pracovat v týmu, vyjednávat, kriticky přemýšlet. [1]
Je první výukovou hrou, která se v České republice objevila - není to tedy jen počítačová hra, to podstatné se odehrává v rámci diskuzí v týmu. [2]
Každý hráč v simulaci zastupuje jeden stát Evropské unie, který spravuje a reprezentuje v diplomatických jednáních. Hráč reprezentuje ve většině případů jak stát, tak parlament a vládu.
Každá partie je rozdělena do několika různých kol. Je na hráči, zda bude projekt prosazovat sám, či se spojí se spoluhráči. Projektem je myšlena podoba EU v budoucnosti. Tato podoba je vyjednávána a diskutována v rámci kolektivu. [3]
Hráč ovládá vnitrostátní politiku, vyjednává s investory nebo např. předkládá návrhy ke změně politik Evropské unii. Na začátku hry je kopírován současný stav EU.
Na úrovní vlády má hráč možnost ovlivňovat výši daní, sociálních dávek, míru ochrany životního prostředí popř. legalizaci sňatků homosexuálních párů. Má navíc pravomoce policie a řeší otázku ochrany soukromí. V rámci sjednocené Evropy řeší klíčové otázky jako např. imigraci, stárnutí populace, energetickou závislost, vztahy s USA a Ruskem, globální oteplování a další. Důležitým bodem hry je i kultura, infrastruktura a vzdělanost. [4]
Po přihlášení do hry se hráč dozvídá o událostech minulých kol formou televizních zpráv. K dispozici jsou i tzv. herní noviny. [5]
Ke hře není potřeba nic instalovat, hra je dostupná online, je k ní tedy potřeba pouze internet a aplikace flash.
Od září 2012 je zpřístupněna nová verze hry, která reaguje na změny v politice.

Vznik hry

Vývoj této hry trval zhruba dva roky a stál přibližně 1,5 milionu kč. Projekt byl financován hned z několika zdrojů: Evropským sociálním fondem (ESF), státním rozpočtem České republiky a magistrátem hlavního města Prahy. Hru vytvořila nestátní nezisková organizace Generation Europe ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze (zejména Matematicko-fyzikální a Filozofickou fakultou UK), Asociací pro mezinárodní otázky (AMO), Mezinárodním centrem pro umění a nové technologie (CIANT) a Gymnáziem Sázavská. [6]
Simulace a školící modul pro učitele jsou školám k dispozici zdarma [7]
Na stránkách hry je možné si stáhnout technický a metodický manuál či různé články a encyklopedii.

Encyklopedie

Před samotným hraním hry má hráč možnost si prostudovat encyklopedii, která obsahuje informace o Evropské unii, principech a činnostech, o mezinárodních institucích a organizacích, údaje o členských státech EU a o významných státech, které s Evropskou unií sousedí. Zároveň v encyklopedii najdete vysvětlující informace ke hře Evropa 2045, jako je popis základních herních principů, popis herních politik EU a doplňující informace k událostem a krizím simulovaným v rámci hry. [8]
Encyklopedie je rozdělena do osmi kategorií, které se následně dělí na podkategorie.
Např. v kategorii události encyklopedie předkládá aktuální problémy, postup jejich řešení a ve většině případů i důvod vzniku problému (např. konflikt v Čečensku, v Dárfůru apod.)

Poznámky

  1. Jak hra funguje?. Evropa 2045 [online]. [2012] [cit. 2012-12-12]. Dostupné z: http://www.evropa2045.cz/jak_hra_funguje.php
  2. Proč zrovna výuková hra?. Evropa 2045 [online]. [2012] [cit. 2012-12-12]. Dostupné z: http://www.evropa2045.cz/proc.php
  3. Jak hra funguje?. Evropa 2045 [online]. [2012] [cit. 2012-12-12]. Dostupné z: http://www.evropa2045.cz/jak_hra_funguje.php
  4. Jak hra funguje?. Evropa 2045 [online]. [2012] [cit. 2012-12-12]. Dostupné z: http://www.evropa2045.cz/jak_hra_funguje.php
  5. Jak hra funguje?. Evropa 2045 [online]. [2012] [cit. 2012-12-12]. Dostupné z: http://www.evropa2045.cz/jak_hra_funguje.php
  6. RYLICH, Jan. Evropa 2045. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 1 [cit. 12.12.2012]. Dostupný na www: <http://ikaros.cz/node/5179>. ISSN 1212-5075
  7. Kdo jsme?. Evropa 2045 [online]. [2012] [cit. 2012-12-12]. Dostupné z: http://www.evropa2045.cz/kdo_jsme.php
  8. Encyklopedie. Evropa 2045 [online]. [2012] [cit. 2012-12-12]. Dostupné z: http://www.evropa2045.cz/hra/napoveda.php

Použitá literatura

  • RYLICH, Jan. Evropa 2045. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 1 [cit. 12.12.2012]. Dostupný na www: <http://ikaros.cz/node/5179>. ISSN 1212-5075