Event: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
Řádek 73: Řádek 73:
 
<references>
 
<references>
  
== něco ==
+
== Použitá literatura ==
 +
* KOLÍKOVÁ Halina a Eva SCHWARTZHOFFOVÁ. Nové trendy v pořádání akcí a událostí (events) v cestovním ruchu. 1.vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2008. str. 14. ISBN 978-80-87147-05-4 Dostupné online z: http://www.mmr.cz/getmedia/5730ec1b-6510-4d64-ad81-86f39f23813a/GetFile5_4.pdf
 +
* Ministerstvo pro místní rozvoj. Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu – doprovodné materiály - Event marketing. [online] [cit. 2013-05-10] Str. 5. Dostupné z: http://www.mmr.cz/getmedia/58c98a7f-18f5-48b4-9a7d-d82513d70e97/GetFile34.pdf
 +
* Ministerstvo pro místní rozvoj. Event marketing v cestovním ruchu. [online] [cit. 2013-05-10] str. 4 – 5. Dostupné z: http://www.mmr.cz/getmedia/e2731ce4-9fb6-4c5c-8a17-32c83bc8bfee/GetFile8_4.pdf
 +
* HOBZA, Otakar. Nízkonákladový marketing. [online] © 2012 [cit. 2013-05-10] Dostupné z: http://nadrevo.blogspot.cz/2011/09/nizkonakladovy-marketing.html

Verze z 19. 5. 2013, 20:23

Autor: Olga Senčaková

Klíčová slova: event marketing, zážitkový marketing, akce

Synonyma: událost, akce

Související pojmy:

nadřazené: event marketing, marketing
podřazené: -


Definice

Přesně a jasně definovat pojem event není jednoduché. Do češtiny se překládá jako událost, akce, případ, zážitek, prožitek nebo příhoda. Jde o akci, která se snaží zvýšit povědomí o značce, přilákat nové zákazníky, upevnit vztah se stávajícími zákazníky, zlepšit vztahy se zaměstnanci nebo obchodními partnery. Cílem je pozitivní, nezapomenutelný zážitek cílové skupiny spjatý s pořadatelem této akce nebo jeho výrobkem či službou.

Důležitá je kreativita, originální nápad a dobrá organizace.


Event marketing

Event marketing je jedním z nástrojů marketingové komunikace. V češtině se nejčastěji používají pojmy zážitkový marketing nebo pořádání akcí. Podstatou event marketingu je zprostředkování zážitku pomocí nějaké akce, události (eventu). Využívá emoce.

„Event marketing je možno vymezit jako marketingové aktivity, které se snaží pomocí netradičních akcí (events) upoutat pozornost potenciálních nebo stávajících zákazníků, partnerů, veřejnosti a v neposlední řadě i médií a prostřednictvím zinscenovaných zážitků podpořit image firmy nebo jejích produktů.“ [1]

Event marketing reaguje na měnící se potřeby zákazníků a zvyšuje přímý kontakt s nimi. Je to emocionální komunikační nástroj, který se prostřednictvím různých zážitků a prožitků snaží vytvořit dobré povědomí o značce, upevnit vztah se stávajícími zákazníky nebo upoutat pozornost potenciálních zákazníků. [2]


Dělení eventů

Eventy můžeme dělit do více kategorií dle různých kritérií. Dle obsahu na zábavní (kulturní, sportovní), informativní nebo pracovní. Podle cílové skupiny na interní firemní a veřejné eventy. Dle místa konání na akce „pod střechou“, zaměřené spíše na menší a konkrétní cílovou skupinu a externí „open air“ akce, určené široké veřejnosti. [3]

Podle konceptu můžeme eventy dělit na: [4]

1) Event k události – oslava nového roku, svátku, výročí, …
2) Produktový event – zaměřený na produkt a ovlivňování emocí k tomuto určitému produktu
3) Event zaměřený na image organizace – zviditelňuje organizaci, ne jen jeden produkt
4) Know-how event – prezentuje konkurenční výhody
5) Kombinace předchozích


Využití Event marketingu

Event marketing využívají: [5]

- komerční subjekty
- neziskové organizace
- nadace
- politické strany v předvolebním období
- cestovní ruch (event turism) – např. Westernová městečka, různé slavnosti a poutě, tematické víkendy (př. zámecké), …
- gastronomie – barmanské show, hudební večery, pálení čarodějnic, kurzy vaření, …


Příklady využití

Coca-cola Vánoční kamion [6]

Cíleno především na rodiny s dětmi (focení se Santou, …). Upevňování vztahů se zákazníky.


T-music Back to School [7]

Open air festival zahajující nový akademický rok. Pořádal T-mobile. Cíleno na mladé lidi – vystoupení oblíbených českých kapel a doprovodné akce plné zábavy. Vstup zdarma. Cílem je vytvořit kladný vztah ke společnosti T-mobile.


Knihkupectví Dobrovský [8]

Autogramiáda Lorny Byrne. - Snaha o to, aby co nejvíce lidí koupilo knihu v tomto knihkupectví - autorka podepisuje pouze knihy zakoupení v knihkupectví Dobrovský.

Čarodějnický mazec - Akce 30. dubna na Pálení čarodějnic. Možnost zúčastnit se Miss Čarodějnice, zatočit čarodějným kolem (po nákupu na 500 Kč) a vyhrát tak cenu, v kavárně Čarodějnické menu, apod. Cíleno na rodiny s dětmi.


10 let v plném Proudu [9]

Oslava 10. narozenin Lanového centra Proud – vstup zdarma a doprovodné akce celý den. Rozšiřování povědomí o lanovém centru, upoutání pozornosti potenciálních zákazníků, …


Poznámky

<references>

Použitá literatura

  • KOLÍKOVÁ Halina a Eva SCHWARTZHOFFOVÁ. Nové trendy v pořádání akcí a událostí (events) v cestovním ruchu. 1.vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2008. str. 14. ISBN 978-80-87147-05-4 Dostupné online z: http://www.mmr.cz/getmedia/5730ec1b-6510-4d64-ad81-86f39f23813a/GetFile5_4.pdf
  • Ministerstvo pro místní rozvoj. Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu – doprovodné materiály - Event marketing. [online] [cit. 2013-05-10] Str. 5. Dostupné z: http://www.mmr.cz/getmedia/58c98a7f-18f5-48b4-9a7d-d82513d70e97/GetFile34.pdf
  • Ministerstvo pro místní rozvoj. Event marketing v cestovním ruchu. [online] [cit. 2013-05-10] str. 4 – 5. Dostupné z: http://www.mmr.cz/getmedia/e2731ce4-9fb6-4c5c-8a17-32c83bc8bfee/GetFile8_4.pdf
  • HOBZA, Otakar. Nízkonákladový marketing. [online] © 2012 [cit. 2013-05-10] Dostupné z: http://nadrevo.blogspot.cz/2011/09/nizkonakladovy-marketing.html
  • Ministerstvo pro místní rozvoj. Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu – doprovodné materiály - Event marketing. [online] [cit. 2013-05-10] Str. 5 - 12. Dostupné z: http://www.mmr.cz/getmedia/58c98a7f-18f5-48b4-9a7d-d82513d70e97/GetFile34.pdf
  • http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/vanocni-kamion-coca-cola-brno-galerie-vankovka-8999/
  • http://www.t-music.cz/akce/t-music-back-to-school-2012/
  • http://www.knihydobrovsky.cz/uskutecnene-ne-autogramiady.html
  • http://www.lanovecentrum.cz/cs/brno/10-let-v-plnem-proudu
  • Citováno z „http://wiki.knihovna.cz/index.php?title=Event&oldid=33922