Etnikum: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
(Podíl etnických skupin v ČR podle sčítání lidu z roku 2011)
Řádek 37: Řádek 37:
 
[[#Literatura|[8]]]
 
[[#Literatura|[8]]]
  
== Podíl etnických skupin v ČR podle sčítání lidu z roku 2011 ==
+
== Podíl nejpočetnějších etnických skupin v ČR podle sčítání lidu z roku 2001 ==
 
Česká národnost: 9249777 obyvatel
 
Česká národnost: 9249777 obyvatel
 +
 
Moravská národnost:  38047 obyvatel
 
Moravská národnost:  38047 obyvatel
 +
 
Slezská národnost:  10878 obyvatel
 
Slezská národnost:  10878 obyvatel
 +
 
Slovenská národnost:  19319 obyvatel
 
Slovenská národnost:  19319 obyvatel
 +
 
Polská národnost:  51968 obyvatel
 
Polská národnost:  51968 obyvatel
 +
 
Německá národnost:  39106 obyvatel
 
Německá národnost:  39106 obyvatel
 +
 
Romská národnost:  11746 obyvatel
 
Romská národnost:  11746 obyvatel
 +
 
Maďarská národnost:  14672 obyvatel
 
Maďarská národnost:  14672 obyvatel
 +
 
Ukrajinská národnost:  22112 obyvatel
 
Ukrajinská národnost:  22112 obyvatel
 +
 
Ruská národnost:  12369 obyvatel
 
Ruská národnost:  12369 obyvatel
 +
 
Vietnamská národnost:  17462 obyvatel
 
Vietnamská národnost:  17462 obyvatel
..a další.
+
 
 +
Česká, moravská a slezská národnost jsou považovány za nativní obyvatele České republiky.
 +
 
 
[[#Literatura|[9]]]
 
[[#Literatura|[9]]]
 
  
 
==Použitá literatura==
 
==Použitá literatura==

Verze z 4. 1. 2011, 01:55

Autor: Petr Hejtmánek Klíčová slova: rasa, původ, jazyk, kultura, menšina Synonyma: - národnost Související pojmy:

nadřazené - rasa, stát
podřazené -

Charakteristiky

Z řečtiny - ethos znamená kmen, národ, ve smyslu příbuzenské jednotky (jako společenství založené na rodovém základu). Jde o společenství lidí, kteří mají společný rasový původ, obvykle společný jazyk a sdílejí společnou kulturu. Souhrnně lze říci, že etnikum se vyznačuje svou vlastní etnicitou. Je souhrnem lidí se společnou etnicitou, která je odlišná od etnicity jiných lidí. Sdílejí představu o společném původu, blízkých historických osudech a jsou určeni i používáním společného jména (etnonyma). [1]

Význam slova etnikum je popisováno jako „skupina lidí, kterou spojuje společný původ, zvláštní kulturní znaky (především jazyk), tradice a mentalita“. [2] Z řečtiny - ethos znamená kmen, národ, ve smyslu příbuzenské jednotky (jako společenství založené na rodovém základu). Jde o společenství lidí, kteří mají společný rasový původ, obvykle společný jazyk a sdílejí společnou kulturu. Souhrnně lze říci, že etnikum se vyznačuje svou vlastní etnicitou. Je souhrnem lidí se společnou etnicitou, která je odlišná od etnicity jiných lidí. Sdílejí představu o společném původu, blízkých historických osudech a jsou určeni i používáním společného jména (etnonyma).[3] Sociologický slovník vystihuje pojem etnikum ještě výstižněji. Etnikum pojímá jako skupinu jedinců, kteří se od jiných skupin odlišují svou etnicitou neboli souhrnem faktorů kulturních, rasových, teritoriálních a jazykových, dále pak svou historií, sebepojetím, vědomím společného původu a také tím, že jsou jako etnicky odlišní vnímáni druhými. Někdy se pojem etnikum používá též ve významu národní menšiny, jejichž kultura se liší od kultury většinové, ale etnikum není nutně totožné s národem. Na rozdíl od rasy příslušníci etnika nemají takové fyzické znaky, kterými by se výrazně lišili od příslušníků většiny. Důležitější je spíše odlišnost hodnot, norem, chování a jazyka. Znaky, které příslušníci etnika považují pro sebe za charakteristické, se někdy nazývají etnické vědomí.[4]


Existuje názor, že žádné etnikum světa neodpovídá daným definicím úplně přiléhavě. "Například Romové jsou chápáni nejednoznačně - buď jako etnická skupina nebo jako rasová skupina. Část odborníků považuje Romy za etnikum, resp. za národnost. Jiní odborníci považují Romy za rasovou skupinu: hovoří o rasové diskriminaci Romů, o rasovém násilí vůči Romům apod." [5] "Přikláníme se k názoru, že Romy lze považovat za etnikum (etnickou menšinu), resp. národnost (národnostní menšinu)". [6]

Rizika

Problematická tendence vysvětlovat různé komplexní události většinou sociálního, historického či politického charakteru prostřednictvím všeobjímající kategorie etnicity bývá označována jako „etnicizace“. Může vést k pomyslnému oddělování původně nerozlišených populací, nebo k prohlubování existujících společenských distinkcí. Čili k pravému opaku úsilí, ke kterému směřuje současné pojetí interkulturního vzdělávání. [7]

Konflikt národní stát versus etnika

Historicky dochází k procesu vydělování etnických skupin (etnogenezi), nebo naopak k jejich asimilaci v důsledku vzájemných a trvalých kulturních kontaktů odlišných etnických skupin. V moderní společnosti vyvolává tyto procesy především industrializace, urbanizace a migrace. Národ je pojem pro jiný, avšak příbuzný druh kolektivní identity, protože i příslušníci národa jsou nositeli určité etnicity. Národní stát je do značné míry mocenským monopolem dominantní skupiny definované jako národ. Problémem se pak stává vztah mezi etnickými skupinami a státem, který může být symbiotický, ale i konfliktní. Členové etnických skupin mohou být na základě etnické příslušnosti vylučováni z okolní společnosti. Jsou tak nedobrovolně omezováni a znevýhodněni v dělbě práce, přístupu ke vzdělání, moci a bohatství oproti dominantnímu etniku/národu. [8]

Podíl nejpočetnějších etnických skupin v ČR podle sčítání lidu z roku 2001

Česká národnost: 9249777 obyvatel

Moravská národnost: 38047 obyvatel

Slezská národnost: 10878 obyvatel

Slovenská národnost: 19319 obyvatel

Polská národnost: 51968 obyvatel

Německá národnost: 39106 obyvatel

Romská národnost: 11746 obyvatel

Maďarská národnost: 14672 obyvatel

Ukrajinská národnost: 22112 obyvatel

Ruská národnost: 12369 obyvatel

Vietnamská národnost: 17462 obyvatel

Česká, moravská a slezská národnost jsou považovány za nativní obyvatele České republiky.

[9]

Použitá literatura

 1. (Velký sociologický slovník, 1996, str. 276 - 227)
 2. http://www.slovnik-cizich-slov.cz/?q=etnikum&typ=0
 3. (Velký sociologický slovník, 1996, str. 276 - 227)
 4. (Jandourek 2001, str. 76)
 5. (Průcha, 2004, str. 60 - 61)
 6. http://www.multikultura.cz/multikulturni-vychova/vychozi-pojmy/etnikum/ Autorka: PhDr. Mgr. Dana Švingalová, Ph.D
 7. Zpracoval Tomáš Hirt

http://www.varianty.cz/download/pdf/texts_3.pdf

 1. http://www.integracniprogramy.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=768:etnikum&catid=550:h1-slovniek-pojm&Itemid=339
 2. http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_cr/$File/e-4104-02.pdf
 1. BARRET, Daniel, J. Bandité na informační dálnici. Kateřina Dufková. 1. vyd. Brno : Computer press, 1999. 235 s. ISBN 80-7226-167-3.
 2. Bezpečnost dětí na internetu : Konečná zpráva pro Českou republiku [online]. 2006 [cit. 2009-03-28]. Dostupný z WWW: <http://www.saferinternet.cz/data/articles/down_123.pdf>.